Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

 

 

Privatumo politika

DĖL ŪKIO SUBJEKTŲ, PARDUODANČIŲ AVIABILIETUS, REKLAMOS ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS REKLAMOS ĮSTATYMO REIKALAVIMAMS

  • 2010 02 04
  • Nutarimo Nr.: 2S-4
  • Nustatytas pažeidimas
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau – Konkurencijos taryba) bylų nagrinėjimo posėdyje išnagrinėjo bylą dėl ūkio subjektų, parduodančių aviabilietus, reklamos atitikties Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo (toliau – Reklamos įstatymas) reikalavimams.
Konkurencijos taryba n u s t a t ė:
Tyrimas pradėtas Konkurencijos tarybos 2009 m. gegužės 27 d. nutarimu Nr. 1S – 77 „Dėl ūkio subjektų, parduodančių aviabilietus, reklamos atitikties Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo reikalavimams tyrimo pradėjimo“ vartotojo skundo pagrindu. Vartotojas skunde nurodė, kad paieškos sistemoje „Google“ šalia interneto tinklalapių www.greitai.lt bei www.tiesiai.lt nuorodų skelbiamos reklamos, kuriose teigiama „skrydžiai parenkami automatizuotos sistemos, kuri garantuoja, kad mūsų siūlomi skrydžių aviabilietai bus pigiausi“ bei „pigiausi bilietai internetu“. Vartotojas, peržiūrėjęs interneto tinklalapiuose www.greitai.lt bei www.tiesiai.lt teikiamus aviabilietų pasiūlymus, nustatė, kad juose parduodamų aviabilietų kainos yra didesnės, nei vartotojams siūloma interneto tinklalapyje www.airbaltic.lt. Vartotojo nuomone, tokia reklama yra klaidinanti ir pažeidžia Reklamos įstatymo nuostatas.
Atlikus tyrimą nustatyta, kad paieškos sistemoje „Google“ įvedus raktažodį „www.greitai.lt“, pateikiama nuoroda į interneto tinklalapį www.greitai.lt bei reklama, kurioje teigiama „skrydžiai parenkami automatizuotos sistemos, kuri garantuoja, kad mūsų siūlomi skrydžių aviabilietai bus pigiausi“.
Paieškos sistemoje „Google“ įvedus raktažodį „www.tiesiai.lt“, pateikiama nuoroda į interneto tinklalapį www.tiesiai.lt bei reklama, kurioje teigiama „pigiausi bilietai internetu“.
Tyrimo metu nustatyta, kad 2009 m. gegužės 20 d. tinklalapyje www.greitai.lt vartotojui siūlomo pigiausio skrydžio iš Rygos į Berlyną 2009 m. birželio 19 dieną kaina buvo 317 Lt, analogiško pasiūlymo, buvusio interneto tinklalapyje www.tiesiai.lt kaina buvo 252 Lt, o interneto tinklalapyje www.airbaltic.lt - 41,75 LVL (t.y. maždaug apie 203 Lt).
Paieškos sistemoje „Google“ įvedus raktažodžius „pigiausi lėktuvų bilietai“, pateikiama nuoroda į interneto tinklalapį www.greitai.lt bei kartu skelbiama reklama, kurioje teigiama „pigiausi lėktuvų bilietai“.
Nustatyta, kad interneto tinklalapis www.tiesiai.lt priklauso UAB „Vestekspress“, interneto puslapis www.greitai.lt priklauso UAB „Interneto partneris“.
Tyrimo metu taip pat nustatyta, kad paieškos sistemoje „Google“ įvedus raktažodį „aviabilietai“, pateikiama nuoroda į interneto tinklalapį www.amicusverus.lt bei kartu su nuoroda skelbiama reklama, kurioje teigiama „Pigiausi aviabilietai skrydžiams į Aziją ir Niujorką tik agentūroje Amicus Verus“ ir pateikiama nuoroda į interneto svetainę www.skrendu.lt bei kartu su nuoroda skelbiama reklama, kurioje teigiama „skrendu.lt – geriausi skrydžiai ir pigiausi lėktuvų bilietai“.
Paieškos sistemoje „Google“ įvedus raktažodžius „lėktuvų bilietai“, pateikiama nuoroda į interneto tinklalapį www.skrendu.lt bei kartu su nuoroda skelbiama reklama, kurioje teigiama „skrendu.lt – čia pigiausi lėktuvų bilietai“. Nustatyta, kad minėtas reklaminis teiginys yra skelbiamas ir interneto tinklalapyje www.skrendu.lt.
Nustatyta, kad interneto tinklalapis www.amicusverus.lt priklauso UAB „Amicus Verus“, interneto tinklalapis www.skrendu.lt priklauso UAB „Baltic Tours Vilnius“.
Tyrimo metu nustatyta, kad 2009 m. rugpjūčio 12 d. interneto tinklalapyje www.skrendu.lt vartotojui siūlomo pigiausio skrydžio iš Rygos į Berlyną kaina 2009 m. spalio 12 dieną buvo 186 Lt., analogiško pasiūlymo, buvusio svetainėje www.airbaltic.lt kaina - 36.18 EUR (124,92 Lt). Taip pat nustatyta, kad bendrovė UAB „Amicus Verus“ rugpjūčio 12 d. siūlė aviabilietus rugsėjo 12 d. kelionei lėktuvu iš Vilniaus į Tel Avivą už 475 Lt, iš Rygos į Tel Avivą už 645 Lt, o interneto tinklalapyje www.airbaltic.lt buvo siūloma įsigyti bilietus rugsėjo 12 d. kelionei lėktuvu iš Vilniaus į Tel Avivą už 124,03 EUR (428,25 Lt), iš Rygos į Tel Avivą už 142,18 EUR (490,92 Lt).
Tyrimo metu nustatyta, kad reklaminių teiginių „skrydžiai parenkami automatizuotos sistemos, kuri garantuoja, kad mūsų siūlomi skrydžių aviabilietai bus pigiausi“ bei „pigiausi lėktuvų bilietai“ davėja yra UAB „Interneto partneris“. Reklaminių teiginių „skrendu.lt – čia pigiausi lėktuvų bilietai“ bei „skrendu.lt – geriausi skrydžiai ir pigiausi lėktuvų bilietai“ davėja yra UAB „Baltic Tours Vilnius“. Reklaminio teiginio „pigiausi aviabilietai skrydžiams į Aziją ir Niujorką tik agentūroje Amicus Verus“ davėja yra UAB „Amicus Verus“.
Tyrimo metu nustatyta, kad UAB „Interneto partneris“ skelbta reklama buvo skleidžiama nuo 2008 m. spalio 29 d. iki 2009 m. rugpjūčio 14 d., UAB „Baltic Tours Vilnius“ skleista reklama – nuo 2009 m. rugpjūčio 12 d. iki 2009 m. gruodžio 28 d., UAB „Amicus Verus“ skelbta reklama - 2009 m. rugpjūčio 12 d.
Tyrimo išvados, kuriose UAB „Interneto partneris“, UAB „Baltic Tours Vilnius“ ir UAB „Amicus Verus“ skelbtą reklamą siūloma pripažinti klaidinančia reklama, Konkurencijos tarybos 2009 m. gruodžio 28 d. raštu Nr. (5.1-11)6V-2278 buvo išsiųstos bendrovėms.
UAB „Interneto partneris“ 2010 m. sausio 11 d. rašte Konkurencijos tarybai nurodė, kad klaidinančios reklamos skleidimas buvo sustabdytas tik gavus Konkurencijos tarybos pranešimą apie atliekamą tyrimą. Nurodė, kad pažeidimas yra mažareikšmis, nėra nustatyta reali žala vartotojų interesams, bendrovė savo noru užkirto kelią žalingoms pažeidimo pasekmėms, padėjo reklamos kontrolės institucijoms tyrimo metu, todėl prašo skirti administracinę nuobaudą – įspėjimą.
UAB „Baltic Tours Vilnius“ 2009 m. gruodžio 28 d. rašte Konkurencijos tarybai nurodė, kad pripažįsta pažeidimą ir, tik gavusi Konkurencijos tarybos išvadas, iš karto pašalino klaidinančius reklaminius teiginius.
UAB „Amicus Verus“ dėl tyrimo išvadų pastabų ir pasiūlymų Konkurencijos tarybai nepateikė.
Bylų nagrinėjimo posėdžio metu UAB „Amicus Verus“ atstovė L.Paulauskienė nurodė, kad reklamoje buvo nurodyta, kad bendrovė parduoda pigiausius bilietus į Aziją ir Niujorką, o tyrime yra nurodytas palyginimas su Tel Avivu, kuris nebuvo vykdytos akcijos dalis.
UAB „Baltic Tours Vilnius“ atstovas S.Fabijonavičius bylų nagrinėjimo posėdžio metu pripažino, kad padarė pažeidimą, nurodė, kad klaida buvo ištaisyta.
UAB „Interneto partneris“ atstovas T.Blažys bylų nagrinėjimo posėdyje nurodė, kad prekyba bilietais vyksta realiame laike, o tyrimo medžiagoje atsispindi tik data, tuo tarpu bilietų kainos keičiasi kas valandą, kas minutę, gali keistis kas sekundę. Nurodė, kad UAB „Interneto partneris“ pašalino visus tyrimo metu nagrinėtus teiginius. Nurodė, kad Konkurencijos taryba kiekvieną pažeidimą turėtų vertinti vadovaudamasi protingumo ir sąžiningumo principais. Nurodė, kad UAB „Interneto partneris“ gali atitikti lengvinančią aplinkybę – t.y. padėjo reklamos vartojimą tyrusioms institucijoms tyrimo metu. Pažymėjo, kad UAB „Interneto partneris“ interneto tinklalapyje galima rasti pigiausius bilietus, tačiau tai nereiškia, kad kiekvienas bilietas gali būti pigiausias. Atstovas pripažino, kad buvo padarytas pažeidimas.
Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a:
Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 5 straipsnis draudžia naudoti klaidinančią reklamą. Pagal Reklamos įstatymo 2 straipsnio 4 dalį klaidinančia reklama pripažįstama tokia reklama, kuri bet kokiu būdu, įskaitant ir jos pateikimo būdą, klaidina arba gali suklaidinti asmenis, kuriems ji skirta arba kuriuos ji pasiekia, ir kuri dėl savo klaidinančio pobūdžio gali paveikti jų ekonominį elgesį, arba kuri dėl šių priežasčių pakenkia ar gali pakenkti kito asmens galimybėms konkuruoti. Reklamos įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad ekonominis elgesys suprantamas kaip reklamos vartotojų sprendimai ar veiksmai, susiję su prekių ar paslaugų įsigijimu, komercine-ūkine, finansine ar profesine veikla.
Atsižvelgus į tai, siekiant nustatyti, ar reklamos metu pateikta informacija yra klaidinanti reklama, būtina nustatyti šių aplinkybių visumą: pirma, ar pateikta informacija yra reklama pagal Reklamos įstatymo 2 straipsnio 7 dalį, antra, ar reklama klaidina ar gali suklaidinti reklamos vartotojus ir asmenis, kuriems ji yra skirta ir kuriuos pasiekia, ir, trečia – ar klaidinanti reklama gali paveikti vartotojo ekonominį elgesį.
Pagal Reklamos įstatymo 2 straipsnio 7 dalį reklama yra laikoma bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis skleidžiama informacija, susijusi su asmens komercine-ūkine, finansine ar profesine veikla, skatinanti įsigyti prekių ar naudotis paslaugomis, įskaitant nekilnojamojo turto įsigijimą, turtinių teisių ir įsipareigojimų perėmimą.
Paieškos sistemoje „Google“ skelbta informacija, kurioje teigiama „pigiausi bilietai internetu“, UAB „Interneto partneris“ skleista informacija, kurioje teigiama „skrydžiai parenkami automatizuotos sistemos, kuri garantuoja, kad mūsų siūlomi skrydžių aviabilietai bus pigiausi“ bei „pigiausi lėktuvų bilietai“, UAB „Baltic Tours Vilnius“ skleista informacija, kurioje teigiama „skrendu.lt – geriausi skrydžiai ir pigiausi lėktuvų bilietai“ bei „skrendu.lt – čia pigiausi lėktuvų bilietai“ ir UAB „Amicus Verus“ skleista informacija, kurioje teigiama „pigiausi aviabilietai skrydžiams į Aziją ir Niujorką tik agentūroje Amicus Verus“ yra tiesiogiai susijusi su bendrovių vykdoma veikla – prekyba aviebilietais ir skatina vartotojus naudotis šių bendrovių paslaugomis - pirkti jose parduodamus aviabilietus, todėl laikytina reklama, kaip tai apibrėžta Reklamos įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje.
Reklamos įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje nurodyta, kad reklamos davėjas - asmuo, kurio iniciatyva ir interesais naudojama (užsakoma, gaminama, skleidžiama) reklama.
UAB „Interneto partneris“ tyrimo metu pripažino, kad ji yra „Google“ paieškos sistemoje šalia patalpintos interneto tinklalapio www.greitai.lt nuorodos skelbto reklaminio teiginio „pigiausi lėktuvo bilietai“ davėja, tačiau bendrovė nurodė, kad Google“ paieškos sistemoje skelbtoje interneto tinklapio www.greitai.lt nuorodoje bei interneto tinklalapio www.greitai.lt šaltinyje (source) buvęs reklaminis teiginys „skrydžiai parenkami automatizuotos sistemos, kuri garantuoja, kad mūsų siūlomi skrydžių aviabilietai bus pigiausi“ buvo skleidžiamas ne bendrovės iniciatyva ir interesais.
UAB „Vestekspress“ Konkurencijos tarybai tyrimo metu nurodė, kad paieškos sistemos „Google“ rezultatai, kuriuose nurodoma „pigiausi bilietai internetu“, nėra bendrovės užsakytas reklaminis skelbimas.
UAB „Baltic Tours Vilnius“ Konkurencijos tarybai tai pat nurodė, kad „Google“ paieškos svetainėje skelbiami reklaminiai teiginiai „skrendu.lt-geriausi skrydžiai ir pigiausi lėktuvų bilietai“ bei „ww.skrendu.lt – čia pigiausi lėktuvų bilietai“ nėra bendrovės užsakyta ir skleista reklama.
Kadangi UAB „Interneto partneris“, UAB „Vestekspress“ ir UAB „Baltic Tours Vilnius“ tyrimo metu neigė esančios „Google“ paieškos svetainėje skelbtų reklaminių teiginių davėjos, sprendžiant reklamos davėjo nustatymo klausimą atsižvelgtina į „Google“ paieškos sistemos administratoriaus - „Google UK Limited“ 2009 m. gruodžio 9 d. raštą Konkurencijos tarybai, kuriame bendrovė nurodė, kad „Google“ paieškos sistema, sudaranti interneto svetainės nuorodą bei aprašymą, yra visiškai automatizuota ir informacija paieškai yra panaudojama iš internetinio puslapio turinio bei iš nuorodų į tą puslapį, kurie yra tinkle. Bendrovė taip pat pažymėjo, kad paieškai gali būti panaudojami skirtingi šaltiniai, įskaitant ir informaciją, esančią kiekvieno puslapio META taguose (Meta elementai yra HTML arba XHTML elementai, naudojami sudaryti struktūrizuotą metainformaciją apie interneto puslapį) (vadinama interneto puslapio šaltiniu), o kur ši informacija yra neprieinama, „Google“ gali panaudoti informaciją, esančią „Atviro katalogo projekte (DMOZ)“. Rašte bendrovė taip pat pažymėjo, kad ji negali rankiniu būdu pakeisti nuorodų bei aprašymų.
Iš aukščiau nurodyto matyti, kad „Google“ paieškos sistema tikslinės paieškos rezultatuose pateikia tokius žodžių junginius, kuriuos randa konkrečiame interneto tinklalapyje bei jo šaltinyje (source), o jei ši informacija nėra prieinama, „Google“ aprašymui sudaryti gali panaudoti informaciją, esančią „Atviro katalogo projekte (DMOZ)“.
Tyrimo metu buvo nustatyta, kad UAB „Interneto partneris“ priklausančio interneto tinklalapio www.greitai.lt šaltinyje (source) buvo skelbiamas teiginys „skrydžiai parenkami automatizuotos sistemos, kuri garantuoja, kad mūsų siūlomi skrydžių aviabilietai bus pigiausi“, todėl akivaizdu, kad šalia „Google“ paieškos sistemoje patalpintos interneto tinklalapio www.greitai.lt nuorodos skelbta reklama, kurioje teigiama „skrydžiai parenkami automatizuotos sistemos, kuri garantuoja, kad mūsų siūlomi skrydžių aviabilietai bus pigiausi“, buvo skelbiama todėl, kad pastaroji informacija bendrovės iniciatyva ir interesais buvo skelbiama bendrovės interneto tinklalapio www.greitai.lt šaltinyje (source). UAB „Interneto partneris“ iniciatyvą ir interesą įrodo ir aplinkybė, kad interneto tinklalapyje www.greitai.lt vartotojai gali įsigyti bendrovės parduodamus aviabilietus, jame yra pateikiama informacija apie bendrovės teikiamas paslaugas bei nurodomas bendrovės kontaktinis telefonas.
Iš aukščiau nurodyto darytina išvada, kad reklaminių teiginių „skrydžiai parenkami automatizuotos sistemos, kuri garantuoja, kad mūsų siūlomi skrydžių aviabilietai bus pigiausi“ bei „pigiausi lėktuvų bilietai“ davėja yra UAB „Interneto partneris“.
Iš tyrimo metu surinktų įrodymų matyti, kad UAB „Baltic Tours Vilnius“ priklausančiame interneto tinklalapio www.skrendu.lt šaltinyje (source) buvo skelbiamas teiginys „skrendu.lt – geriausi skrydžiai ir pigiausi lėktuvų bilietai“. „Google“ paieškos sistemos sukurtoje internetinio puslapio www.skrendu.lt nuorodoje minėtas teiginys buvo skelbiamas todėl, kad jis buvo patalpintas ir interneto tinklalapio www.skrendu.lt šaltinyje (source). Interneto tinklalapyje www.skrendu.lt bei jo šaltinyje (source) esanti informacija skelbiama bendrovės iniciatyva ir interesais, kadangi tinklalapyje vartotojai gali įsigyti bendrovės parduodamus aviabilietus, o skelbta informacija apie pigiausius aviabilietus skatina vartotojus kreiptis būtent į šią bendrovę. Pažymėtina, kad interneto tinklalapyje www.skrendu.lt yra pateikiama informacija apie bendrovės teikiamas paslaugas bei nurodomas bendrovės kontaktinis telefonas.
Iš tyrimo metu surinktų įrodymų taip pat matyti, kad interneto tinklalapyje www.skrendu.lt buvo skelbiamas reklaminis teiginys „skrendu.lt – čia pigiausi lėktuvų bilietai“. Iš aukščiau paminėto „Google“ paieškos sistemos administratoriaus - „Google UK Limited“ rašto darytina išvada, kad „Google“ tikslinės paieškos rezultatuose reklaminis teiginys „skrendu.lt – čia pigiausi lėktuvų bilietai“ buvo skelbiamas būtent todėl, kad jis buvo skelbiamas ir interneto tinklalapyje www.skrendu.lt. Atsižvelgus į tai, laikytina, kad reklaminių teiginių „skrendu.lt – čia pigiausi lėktuvų bilietai“ bei „skrendu.lt – geriausi skrydžiai ir pigiausi lėktuvų bilietai“ davėja yra UAB „Baltic Tours Vilnius“.
UAB „Amicus Verus“ patvirtino, kad yra „Google“ paieškos sistemoje skelbtoje interneto tinklalapio www.amicusverus.lt nuorodoje buvusio reklaminio teiginio „pigiausi aviabilietai skrydžiams į Aziją ir Niujorką tik agentūroje Amicus Verus“ davėja.
Norėdama nustatyti, ar UAB „Vestekspress“ yra reklaminio teiginio „pigiausi bilietai internetu“ davėja, Konkurencijos taryba 2009 m. gegužės 18 dieną patikrino www.tiesiai.lt puslapio turinį bei 2009 m. rugpjūčio 12 d. patikrino interneto tinklalapio www.tiesiai.lt šaltinį (source). Kadangi minėtuose šaltiniuose reklaminis teiginys nebuvo rastas, atsižvelgus į „Google“ paieškos sistemos administratoriaus - „Google UK Limited“ raštą Konkurencijos tarybai darytina išvada, kad „Google“ paieškos sistema minėtą aprašymą galėjo sudaryti pasinaudodama informacija, buvusia kituose šaltiniuose, įskaitant ir informaciją, buvusią „Atviro katalogo projekte (DMOZ)“.
Kadangi tyrimo metu nebuvo surinkta pakankamai įrodymų, kad reklaminio teiginio „pigiausi bilietai internetu“ davėja yra UAB „Vestekspress“, dalyje dėl minėto teiginio atitikties Reklamos įstatymo reikalavimams byla yra nutrauktina.
Reklamos įstatymo 21 straipsnio 1 dalyje yra numatyta, kad reklamos davėjas už klaidinančios reklamos naudojimą atsako tuo atveju, jei jis neįrodo, kad šio įstatymo nuostatos buvo pažeistos ne dėl jo kaltės. UAB „Interneto partneris“, UAB „Baltic Tours Vilnius“ ir UAB „Amicus Verus“ nepateikė įrodymų, kad Reklamos įstatymo 5 straipsnis buvo pažeistas ne dėl jų kaltės, todėl konstatuotina, kad šios bendrovės yra atsakingos už klaidinančios reklamos skleidimą.
Pagal nusistovėjusią teismų praktiką, sprendžiant, ar reklama yra klaidinanti pagal Reklamos įstatymo 2 straipsnio 4 dalyje esantį klaidinančios reklamos apibrėžimą, Konkurencijos tarybai, remiantis protingumo kriterijumi, pakanka nustatyti asmens suklaidinimo galimybę, o ne konkretų suklaidinimo faktą. Be to, Konkurencijos taryba vadovaujasi Reklamos įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje numatytais kriterijais, šiuo atveju - teisingumo bei išsamumo kriterijais.
Remiantis Reklamos įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 1 punkte nustatytu teisingumo kriterijumi, reklamoje pateiktus reklaminius teiginius galima pripažinti neteisingais, jeigu reklamos davėjas negali pagrįsti šių teiginių teisingumo reklamos naudojimo metu. Ar pakanka reklamoje pateikiamų teiginių teisingumą pagrindžiančių duomenų, sprendžiama atsižvelgiant į kiekvieną konkretų atvejį.
Kaip matyti iš Reklamos įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 1 punkto dispozicijos - šia įstatymo nuostata reklamos davėjui nustatyta pareiga pagrįsti naudojamų reklaminių teiginių teisingumą jų naudojimo metu. Tai reiškia, kad reklamos davėjas turi turėti neginčijamus įrodymus, kad jo skleidžiama reklama skleidimo metu buvo teisinga.
Tačiau tyrimo metu UAB „Interneto partneris“ nepateikė reklaminių teiginių „skrydžiai parenkami automatizuotos sistemos, kuri garantuoja, kad mūsų siūlomi skrydžių aviabilietai bus pigiausi“ bei „pigiausi lėktuvų bilietai“, UAB „Baltic Tours Vilnius“ reklaminių teiginių „skrendu.lt – geriausi skrydžiai ir pigiausi lėktuvų bilietai“ bei „skrendu.lt – čia pigiausi lėktuvų bilietai“ ir UAB „Amicus Verus“ reklaminio teiginio „pigiausi aviabilietai skrydžiams į Aziją ir Niujorką tik agentūroje Amicus Verus“ teisingumo įrodymų, o kaip matyti iš byloje esančių dokumentų, bei kaip nurodyta šio nutarimo nustatomojoje dalyje, interneto tinklalapyje www.airbaltic.lt „Air Baltic Corporation“ A/S parduodamų aviabilietų kainos atitinkamoms datoms ir maršrutais buvo mažesnės, nei vartotojams siūlė UAB „Interneto partneris“, UAB „Baltic Tours Vilnius“ ir UAB „Amicus Verus“.
Susipažinęs su UAB „Interneto partneris“ ir UAB „Baltic Tours Vilnius“ skelbtais reklaminiais teiginiais, kuriuose nedviprasmiškai teigiama, kad šiose bendrovėse galima nusipirkti pigiausius bilietus, reklamos vartotojas gali pagrįstai tikėtis, jog šiose bendrovėse visuomet gaus pigesnes paslaugas, nei jos yra teikiamos kitose aviabilietais prekiaujančiose bendrovėse. Tikėtina, kad žinodamas teisingą informaciją – t.y., jog šiose bendrovėse paslaugos nėra arba ne visais atvejais yra pigesnės, nei kitose, reklamos vartotojas pasirinktų kitą bendrovę. Atitinkamai susipažinęs su UAB „Amicus Verus“ skelbtu reklaminiu teiginiu, kuriame teigiama, kad šioje bendrovėje galima nusipirkti pigiausius aviabilietus skrydžiams į Aziją ir Niujorką, reklamos vartotojas gali pagrįstai tikėtis, jog šioje bendrovėje nurodytais maršrutais visuomet gaus pigesnes paslaugas, nei jos yra teikiamos kitose aviabilietais prekiaujančiose bendrovėse. Tikėtina, kad žinodamas teisingą informaciją – t.y., jog šioje bendrovėje paslaugos nėra arba ne visais atvejais yra pigesnės, nei kitose, reklamos vartotojas, rinkdamasis skrydį į į Aziją ar Niujorką, pasirinktų kitą bendrovę.
Pažymėtina, kad UAB „Interneto partneris“ ir UAB „Baltic Tours Vilnius“ pripažino, kad skleisdamos reklaminius teiginius pažeidė Reklamos įstatymo 5 straipsnio nuostatas.
Atsižvelgus į išdėstytą, konstatuotina, kad UAB „Interneto partneris“, UAB „Baltic Tours Vilnius“ ir UAB „Amicus Verus“, skelbdamos neteisingus reklaminius teiginius apie parduodamų aviabilietų kainas, pažeidė Reklamos įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 1 punkto reikalavimus.
UAB „Interneto partneris“ atstovas viešame posėdyje nurodė, kad prekyba bilietais vyksta realiame laike, o tyrimo medžiagoje atsispindi tik data, tuo tarpu bilietų kainos gali keistis kas sekundę. Kaip matyti iš Reklamos įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 1 punkto dispozicijos, įstatyme įtvirtintas formalus ir konkretus reikalavimas, iš kurio akivaizdu, kad reklamos davėjas gali skleisti tik tokią reklamą, jei jos teisingumą įmanoma įrodyti, ir būtent reklamos davėjas turi pareigą įrodinėti reklaminių teiginių teisingumą jų skleidimo metu. Tačiau, jei reklamos davėjas savo rizika skleidžia reklamą, kurios teisingumo dėl kokių nors subjektyvių ar objektyvių priežasčių įrodyti neįmanoma (pvz., kaip nurodo UAB „Interneto partneris“, dėl bilietų kainų kitimo dinamikos neįmanoma užtikrinti, kad kainos visais atvejais bus, kaip skelbiama reklamoje, pigiausios), tokios aplinkybės negali panaikinti ūkio subjekto atsakomybės už klaidinančios reklamos skleidimą.
UAB „Interneto partneris“ argumentas dėl nenustatytos realios žalos vartotojų interesams yra nepagrįstas, kadangi Reklamos įstatyme yra įtvirtinta formali, o ne materiali pažeidimo sudėtis (tokią išvadą ne kartą yra konstatavę administraciniai teismai, nagrinėdami Reklamos įstatymo pažeidimo bylas, pavyzdžiui, Vilniaus apygardos administracinio teismo 2003 m. lapkričio 7 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I2-1568/03, 2004 m. liepos 30 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I2-1079/04), t.y. pripažinimui, kad reklama yra klaidinanti, nėra būtina nustatyti atitinkamų pasekmių vartotojui.
UAB „Interneto partneris“ nurodė, kad jos padarytas pažeidimas turėtų būti pripažintas mažareikšmiu. Kadangi bendrovė nepateikė įrodymų, kad pažeidimas buvo mažareikšmis, o Konkurencijos taryba tokių aplinkybių taip pat nenustatė, toks bendrovės argumentas yra nepagrįstas.
Viešo posėdžio metu UAB „Amicus Verus“ atstovė nurodė, kad reklamoje buvo nurodyta, kad bendrovė parduoda pigiausius bilietus į Aziją ir Niujorką, o tyrime yra nurodytas palyginimas su Tel Avivu, kuris nebuvo vykdytos akcijos dalis. Kadangi faktinė aplinkybė, kad Tel Avivas yra Azijos žemyne, buvo nurodyta viešai prieinamoje interneto enciklopedijoje „Vikipedija“, o bendrovė jokių tai paneigiančių įrodymų nepateikė, toks UAB „Amicus Verus“ argumentas yra nepagrįstas ir atmestinas.
Reklamos įstatymo 22 straipsnio 7 dalis numato, kad už Reklamos įstatymo pažeidimą skiriamos baudos dydis priklauso nuo pažeidimo pobūdžio, pažeidimo trukmės ir masto, atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių ir skiriamas pagal baudos minimumo ir maksimumo vidurkį.
Nustatydama baudos dydį Konkurencijos taryba vadovavosi tuo, kad UAB „Interneto partneris“ ir UAB „Baltic Tours Vilnius“ reklama pagal savo pobūdį buvo klaidinanti reklama, kuri galėjo suklaidinti reklamos vartotojus bei galėjo paveikti jų ekonominį elgesį. Kadangi Konkurencijos tarybos tyrimas buvo pradėtas pagal suklaidinto vartotojo skundą dėl UAB „Interneto partneris“ skelbtų neteisingų reklaminių teiginių, nustatant baudos dydį buvo atsižvelgta į tai, kad šios bendrovės naudota klaidinanti reklama suklaidino reklamos vartotoją ir paveikė jo ekonominį elgesį. Be to, buvo atsižvelgta į pažeidimo trukmę – UAB „Interneto partneris“ reklamą skleidė nuo 2008 m. spalio 29 d. iki 2009 m. rugpjūčio 14 d., t.y. laikoma labai ilga trukme, UAB „Baltic Tours Vilnius“ reklamą skleidė nuo 2009 m. rugpjūčio 12 d. iki 2009 m. gruodžio 28 d., t.y. laikoma labai ilga trukme.
Be to, nustatant baudos dydžius, buvo atsižvelgta į UAB „Interneto partneris“ labai mažą reklamos skleidimo mastą – reklama skleista interneto tinklalapiuose, kurių vidutinis lankytojų skaičius yra iki 500 per dieną. Nustatant baudos dydį buvo atsižvelgta į UAB „Baltic Tours Vilnius“ vidutinį reklamos skleidimo mastą – reklama skleista dviejuose interneto tinklalapiuose, kurių vieno - „Google“ paieškos sistemos - lankytojų skaičius yra labai didelis.
Be to, nustatant baudos dydį buvo atsižvelgta į atsakomybę lengvinančias aplinkybes – į tai, kad UAB „Interneto partneris“ ir UAB „Baltic Tours Vilnius“ pripažino pažeidimą. Atsakomybę lengvinančia aplinkybe pripažintina ir ta aplinkybė, kad UAB „Interneto partneris“ ėmėsi veiksmų, kad būtų užkirstas kelias žalingoms pažeidimo pasekmėms ir skleistą klaidinančią reklamą nutraukė. Atsakomybę lengvinančia aplinkybe pripažintina ir ta aplinkybė, kad UAB „Baltic Tours Vilnius“ ėmėsi veiksmų, kad būtų užkirstas kelias žalingoms pažeidimo pasekmėms, ir skleistą klaidinančią reklamą nutraukė.
Atsižvelgus į tai, kad UAB „Amicus Verus“ reklama, kurioje teigiama „pigiausi aviabilietai skrydžiams į Aziją ir Niujorką tik agentūroje Amicus Verus“ buvo skleista labai trumpą laiko tarpą – vieną dieną ir labai mažu mastu (su klaidinančia reklama susipažinta 40 kartų paspaudus reklamuojamą nuorodą), laikytina, kad pažeidimas nepadarė esminės žalos įstatymų saugomiems interesams, todėl UAB „Amicus Verus“ skirtina Reklamos įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje numatyta administracinė nuobauda – įspėjimas.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 5 straipsniu, 19 straipsnio 2 dalies 1, 3 ir 6 punktais, 22 straipsnio 1, 7 ir 10 dalimis, Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 36 straipsnio 1 dalies 3 punktu,
Konkurencijos taryba n u t a r i a:
1. Pripažinti UAB „Interneto partneris“ šalia „Google“ paieškos sistemoje patalpintos interneto tinklalapio www.greitai.lt nuorodos skelbtą reklamą, kurioje teigiama „skrydžiai parenkami automatizuotos sistemos, kuri garantuoja, kad mūsų siūlomi skrydžių aviabilietai bus pigiausi“ bei „pigiausi lėktuvų bilietai“; UAB „Baltic Tours Vilnius“ „Google“ paieškos sistemoje bei interneto tinklalapyje www.skrendu.lt skleistą reklamą, kurioje teigiama „skrendu.lt – geriausi skrydžiai ir pigiausi lėktuvų bilietai“ bei „skrendu.lt – čia pigiausi lėktuvų bilietai“ ir UAB „Amicus Verus“ šalia „Google“ paieškos sistemoje patalpintos interneto tinklalapio www.amicusverus.lt nuorodos skelbtą reklamą, kurioje teigiama „pigiausi aviabilietai skrydžiams į Aziją ir Niujorką tik agentūroje Amicus Verus“ klaidinančia reklama.
2. Įpareigoti UAB „Interneto partneris“, UAB „Baltic Tours Vilnius“ ir UAB „Amicus Verus“ nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo Konkurencijos tarybos nutarimo rezoliucinės dalies paskelbimo leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“, nutraukti 1 punkte nurodytos klaidinančios reklamos naudojimą, t.y. reklamos tekste nenaudoti reklaminių teiginių, kurie pripažinti klaidinančia reklama, jeigu šie veiksmai dar tęsiami.
3. Už klaidinančios reklamos naudojimą skirti UAB „Interneto partneris“ 4 000 Lt (keturių tūkstančių litų), UAB „Baltic Tours Vilnius“ 2 000 Lt (dviejų tūkstančių litų) pinigines baudas.
4. Už klaidinančios reklamos naudojimą skirti UAB „Amicus Verus“ administracinę nuobaudą – įspėjimą.
5. Įpareigoti UAB „Interneto partneris“, UAB „Baltic Tours Vilnius“ ir UAB „Amicus Verus“ per 5 darbo dienas nuo šio nutarimo rezoliucinės dalies 2 punkte nurodyto įpareigojimo įvykdymo ir šio nutarimo rezoliucinės dalies 3 punkte numatytos baudos sumokėjimo pranešti apie tai Konkurencijos tarybai ir pateikti tai patvirtinančius įrodymus.
6. Nesant Reklamos įstatymo 5 straipsnio pažeidimo sudėties, bylą dalyje dėl „Google“ paieškos sistemoje šalia interneto tinklalapio www.tiesiai.lt skelbtos reklamos, kurioje teigiama „pigiausi bilietai internetu“, nutraukti.
 
Nutarimas per 20 dienų nuo jo įteikimo dienos ar rezoliucinės dalies paskelbimo leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“ gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui. Skundo padavimas nesustabdo Konkurencijos tarybos nutarimo vykdymo.
 
Vadovaujantis Konkurencijos įstatymo 44 straipsniu, paskirta piniginė bauda per tris mėnesius nuo nutarimo gavimo dienos turi būti sumokėta į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 6920.
 
Pirmininkas Jonas Rasimas

Teismo procesas baigtas – nutarimas paliktas nepakeistas