BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

DĖL ATSISAKYMO PRADĖTI TYRIMĄ DĖL VALSTYBĖS ĮMONĖS TARPTAUTINIS PALANGOS ORO UOSTAS VEIKSMŲ ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO 9 STRAIPSNIO NUOSTATOMS

  • 2007 05 24
  • Nutarimo Nr.: 1S-59
  • Atsisakyta pradėti tyrimą
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau – Konkurencijos taryba) 2007 m. gegužės 24 d. tvarkomajame posėdyje išnagrinėjo klausimą dėl atsisakymo pradėti tyrimą dėl Valstybės įmonės Tarptautinis Palangos oro uostas veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (toliau - Konkurencijos įstatymas) 9 straipsnio nuostatoms.
Konkurencijos taryba n u s t a t ė:
2007 m. balandžio 6 d. UAB „Baltic Ground Services“ (toliau - Pareiškėjas) pateikė Konkurencijos tarybai prašymą, kuriame prašo atlikti tyrimą dėl Valstybės įmonės Tarptautinis Palangos oro uostas (toliau - Oro uostas) veiksmų atitikties Konkurencijos įstatymo reikalavimams. Savo prašyme Pareiškėjas teigia, kad Oro uostas piktybiškai ir nesivadovaudamas jokiomis objektyviomis aplinkybėmis neleidžia UAB „Baltic Ground Servises“ pradėti veiklos šiame oro uoste, t.y. atsisako sudaryti antžeminių paslaugų teikimo sutartį suteikdamas išimtines teises teikti antžeminio orlaivių aptarnavimo paslaugas tik vienam ūkio subjektui, konkrečiai UAB „Orlaivių aptarnavimo agentūra“. Be to, savo prašyme Pareiškėjas nurodė, kad jo turimomis žiniomis aviakompanijos, vykdančios skrydžius iš Tarptautinio Palangos oro uosto, yra nepatenkintos UAB „Orlaivių aptarnavimo agentūra“ teikiamų paslaugų kokybe ir kaina.
Konkurencijos taryba raštu kreipėsi į Oro uostą bei į jo savininko teises įgyvendinančią Lietuvos Respublikos susisiekimo ministeriją (toliau - Susisiekimo ministerija) prašydama paaiškinti susidariusią situaciją antžeminių paslaugų teikimo rinkoje minėtame oro uoste.
Susisiekimo ministerija paaiškino, kad pagal savo dydį t.y. aptarnaujamų keleivių skaičių ir pervežtus krovinius oro uostas nepatenka į tą oro uostų kategoriją, kuriems turėtų būti taikomos Antžeminių paslaugų teikimo oro uostuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr.3-144. 2006 m. Tarptautinis Palangos oro uostas aptarnavo 110 828 keleivių, pervežė 263 tonas krovinių, tuo tarpu kai Antžeminių paslaugų teikimo taisyklių nuostatos pradedamos taikyti oro uostui, kuriame per metus aptarnaujama ne mažiau kaip 1 mln. keleivių arba 25000 tonų krovinių. Visus sprendimus dėl antžeminių paslaugų teikimo, šių paslaugų teikėjų skaičiaus ir sutarčių su jais sudarymo vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įmonių įstatymo bei Oro uosto įstatų nuostatomis visapusiškai įvertinęs oro uosto galimybes ir poreikius, priima įstaigos vadovas.
Savo atsakyme Oro uosto vadovybė paaiškino, kad mažos darbo apimtys, t.y. nedideli aptarnaujamų keleivių srautai, nuolat kintantis reguliariųjų skrydžių skaičius (2005 m. reguliariuosius skrydžius vykdė 6, 2006 m. - 4, o šiuo metu skrydžius vykdo tik 2 aviakompanijos) įtakoja ir antžeminių paslaugų teikimo apimtis. Oro uosto vadovybė nurodė, kad šiais metais aviakompanija „flyLAL“ nutraukia skrydžius į Oslą, Kiolną, Dubliną, Maskvą, Berlyną, Miuncheną, o skrydžiai į Hamburgą bus vykdomas tik vieną kartą per savaitę vietoj buvusių kiekvieną savaitės dieną. Dėl šios priežasties keleivių srautas oro uoste gali sumažėti iki 30 proc., lyginant su 2006 m.
Be to, Oro uosto vadovybė pažymėjo, kad šiuo metu neturi laisvų patalpų, kurias būtų galima išnuomoti ir tokiu būdu užtikrinti tinkamas darbo sąlygas dar vienam antžeminių paslaugų teikėjui, o tuo pačiu garantuoti kokybiškų ir saugumo reikalavimus atitinkančių paslaugų teikimą.
Oro uosto vadovybė nurodė, kad šiuo metu jo teritorijoje antžemines paslaugas teikia UAB „Orlaivių aptarnavimo agentūra“, kuri kaip šių paslaugų teikėjas buvo pasirinkta 2002 m., kai iš šių paslaugų rinkos pasitraukė aviakompanija „Lietuvos avialinijos“ (2000 m.) ir aviakompanija „Lietuva“(2002 m.). Minėtų paslaugų teikimo sutartis tarp oro uosto ir UAB „Orlaivių aptarnavimo agentūra“ galioja iki 2009 m.
Nustatyta, kad oficialių nusiskundimų iš aviakompanijų dėl UAB „Orlaivių aptarnavimo agentūra“ teikiamų paslaugų kokybės ar kainos nei oro uostas, nei Susisiekimo ministerija nėra gavusios.
Tiek Oro uosto vadovybė, tiek Susisiekimo ministerija pažymėjo, kad VĮ Tarptautinis Palangos oro uostas, užbaigus keleivių terminalo plėtros darbus ir išaugus keleivių ir bei skydžių skaičiui, turėtų spręsti klausimą dėl trečiųjų šalių teikiamų paslaugų konkurencijos didinimo.
Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a:
Konkurencijos įstatymo 9 straipsnis draudžia piktnaudžiauti dominuojančia padėtimi, atliekant visokius veiksmus, kurie riboja ar gali riboti konkurenciją, nepagrįstai varžo kitų ūkio subjektų galimybes veikti rinkoje arba pažeidžia vartotojų interesus. Šios teisės normos tikslas yra užkirsti kelią konkurencijos iškraipymams, todėl įpareigojimas ūkio subjektui suteikti priėjimą prie tam tikrų išteklių gali būti pasitelkiamas tik tuomet, kai atsisakymas suteikti šiuos išteklius sukeltų žalą konkurencijai.
Iš Pareiškėjo pateiktos ir surinktos informacijos galima daryti išvadą, kad VĮ Tarptautinis Palangos oro uostas, savo sprendimą atsisakyti sudaryti sutartį su UAB „Baltic Ground Services“ grindė objektyviomis aplinkybėmis t.y. sumažėjusia antžeminių paslaugų paklausa, ribota materialine oro uosto baze bei vykdomais rekonstrukcijos darbais, kurie šiuo metu neleidžia sudaryti tinkamų sąlygų kokybiškam ir saugiam antžeminių paslaugų teikimui. Pagal savo dydį, Oro uostas priskirtinas mažiems tarptautiniams oro uostams,kurio talpa bei ribota teritorija nesudaro galimybės veikti neribotam antžeminių paslaugų teikėjų skaičiui. Atsižvelgiant į Antžeminių paslaugų teikimo oro uostuose taisykles, konkurencijos galimybės antžeminių paslaugų rinkoje/rinkose yra susijusios su oro uosto dydžiu, o tai patvirtina, kad mažuose oro uostuose gali būti pateisinamas didesnis konkurencijos ribojimas, grindžiamas objektyviomis aplinkybėmis.
Apibendrinant aukščiau išdėstyta darytina išvada, kad nėra duomenų, kurie leistų pagrįstai įtarti, kad VĮ Tarptautinis Palangos oro uostas savo veiksmais pažeidė Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio reikalavimus.
Vadovaudamasi Konkurencijos įstatymo 25 straipsnio 4 dalies 5 punktu,
Konkurencijos taryba n u t a r i a:
Atsisakyti pradėti tyrimą dėl Valstybės įmonės Tarptautinis Palangos oro uostas veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 9 straipsnio nuostatoms.
Nutarimas per 20 dienų nuo įteikimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui.
 
Pirmininkas Rimantas Stanikūnas

Teismo procesas baigtas