BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

ŽABOLIS ĮMONIŲ GRUPĖS BENDROVEI LEISTA ĮSIGYTI LEIDYKLĄ „ŠVIESA“ IR KITAS ĮMONES, TAČIAU TIK SU SĄLYGA

Konkurencijos taryba leido vykdyti koncentraciją bendrovei „Snowball.xyz“ netiesiogiai per įsteigtą kontroliuojamą įmonę įsigyjant po 100 proc. bendrovių „Šviesa“, „Edukacinio turinio sprendimai“, „Mokomasis turinys“ bei 70  proc. bendrovės „Ateities  pamoka“ akcijų (kartu su turimomis – 100 proc. akcijų) ir perimant vienvaldę jų kontrolę. Leidimas sandoriui duotas su sąlyga, kad „Snowball.xyz“ laikysis įsipareigojimų, tarp kurių – draudimas sieti elektroninio dienyno ir skaitmeninio mokomojo turinio pardavimus bei leidimas konkurentams integruoti savo produktus su bendrovės „Tavo mokykla“ valdomo elektroninio dienyno paslauga ir „Ateities pamokos“ valdomomis skaitmeninėmis mokymo priemonėmis.

Konkurencijos taryba šių metų kovo 10 d. gavo pranešimą apie planuojamą įgyvendinti sandorį, kontroliuojančiai bendrovei „Snowball.xyz“, priklausančiai Žabolis įmonių grupei, su kuria susiję ūkio subjektai, be kita ko, teikia TAMO elektroninio dienyno paslaugas, įsigyjant po 100 proc. bendrovių „Šviesa“, „Edukacinio turinio sprendimai“, „Mokomasis turinys“ bei 70  proc. „Ateities  pamokos“ akcijų (kartu su turimomis – 100 proc. akcijų). Įgyjami ūkio subjektai vykdo su švietimu susijusių prekių gamybą bei teikia paslaugas, tarp kurių – skaitmeninių mokomojo turinio paslaugų mokiniams ir mokykloms (EDUKA klasė, EMA, Egzaminatorius.lt) kūrimas, valdymas ir pardavimas.

Nagrinėdami minėtos koncentracijos pranešimą, Konkurencijos tarybos ekspertai iš sandorio šalių konkurentų, įvairių švietimo įstaigų, valstybinių institucijų rinko ir analizavo duomenis, siekdami išsamiai įvertinti koncentracijos dalyvių ir jų konkurentų padėtį kiekvienoje atitinkamoje rinkoje, taip pat galimus jų padėties pokyčius ateityje, kad nustatytų, ar įgyvendinus sandorį nebus padarytas neigiamas poveikis konkurencijai.

Konkurencijos tarybos surinktais duomenimis, koncentracijos dalyviai yra didžiausi ūkio subjektai, veikiantys elektroninio dienyno paslaugų teikimo šalies švietimo įstaigoms (išskyrus darželius) rinkoje ir skaitmeninio mokomojo turinio pardavimo Lietuvoje rinkoje. Jau šiuo metu sandorio šalys susiduria su ribotu konkurenciniu spaudimu iš kitų rinkos dalyvių, nes mokyklos, vykdančios vidurinio, pagrindinio ar pradinio ugdymo programas, kurios privalo įsigyti elektroninio dienyno paslaugas, dažniau renkasi koncentracijos dalyvių siūlomus populiariausius produktus rinkoje, nei konkurentų parduodamus skaitmeninio mokomojo turinio produktus. Atsižvelgiant į tai, tikėtina, kad sandorio šalys, įgyvendinusios koncentraciją, galėtų apriboti elektroninio dienyno ir skaitmeninio mokomojo turinio tiekėjų galimybes konkuruoti.  

Konkurencijos taryba pritarė Susijungimų priežiūros grupės išvadai, kad nesant „Snowball.xyz“ įsipareigojimų, dėl sandorio būtų sukurta ar sustiprinta dominuojanti padėtis arba itin apribota konkurencija elektroninio dienyno paslaugų teikimo šalies švietimo įstaigoms (išskyrus darželius) rinkoje ir skaitmeninio mokomojo turinio pardavimo Lietuvoje rinkoje.

Siekdama pašalinti galimas neigiamas koncentracijos pasekmes konkurencijai, bendrovė „Snowball.xyz“ Konkurencijos tarybai pateikė įsipareigojimus.

„Snowball.xyz“ įsipareigojo, be kita ko, nesieti elektroninio dienyno ir skaitmeninio mokomojo turinio pardavimų bei suteikti galimybę elektroninio dienyno paslaugų teikimo ir skaitmeninio mokomojo turinio pardavimo Lietuvoje atitinkamose rinkose veikiantiems bei potencialiems konkurentams integruoti savo produktus su bendrovės „Tavo mokykla“ valdomo elektroninio dienyno paslauga ir bendrovės „Ateities pamoka“ valdomomis skaitmeninėmis mokymo priemonėmis.

Reaguojant į viešos konsultacijos metu gautus pasiūlymus, įsipareigojimuose buvo papildomai numatyta, kad „Snowball.xyz“ turi laiku informuoti konkurentus apie galimas integracijas ir integravimą per naujai sukurtą funkcionalumą.

Įvertinusi koncentracijos nagrinėjimo metu nustatytas aplinkybes, taip pat įsipareigojimus ir viešos konsultacijos metu gautas nuomones, Konkurencijos taryba nusprendė leisti vykdyti minėtą sandorį. Konkurencijos taryba daro išvadą, jog laikantis įsipareigojimų bus pašalintos institucijos nustatytos neigiamos koncentracijos pasekmės atitinkamose rinkose, t. y. nebus sukurta ar sustiprinta dominuojanti padėtis arba itin apribota konkurencija elektroninio dienyno paslaugų teikimo švietimo įstaigoms (išskyrus darželius) ir skaitmeninio mokomojo turinio pardavimo Lietuvoje rinkose. 

„Snowball.xyz“ pateiktų įsipareigojimų priežiūrą įgyvendins Konkurencijos tarybos patvirtintas patikėtinis, kuris turės atitikti įsipareigojimuose nustatytus reikalavimus. Patikėtinis padės institucijai prižiūrėti, kaip „Snowball.xyz“ laikosi įsipareigojimuose nustatytų sąlygų.

Koncentracija negalės būti įgyvendinta, kol Konkurencijos taryba nepatvirtins patikėtinio kandidatūros.

Nutarimas gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo jo įteikimo arba paskelbimo Konkurencijos tarybos interneto svetainėje dienos.

Atnaujinta: 2022 09 19