BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

DĖL ATSISAKYMO PRADĖTI TYRIMĄ DĖL VALSTYBĖS ĮMONĖS TARPTAUTINIS VILNIAUS ORO UOSTAS VEIKSMŲ ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NUOSTATOMS

  • 2006 11 02
  • Nutarimo Nr.: 1S-121
  • Atsisakyta pradėti tyrimą
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau - Konkurencijos taryba) 2006 m. lapkričio 2 d. tvarkomajame posėdyje išnagrinėjo Pramonės ir transporto skyriaus pateiktą medžiagą dėl VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (toliau – Konkurencijos įstatymas) nuostatoms.
Konkurencijos taryba n u s t a t ė:
AB aviakompanija „Lietuvos avialinijos“ (toliau – Pareiškėjas) 2006 m. spalio 6 d. pateikė Konkurencijos tarybai pareiškimą atlikti tyrimą dėl, jo manymu, VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas (toliau – Oro uostas) konkurenciją ribojančių veiksmų taip pat kitų Konkurencijos įstatymu draudžiamų veiksmų bei įpareigoti įtariamą pažeidėją nutraukti neteisėtus veiksmus bei paskirti Konkurencijos įstatyme numatyto dydžio baudą.
Pareiškėjo teigimu, Oro uostas neleidžia jam statyti lėktuvų eksploatavimo angaro (toliau – Angaras) Oro uosto teritorijoje esančiame sklype, kurį patikėjimo teise valdo Oro uostas. Anot Pareiškėjo, leidimas minėto Angaro statybai yra gautas (Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2006-08-10 išduotas Statybos leidimas Nr. NS/985/06/-1054). Šis Angaras būtų statomas vietoje dabar esančių pastatų, kuriuos nuosavybės teise valdo UAB „Gafizzi capital“, ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto turto patikėjimo teise valdomo pastato.
 Pareiškėjas mano, kad Oro uosto veiksmai, kuriais trukdoma vykdyti Angaro statybos darbus pagal galiojantį Statybos leidimą (įskaitant ir leidimų patekti į Oro uosto teritoriją neišdavimą), gali iš esmės neigiamai paveikti Pareiškėjo galimybes konkuruoti su „AIR BALTIC CORPORATION“ filialu (toliau – „airBaltic“) ir UAB „BALTIC maintenance“, teikiant oro uostų antžemines ir lėktuvų techninio aptarnavimo paslaugas.
Pareiškėjo įsitikinimu, aukščiau nurodytais neteisėtais veiksmais Oro uostas sudaro kliūtis jam konkuruoti lėktuvų aptarnavimo rinkoje (kurios sudedamoji dalis yra reguliarus lėktuvų remontas) bei keleivių pervežimo oru paslaugų rinkoje, bei susilpnina, iškraipo, neigiamai veikia konkurenciją minėtose rinkose.
Š. m. spalio 20 d. Konkurencijos taryba gavo Pareiškėjo prašymą, kuriuo, jo nuomone, pastarasis papildo 2006-10-06 pareiškimą. Pareiškėjo teigimu, jis pateikia naujas aplinkybes dėl Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio 2 punkto galimo pažeidimo, t. y. prekybos, gamybos ar techninės pažangos ribojimo darant žalą vartotojams.
Pareiškėjas šiame prašyme pateikdamas, jo nuomone, naujas aplinkybes dėl Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio 2 punkto galimo pažeidimo, teigia, kad Oro uostas savo veiksmais neleisdamas statyti Angaro Oro uosto teritorijoje esančiame sklype, gali iš esmės neigiamai paveikti Pareiškėjo galimybes konkuruoti su „airBaltic“, kuri, būdama skandinavų aviakompanijos SAS dukterinė įmonė, turi žymiai palankesnes sąlygas konkuruoti Oro uoste, taip pat, kad Oro uostas stabdo Pareiškėjo plėtrą ir galimybę diegti naują techniką lėktuvų aptarnavimo srityje, trukdo gauti pajamas iš papildomos veiklos.
Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a:
Pareiškėjo nurodytos aplinkybės dėl galimo Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio 2 punkto pažeidimo yra tik prielaidos, nėra gauta duomenų, kurie leistų pagrįstai įtarti Konkurencijos įstatymo pažeidimą.
Pareiškėjo minimi Angaro statybos ir jo Statybos leidimo teisėtumo klausimai, taip pat Oro uosto atsisakymo išduoti leidimus patekti į Oro uosto teritoriją teisėtumo klausimas spręstini pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo ir kitų susijusių teisės aktų reikalavimus. Tokių klausimų sprendimas nepriklauso Konkurencijos tarybos kompetencijai.
Vadovaudamasi Konkurencijos įstatymo 25 straipsnio 4 dalies 2 ir 5 punktais,
Konkurencijos taryba n u t a r i a:
Atsisakyti pradėti tyrimą dėl AB aviakompanija „Lietuvos avialinijos“ pareiškimo dėl Valstybės įmonės Tarptautinis Vilniaus oro uostas veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo nuostatoms.
 
Pirmininkas Rimantas Stanikūnas

Teismo procesas baigtas