Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

 


DĖL UAB „ELECTRONIC TRADE“ PREKIŲ REKLAMOS ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS REKLAMOS ĮSTATYMO REIKALAVIMAMS

  • 2015 07 16
  • Nutarimo Nr.: 2S-9/2015
  • Paskelbimo data: 2015 07 16
  • Nustatytas pažeidimas
Peržiūrėti dokumentą
(1) Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, susidedanti iš Konkurencijos tarybos pirmininko Šarūno Keserausko ir narių Jolantos Ivanauskienės bei Elono Šato, sekretoriaujant Zitai Balsienei, 2015 m. liepos 16 d. posėdyje išnagrinėjo klausimą dėl UAB „Electronic Trade“ (kodas 302662379, registracijos adresas Veiverių g. 51B, LT-46336 Kaunas; toliau taip pat – Bendrovė) prekių reklamos atitikties Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo reikalavimams.
Konkurencijos taryba n u s t a t ė:
(2) UAB „Electronic Trade“ prekių reklamos atitikties Reklamos įstatymo reikalavimams nagrinėjimo procedūra pradėta Konkurencijos tarybos iniciatyva 2014 m. rugsėjo 2 d. nutarimu Nr. 1S-137/2014[1], esant pagrindo įtarti, kad UAB „Electronic Trade“ prekių reklama, kurioje pateikiamas kainų palyginimas, turi klaidinančios reklamos požymių.
(3) Siekdama įvertinti, ar skleista reklama nėra klaidinanti, taip pat nustatyti reklamos skleidimo mastą, trukmę bei kitas aplinkybes, Konkurencijos taryba kreipėsi į UAB „Electronic Trade“, kuri vykdo įvairių prekių elektroninę prekybą elektroninėje parduotuvėje www.bigbox.lt, Samsung Electronics Baltics SIA atstovybę „Samsung Electronics Lithuania“, uždarąją akcinę bendrovę „Electrolux“ (toliau – UAB „Electrolux“), uždarąją akcinę bendrovę „PRENTA“ (toliau –UAB „Prenta“), UAB „TD Baltic“, UAB „ACC Distribution“ bei UAB „Lrytas“.
(4) Reklamos nagrinėjimo procedūros terminas pratęstas Konkurencijos tarybos 2015 m. vasario 24 d. nutarimu Nr. 1S-23.2015[2].
1. Nagrinėta reklama ir su ja susijusios aplinkybės
(5) Konkurencijos taryba nustatė, kad UAB „Electronic Trade“ įvairiais laikotarpiais nuo 2014 m. birželio 10 d. iki 2014 m. gruodžio 31 d. interneto svetainėse www.bigbox.lt ir www.lrytas.lt, taip pat elektroniniuose naujienlaiškiuose, platinamuose registruotiems vartotojams, teikė pasiūlymus įsigyti įvairias prekes, pavyzdžiui, stambią ir smulkią buitinę techniką, vaizdo ir garso techniką. Šalia prekių pardavimo kainos buvo nurodoma nubraukta palyginamoji kaina bei vartotojo gaunama nuolaida ir (ar) sutaupoma pinigų suma. Pasiūlymuose taip pat buvo nurodomas palyginamosios kainos paaiškinimas.
1.1. Šaldytuvo „SAMSUNG RL55VTE1L1/XEO“ reklama ir su ja susijusios aplinkybės
(7) Konkurencijos taryba nustatė, kad laikotarpiu nuo 2014 m. liepos 9 d. iki 2014 m. gruodžio 31 d. Bendrovės interneto svetainėje www.bigbox.lt šalia šaldytuvo pardavimo kainos, kuri nurodytu laikotarpiu svyravo nuo 2399 Lt iki 2499 Lt, buvo nurodyta nubraukta šaldytuvo kaina[3]:
(a) 2014 m. liepos 9 d. – 2014 m. rugpjūčio 13 d. buvo nurodyta 3599 Lt nubraukta šaldytuvo kaina;
(b) 2014 m. rugpjūčio 26 d. – 2014 m. gruodžio 31 d. buvo nurodyta 3269 Lt nubraukta šaldytuvo kaina.
(8) Pelės žymekliu pažymėjus nubrauktą prekės kainą, buvo pateikiamas toks paaiškinimas: „Užbraukta kaina žymima sena prekės kaina, arba prekės gamintojo rekomenduojama rinkos kaina“.
(9) Šalia minėtų pasiūlymų buvo nurodyta ir nauda, kurią vartotojai gaus, jei įsigis prekę. Kaip matyti iš Konkurencijos tarybos surinktos informacijos, pasiūlymuose buvo nurodyta, jog vartotojai, įsigiję prekę, sutaupys nuo 770 Lt iki 1100 Lt arba gaus nuo 24 proc. iki 31 proc. nuolaidą.
(10) Šaldytuvo reklama taip pat buvo skleista ir registruotiems vartotojams išsiųstuose naujienlaiškiuose:
(a) 2014 m. birželio 10 d. naujienlaiškyje šalia šaldytuvo 2519 Lt pardavimo kainos buvo nurodyta 3599 Lt nubraukta kaina bei 30 proc. nuolaida[4];
(b) 2014 m. birželio 18 d. naujienlaiškyje šalia šaldytuvo 2519 Lt pardavimo kainos buvo nurodyta 2999 Lt nubraukta kaina[5];
(c) 2014 m. rugpjūčio 17 d. naujienlaiškyje šalia šaldytuvo 2399 Lt pardavimo kainos buvo nurodyta 3269 Lt nubraukta kaina[6].
(11) Šių naujienlaiškių pabaigoje buvo pateikti tokie paaiškinimai: „Užbraukta kaina žymima sena prekės kaina, arba prekės gamintojo rekomenduojama rinkos kaina“, „užbraukta kaina žymima sena prekės kaina, arba gamintojo nurodyta rekomenduojama rinkos kaina“ arba „užbraukta kaina žymima sena prekės kaina, arba rekomenduojama rinkos kaina“.
(12) UAB „Electronic Trade“ Konkurencijos tarybai paaiškino, kad šaldytuvo 3599 Lt nubraukta kaina interneto svetainėje www.bigbox.lt buvo pagrįsta konkurencine aplinka[7] ir gamintojo Samsung Electronics Baltics SIA rekomenduojama kaina[8]. Tuo tarpu 2014 m. birželio 10 d. registruotiems vartotojams išsiųstame naujienlaiškyje 3599 Lt nubraukta kaina buvo pagrįsta sena šaldytuvo kaina[9]. UAB „Electronic Trade“ paaiškino, kad minėtame naujienlaiškyje pradinė kaina nurodyta nuo aukščiausios kainos, kurią prekę buvo galima įsigyti Bendrovės elektroninėje parduotuvėje iki 2014 m. kovo 4 d.
(13) UAB „Electronic Trade“, siekdama pagrįsti nubrauktos 3599 Lt šaldytuvo kainos teisingumą, Konkurencijos tarybai pateikė ekrano vaizdo, užfiksuoto 2014 m. kovo 4 d. interneto svetainėje www.bigbox.lt, kopiją, kurioje nurodyta šaldytuvo 3599 Lt pardavimo kaina[10]. Bendrovė taip pat pateikė UAB „Electronic Trade“ 2014 m. kovo 3 d. PVM sąskaitos faktūros kopiją[11], iš kurios matyti, kad šaldytuvas minėtą dieną buvo parduotas už 3 599 Lt. Laikotarpio, kada vartotojai galėjo įsigyti prekę už 3599 Lt kainą, UAB „Electronic Trade“ Konkurencijos tarybai nenurodė, paaiškinusi, jog kainų istorijos nesaugo[12].
(14) Bendrovė taip pat nurodė, jog gamintojo Samsung Electronics Baltics SIA rekomenduojama šaldytuvo kaina buvo 3277 Lt[13], ką patvirtina Konkurencijos tarybai pateikta „Samsung“ prekių kainodaros lentelės kopija[14]. Bendrovė, paprašyta nurodyti gamintojo Samsung Electronics Baltics SIA rekomendacijos laikotarpį bei pateikti įrodymus, jog gamintojo rekomenduojama šaldytuvo kaina pagrįsta realiai rinkoje vyraujančiomis kainomis, Konkurencijos tarybai paaiškino, jog rekomenduojamos kainodaros galiojimas nėra nurodomas ir kainos dažniausiai galioja tol, kol gamintojas arba jo atstovas neinformuoja dėl kainodaros pasikeitimų[15]. UAB „Electronic Trade“ taip pat paaiškino, kad rekomenduojamas kainas nustato gamintojas[16].
(15) Samsung Electronics Baltics SIA atstovybė „Samsung Electronics Lithuania“ Konkurencijos tarybai nurodė, jog rekomendacijų dėl „Samsung“ prekių pardavimo kainų Bendrovei neteikė[17].
(16) UAB „Electronics Trade“ Konkurencijos tarybai taip pat paaiškino, kad šaldytuvo 3269 Lt nubraukta kaina pasiūlymuose, skleistuose interneto svetainėje www.bigbox.lt, buvo pagrįsta konkurencine aplinka[18] ir gamintojo Samsung Electronics Baltics SIA rekomenduojama kaina[19], tuo tarpu pasiūlyme, pateiktame 2014 m. birželio 18 d. naujienlaiškyje, 2999 Lt nubraukta šaldytuvo kaina buvo nurodyta dėl klaidos[20].
1.2. Skalbimo mašinos „Samsung WF702U2SAWQ/LE“ reklama ir su ja susijusios aplinkybės
(17) Konkurencijos taryba nustatė, kad laikotarpiu nuo 2014 m. liepos 9 d. iki 2014 m. gruodžio 31 d. UAB „Electronic Trade“ interneto svetainėje www.bigbox.lt vartotojams teikė skalbimo mašinos pasiūlymus, kuriuose šalia prekės pardavimo kainos, svyravusios nuo 1169 Lt iki 1237 Lt, nurodė 1399 Lt nubrauktą skalbimo mašinos kainą[21]. Pelės žymekliu pažymėjus nubrauktą prekės kainą, buvo pateiktas paaiškinimas, jog „užbraukta kaina yra žymima sena prekės kaina, arba prekės gamintojo rekomenduojama rinkos kaina“. Minėtuose pasiūlymuose taip pat buvo nurodyta, jog, įsigiję prekę, vartotojai sutaupys nuo 162 Lt iki 230 Lt arba gaus nuo 12 proc. iki 16 proc. nuolaidą.
(18) Konkurencijos taryba užfiksavo, jog 1399 Lt nubraukta skalbimo mašinos kaina buvo nurodyta ir 2014 m. birželio 10 d. registruotiems vartotojams išsiųstame naujienlaiškyje[22]. Jame šalia nubrauktos 1399 Lt skalbimo mašinos kainos buvo nurodyta 1237 Lt pardavimo kaina bei 12 proc. nuolaida, kurią vartotojai gautų įsigiję prekę. Naujienlaiškio pabaigoje taip pat buvo pateiktas paaiškinimas, jog „užbraukta kaina yra žymima sena prekės kaina, arba prekės gamintojo rekomenduojama rinkos kaina“.
(19) UAB „Electronic Trade“ Konkurencijos tarybai paaiškino, kad skalbimo mašinos 1399 Lt nubraukta kaina interneto svetainėje www.bigbox.lt grindžiama gamintojo Samsung Electronics Baltics SIA rekomenduojama kaina, kuri, pasak Bendrovės, buvo 1549 Lt[23]. UAB „Electronic Trade“ pateikė „Samsung“ prekių kainodaros lentelės kopiją, iš kurios matyti, kad rekomenduojama skalbimo mašinos kaina buvo 1550,31 Lt[24].
(20) Bendrovė, paprašyta nurodyti gamintojo Samsung Electronics Baltics SIA rekomenduojamos kainos laikotarpį bei pateikti įrodymus, pagrindžiančius, jog gamintojo rekomenduojama skalbimo mašinos kaina pagrįsta realiai rinkoje vyraujančiomis kainomis, paaiškino, kad rekomenduojamos kainodaros galiojimas nėra nurodomas ir dažniausiai kainos galioja tol, kol gamintojas ar jo atstovas neinformuoja dėl kainų pasikeitimų[25]. UAB „Electronic Trade“ taip pat paaiškino, kad rekomenduojamas kainas nustato gamintojas[26].
(21) Samsung Electronics Baltics SIA atstovybė „Samsung Electronics Lithuania“ Konkurencijos tarybai nurodė, jog rekomendacijų dėl „Samsung“ prekių pardavimo kainų UAB „Electronic Trade“ neteikė[27].
(22) Konkurencijos taryba Bendrovės taip pat prašė pateikti informaciją apie skalbimo mašinos kainas pasiūlymuose, skelbtuose interneto svetainėje www.bigbox.lt iki 2014 m. birželio 10 d., nuo 2014 m. birželio 10 d. iki 2014 m. liepos 9 d., bei pateikti tai pagrindžiančius įrodymus. Bendrovė Konkurencijos tarybai pateikė 2013 m. vasario 19 d. bei 2014 m. birželio 18 d. PVM sąskaitų faktūrų kopijas, iš kurių matyti, jog 2013 m. vasario 19 d. UAB „Electronic Trade“ pardavė nurodytą prekę už 1395,90 Lt, o 2014 m. birželio 18 d. – už 1237 Lt[28].
(23) Be to, Bendrovė pažymėjo, kad 1399 Lt nubraukta kaina pasiūlyme, pateiktame 2014 m. birželio 10 d. registruotiems vartotojams išsiųstame naujienlaiškyje, pagrįsta ne tik gamintojo Samsung Electronics Baltics SIA rekomenduojama kaina[29], tačiau ir konkurencine aplinka bei konkurentų taikyta kainodara[30]. Atsižvelgiant į tai, UAB „Electronic Trade“ pateikė ekrano vaizdo, užfiksuoto 2014 m. birželio 19 d. interneto tinklalapyje www.elektromarkt.lt,kopiją[31], kurioje nurodyta 1399,99 Lt skalbimo mašinos pardavimo kaina.
1.3. Skalbimo mašinos „Electrolux EWT1062EDW“ reklama ir su ja susijusios aplinkybės
(24) Konkurencijos taryba užfiksavo, kad laikotarpiu nuo 2014 m. liepos 9 d. iki 2014 m. gruodžio 31 d. interneto svetainėje www.bigbox.lt buvo nurodyta skalbimo mašinos pardavimo kaina, kuri svyravo nuo 1049 Lt iki 1069 Lt, ir 1399 Lt nubraukta palyginamoji kaina[32]. Pelės žymekliu pažymėjus nubrauktą prekės kainą, buvo pateiktas paaiškinimas, jog „užbraukta kaina yra žymima sena prekės kaina, arba prekės gamintojo rekomenduojama rinkos kaina“. Minėtuose pasiūlymuose taip pat buvo nurodyta, jog vartotojai, įsigiję minėtą prekę, sutaupys nuo 330 Lt iki 350 Lt arba gaus nuo 24 proc. iki 25 proc. nuolaidą.
(25) Konkurencijos taryba nustatė, kad 1399 Lt nubraukta skalbimo mašinos kaina buvo nurodyta ir 2014 m. birželio 10 d. naujienlaiškyje, išsiųstame registruotiems vartotojams[33]. Minėtame naujienlaiškyje šalia nubrauktos palyginamosios kainos buvo nurodyta 1049 Lt prekės pardavimo kaina ir vartotojų gaunama 25 proc. nuolaida.
(26) UAB „Electronic Trade“ Konkurencijos tarybai paaiškino, kad interneto svetainėje www.bigbox.lt 1399 Lt nubraukta skalbimo mašinos kaina buvo pagrįsta aukščiausia šioje interneto svetainėje buvusia nurodytos prekės kaina[34]. Tuo tarpu naujienlaiškyje nurodyta 1399 Lt nubraukta skalbimo mašinos kaina, Bendrovės teigimu, buvo pagrįsta aukščiausia kaina, kuria prekę buvo galima įsigyti interneto svetainėje www.bigbox.lt iki 2014 m. kovo 10 d.[35]
(27) UAB „Electronic Trade“, paprašyta nurodyti laikotarpį, kada vartotojai galėjo įsigyti skalbimo mašiną už 1399 Lt kainą bei pateikti įrodymus, jog ši prekė vartotojams buvo parduota už šią kainą, Konkurencijos tarybai paaiškino, kad kainų istorijos Bendrovė nesaugo[36].
(28) Bendrovė Konkurencijos tarybai taip pat pateikė duomenis, jog skalbimo mašinos tiekėjo UAB „Electrolux“ rekomenduojama skalbimo mašinos kaina buvo 1349 Lt, o UAB „Prenta“ – 1399 Lt[37]. Bendrovė šiuos paaiškinimus grindė pateikdama UAB „Prenta“ elektroninės prekių pirkimo sistemos ekrano vaizdo kopiją[38]. UAB „Electronic Trade“ paaiškino, kad minėtoje ekrano vaizdo kopijoje rekomenduojama kaina įvardijama „Mažm. Kaina“[39]. Bendrovė taip pat nurodė, kad rinkoje minėtą skalbimo mašiną galima įsigyti už kainą, kuri reklamoje nurodyta kaip nubraukta prekės kaina[40]. Bendrovė pateikė ekrano vaizdo, užfiksuoto 2015 m. balandžio 30 d. interneto svetainėje www.technorama.lt kopiją, kurioje nurodyta 1398,38 Lt analogiškos skalbimo mašinos pardavimo kaina[41].
(29) UAB „Electrolux“ Konkurencijos tarybai paaiškino, kad Bendrovei neteikė rekomendacijų dėl skalbimo mašinos pardavimo kainos[42]. Tuo tarpu UAB „Prenta“ nurodė, kad UAB „Electronic Trade“ naudojosi bendrovės internetine prekių pirkimo sistema, kurioje buvo pateikta informacija apie skalbimo mašinos 1399 Lt rekomenduojamą mažmeninę kainą, galiojusią nuo 2014 m. sausio 1 d.[43]
1.4. Trintuvo „Braun MR 530 Sauce CA“ reklama ir su ja susijusios aplinkybės
(30) Konkurencijos taryba nustatė, kad laikotarpiu nuo 2014 m. liepos 9 d. iki 2014 m. gruodžio 12 d. interneto svetainėje www.bigbox.lt šalia trintuvo pardavimo kainos, kuri svyravo nuo 189 Lt iki 199 Lt, buvo nurodyta 249 Lt nubraukta palyginamoji kaina[44]. Pelės žymekliu pažymėjus nubrauktą prekės kainą, buvo pateiktas paaiškinimas, jog „užbraukta kaina žymima sena prekės kaina arba prekės gamintojo rekomenduojama rinkos kaina“. Šalia prekės pardavimo kainos taip pat buvo nurodyta, jog vartotojai, įsigiję šią prekę, sutaupys nuo 50 Lt iki 60 Lt arba gaus nuo 20 proc. iki 24 proc. nuolaidą.
(31) Reklamos nagrinėjimo procedūros metu užfiksuota, kad 249 Lt nubraukta trintuvo kaina buvo nurodyta ir 2014 m. birželio 10 d. registruotiems vartotojams išsiųstame naujienlaiškyje, kuriame šalia minėtos prekės 199 Lt pardavimo kainos buvo nurodyta ir vartotojų gaunama 20 proc. nuolaida. Naujienlaiškio pabaigoje buvo pateiktas paaiškinimas, kad „užbraukta kaina yra žymima sena prekės kaina, arba prekės gamintojo rekomenduojama rinkos kaina“.
(32) Trintuvo reklaminiai pasiūlymai 2014 m. rugpjūčio 28 d.[45] ir 2014 m. spalio 16 d.[46] skleisti ir interneto svetainėje www.lrytas.lt, kurioje šalia 189 Lt trintuvo pardavimo kainos buvo nurodyta 249 Lt nubraukta kaina ir 24 proc. vartotojų gaunama nuolaida. Trintuvo reklaminiuose pasiūlymuose buvo pateikiama nuoroda į Bendrovės interneto svetainę www.bigbox.lt.
(33) UAB „Electronic Trade“ Konkurencijos tarybai paaiškino, kad 249 Lt nubraukta trintuvo kaina interneto svetainėje www.bigbox.lt pagrįsta aukščiausia buvusia prekės rinkos kaina[47]. Bendrovė paaiškino, kad šią prekę buvo galima įsigyti ir aukštesne kaina[48], o šiam teiginiui pagrįsti pateikė ekrano vaizdo, užfiksuoto 2014 m. spalio 20 d. interneto svetainėje www.eveluks.lt, kopiją[49]. Joje minėto trintuvo kaina buvo 299 Lt.
(34) UAB „Electronic Trade“, paprašyta nurodyti trintuvo kainą iki 2014 m. birželio 10 d. bei nuo 2014 m. birželio 10 d. iki 2014 m. liepos 9 d., taip pat pateikti tai patvirtinančius įrodymus, Konkurencijos tarybai paaiškino, kad prekių kainų istorijos nesaugo[50].
(35) Konkurencijos tarybai paprašius pagrįsti registruotiems vartotojams išsiųstame naujienlaiškyje nurodytą 249 Lt nubrauktą trintuvo kainą, UAB „Electronic Trade“ nurodė, kad nubraukta kaina buvo grindžiama rinkos kaina, t. y. kaina, kuria prekę buvo galima įsigyti konkurentų parduotuvėje[51]. Šiam teiginiui pagrįsti Bendrovė pateikė ekrano vaizdo, užfiksuoto 2014 m. birželio 19 d. interneto svetainėje www.euronics.lt kopiją, kurioje trintuvo pardavimo kaina buvo nurodyta 249 Lt[52].
(36) Reklamos nagrinėjimo procedūros metu UAB „Electronic Trade“ taip pat pateikė informaciją dėl trintuvo rekomenduojamos kainos. Bendrovė pažymėjo, kad rekomenduojama trintuvo kaina buvo 249 Lt[53], tačiau įrodymų, pagrindžiančių šiuos teiginius, Konkurencijos tarybai nepateikė.
1.5. Kokteilinės „Philips HR2096/00“ reklama ir su ja susijusios aplinkybės
(37) Konkurencijos taryba nustatė, kad laikotarpiu nuo 2014 m. liepos 9 d. iki 2014 m. gruodžio 31 d. interneto svetainėje www.bigbox.lt šalia kokteilinės pardavimo kainos, kuri nurodytu laikotarpiu buvo 309 Lt, buvo nurodyta 329 Lt nubraukta kaina[54]. Pelės žymekliu pažymėjus nubrauktą prekės kainą, buvo pateikiamas paaiškinimas, kad „užbraukta kaina žymima sena prekės kaina, arba prekės gamintojo rekomenduojama rinkos kaina“. Šalia prekės pardavimo kainos taip pat buvo nurodyta, jog vartotojai, įsigiję prekę, sutaupys 20 Lt arba gaus 6 proc. nuolaidą.
(38) Minėtos kokteilinės reklamą taip pat buvo galima pamatyti ir 2014 m. birželio 10 d. registruotiems vartotojams išsiųstame naujienlaiškyje[55]. Jame šalia kokteilinės 278 Lt pardavimo kainos buvo nurodyta 329 Lt nubraukta kaina ir 16 proc. nuolaida. Naujienlaiškio pabaigoje buvo pateiktas paaiškinimas, kad „užbraukta kaina yra žymima sena prekės kaina, arba prekės gamintojo rekomenduojama rinkos kaina“.
(39) UAB „Electronic Trade“ Konkurencijos tarybai paaiškino, kad 329 Lt nubraukta kokteilinės kaina interneto svetainėje www.bigbox.lt pagrįsta aukščiausia buvusia prekės rinkos kaina[56]. Bendrovė pažymėjo, kad rinkoje šią prekę buvo galima įsigyti ir už 349,99 Lt[57]. Šiam teiginiui pagrįsti Bendrovė pateikė ekrano vaizdo, užfiksuoto 2014 m. spalio 20 d. interneto svetainėje www.avitela.lt, kopiją, kurioje kokteilinės pardavimo kaina buvo 349,99 Lt[58].
(40) Reklamos nagrinėjimo procedūros metu Bendrovės paprašius nurodyti kokteilinės kainą interneto svetainėje www.bigbox.lt iki 2014 m. birželio 10 d. bei nuo 2014 m. birželio 10 d. iki 2014 m. liepos 9 d., taip pat pateikti tai patvirtinančius įrodymus, UAB „Electronic Trade nurodė, kad šios informacijos neturi, nes kainų istorijos nesaugo[59].
(41) UAB „Electronic Trade“ dėl 329 Lt nubrauktos kokteilinės kainos 2014 m. birželio 10 d. registruotiems vartotojams išsiųstame naujienlaiškyje paaiškino, kad ši kaina pagrįsta rinkos kaina, t. y. kaina, kuria prekę buvo galima įsigyti konkurentų parduotuvėje[60]. Bendrovė pateikė ekrano vaizdo, užfiksuoto 2014 m. birželio 19 d. interneto svetainėje www.avitela.lt, kopiją, kurioje kokteilinės pardavimo kaina buvo 349,99 Lt[61].
(42) Be to, UAB „Electronic Trade“ Konkurencijos tarybai pateikė 2014 m. birželio 6 d. ir 2014 m. birželio 17 d. PVM sąskaitų faktūrų kopijas, iš kurių matyti, kad minėtą kokteilinę 2014 m. birželio 6 d. Bendrovė pardavė už 329 Lt, o 2014 m. birželio 17 d. – už 278 Lt[62]. UAB „Electronic Trade“ Konkurencijos tarybai taip pat paaiškino, kad rekomenduojama kokteilinės kaina, kurią Bendrovei nurodė UAB „TD Baltic“, buvo 345 Lt[63].
(43) UAB „TD Baltic‘ Konkurencijos tarybai paaiškino, kad rekomendacijų dėl kokteilinės kainos Bendrovei neteikė[64].
1.6. Šaldiklio dėžės „Haier BD-259RAA“ reklama ir su ja susijusios aplinkybės
(44) Konkurencijos taryba nustatė, kad laikotarpiu nuo 2014 m. liepos 9 d. iki 2014 m. gruodžio 31 d. interneto svetainėje www.bigbox.lt bei 2014 m. birželio 10 d. registruotiems vartotojams išsiųstame naujienlaiškyje šalia šaldiklio dėžės 849 Lt pardavimo kainos buvo nurodyta 999 Lt nubraukta kaina[65]. Pelės žymekliu pažymėjus nubrauktą kainą, minėtoje interneto svetainėje buvo pateiktas paaiškinimas, kad „užbraukta kaina žymima sena prekės kaina arba prekės gamintojo rekomenduojama rinkos kaina“. Šis paaiškinimas buvo pateiktas ir 2014 m. birželio 10 d. naujienlaiškio pabaigoje.
(45) Interneto svetainėje www.bigbox.lt šalia šaldiklio dėžės pardavimo kainos taip pat buvo nurodoma, kad įsigiję prekę, vartotojai sutaupys 150 Lt arba gaus 15 proc. nuolaidą. 15 proc. nuolaida buvo nurodyta ir 2014 m. birželio 10 d. registruotiems vartotojams išsiųstame naujienlaiškyje.
(46) UAB „Electronic Trade“, siekdama pagrįsti nubrauktą šaldiklio dėžės kainą, nurodė, jog tai distributoriaus UAB „ACC Distribution“ rekomenduojama kaina[66]. Bendrovė Konkurencijos tarybai pateikė UAB „ACC Distribution“ elektroninės prekybos sistemos ekrano vaizdo kopiją, kurioje buvo nurodyta 999 Lt rekomenduojama šaldiklio dėžės kaina[67].
(47) UAB „Electronic Trade“, paprašyta nurodyti UAB „ACC Distribution“ rekomendacijos laikotarpį, taip pat pateikti įrodymus, jog rekomenduojamas šaldiklio dėžės kainos dydis pagrįstas realiai rinkoje vyraujančiomis kainomis, Konkurencijos tarybai paaiškino, kad kainas nustato gamintojas[68].
(48) Reklamos nagrinėjimo procedūros metu UAB „ACC Distribution“ Konkurencijos tarybai patvirtino, kad elektroninės prekybos sistemoje, kuria naudojosi UAB „Electronic Trade“, buvo pateikta informacija apie rekomenduojamą šaldiklio dėžės 999 Lt perpardavimo kainą[69].
(49) UAB „Electronic Trade“ taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad šaldiklio dėžę iš konkurentų galima buvo įsigyti už kainą, kuri analogiška rekomenduojamai[70]. Bendrovė pateikė ekrano vaizdo, užfiksuoto 2014 m. birželio 19 d. interneto svetainėje www.skytech.lt, kopiją, kurioje buvo nurodyta 999 Lt šaldiklio dėžės pardavimo kaina[71].
(50) Reklamos nagrinėjimo procedūros metu UAB „Electronic Trade“ buvo paprašyta nurodyti šaldiklio dėžės kainą pasiūlymuose iki 2014 m. birželio 10 d. bei nuo 2014 m. birželio 10 d. iki 2014 m. liepos 9 d., taip pat pateikti tai patvirtinančius įrodymus. UAB „Electronic Trade“ Konkurencijos tarybai paaiškino, kad prekės kainos pokyčių negali pateikti, nes kainų istorija nėra fiksuojama[72].
1.7. Televizoriaus „Samsung UE48H6400 LED 48“ Smart 3D“ reklama ir su ja susijusios aplinkybės
(51) Konkurencijos taryba nustatė, kad laikotarpiu nuo 2014 m. liepos 11 d. iki 2014 m. gruodžio 31 d. interneto svetainėje www.bigbox.lt šalia televizoriaus pardavimo kainos, kuri nurodytu laikotarpiu svyravo nuo 2028 Lt iki 2399 Lt, buvo nurodyta 2899 Lt nubraukta palyginamoji kaina[73]. Pelės žymekliu pažymėjus nubrauktą kainą, buvo pateikiamas paaiškinimas, kad „užbraukta kaina žymima sena prekės kaina arba prekės gamintojo rekomenduojama rinkos kaina“. Šalia televizoriaus pardavimo kainos taip pat buvo nurodyta, kad vartotojai, įsigiję prekę, sutaupys nuo 500 Lt iki 871 Lt arba gaus nuo 17 proc. iki 30 proc. nuolaidą.
(52) Reklamos nagrinėjimo procedūros metu nustatyta, kad pasiūlymai įsigyti nurodytą televizorių buvo nurodyti ir registruotiems vartotojams išsiųstuose naujienlaiškiuose:
(a) 2014 m. birželio 10 d. naujienlaiškyje šalia televizoriaus 2449 Lt pardavimo kainos buvo nurodyta 2899 Lt nubraukta kaina ir 16 proc. nuolaida[74];
(b) 2014 m. birželio 25 d. naujienlaiškyje šalia televizoriaus 2399 Lt pardavimo kainos buvo nurodyta 2899 Lt nubraukta kaina ir 17 proc. nuolaida[75].
(53) Minėtų naujienlaiškių pabaigoje buvo pateiktas paaiškinimas, kad „užbraukta kaina žymima sena prekės kaina, arba prekės gamintojo rekomenduojama rinkos kaina“.
(54) UAB „Electronic Trade“ paaiškino, kad nubraukta 2899 Lt televizoriaus kaina pagrįsta tiek rekomenduojama gamintojo kaina, tiek konkurencinės aplinkos kainodara[76]. UAB „Electronic Trade“ buvo paprašyta pateikti įrodymus dėl rekomenduojamos gamintojo kainos, tačiau šių duomenų Bendrovė nepateikė.
(55) UAB „Electronic Trade“ Konkurencijos tarybai pateikė ekrano vaizdo, užfiksuoto 2014 m. birželio 12 d. interneto svetainėje www.kaina24.lt, kopiją, kurioje skelbiamos kitų ūkio subjektų taikytos televizoriaus kainos[77]. Reklamos nagrinėjimo procedūros metu nustatyta, kad kitų ūkio subjektų taikytos televizoriaus kainos neatitiko nagrinėtose reklamose Bendrovės nurodytos nubrauktos televizoriaus kainos[78]. UAB „Electronic Trade“ Konkurencijos tarybai taip pat pateikė 2014 m. gegužės 14 d. PVM sąskaitos faktūros kopiją, iš kurios matyti, kad nurodytą dieną UAB „Electronic Trade“ pardavė du televizorius už 5800 Lt[79].
(56) Reklamos nagrinėjimo procedūros metu UAB „Electronic Trade“ Konkurencijos tarybai taip pat paaiškino, kad televizoriaus kainų istorija nėra fiksuojama automatiškai, todėl ji neturi galimybės Konkurencijos tarybai pateikti prekės kainos pokyčių[80].
1.8. Kitos su nagrinėta reklama susijusios aplinkybės
(57) Konkurencijos taryba nustatė, kad nuo 2014 m. birželio 10 d. iki 2014 m. gruodžio 31 d. interneto svetainę www.bigbox.lt aplankė 496 510 lankytojų[81]. Šioje interneto svetainėje buvo skleidžiama reklama apie visas Konkurencijos tarybos nagrinėtas UAB „Electronic Trade“ prekes.
(58) Reklaminiai trintuvo „Braun MR Sauce CA“ pasiūlymai taip pat skleisti ir tretiesiems asmenims priklausančioje interneto svetainėje www.lrytas.lt 2014 m. rugpjūčio 28 d.[82] ir 2014 m. spalio 16 d.[83] Nustatyta, kad 2014 m. rugpjūčio 28 d. interneto svetainę www.lrytas.lt aplankė apie 210 000, o 2014 m. spalio 16 d. – apie 217 000 unikalių lankytojų[84].
(59) 2014 m. birželio 10 d. naujienlaiškis, kuriame buvo patalpinta reklama apie visas Konkurencijos tarybos nagrinėtas UAB „Electronic Trade“ prekes, buvo išsiųstas 18 425 registruotiems vartotojams[85], o 2014 m. birželio 18 d. ir 2014 m. rugpjūčio 17 d. naujienlaiškiai, kuriuose buvo patalpinta šaldytuvo „SAMSUNG RL55VTE1L1/XEO“ reklama, buvo išsiųstas, atitinkamai, 18 000 (2014 m. birželio 18 d. naujienlaiškis) ir 21 000 (2014 m. rugpjūčio 17 d. naujienlaiškis) registruotiems vartotojams[86]. Tuo tarpu reklaminis televizoriaus „Samsung UE48H6400 LED 48“ Smart 3D“ pasiūlymas papildomai buvo patalpintas 2014 m. birželio 25 d. naujienlaiškyje, turinčiame daugiau nei 19 000 registruotų vartotojų[87].
(60) Reklamos nagrinėjimo procedūros metu UAB „Electronic Trade“ Konkurencijos tarybai patvirtino, kad nagrinėtų prekių reklama buvo skleista Bendrovės iniciatyva ir interesais[88].
2. Tyrimo išvados ir UAB „Electronic Trade“ pateikti paaiškinimai
(61) Reklamos nagrinėjimo procedūros metu nustatytos aplinkybės bei jų pagrindu padarytos išvados buvo išdėstytos Konkurencijos tarybos Nesąžiningos komercinės veiklos tyrimo skyriaus 2015 m. birželio 8 d. pranešime apie atliktą tyrimą Nr. 5S-10/2015[89] (toliau – Pranešimas).
(62) Pranešime padaryta išvada, kad įvairiomis sklaidos priemonėmis skleisti UAB „Electronic Trade“ prekių reklaminiai pasiūlymai neatitiko Reklamos įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 1 punkte nustatyto reklamos teisingumo kriterijaus. Išvada padaryta atsižvelgus į tai, kad UAB „Electronic Trade“ nagrinėtų prekių reklaminiuose pasiūlymuose vartotojams nurodė ne realią, bet imitacinę, pačios Bendrovės dirbtinai padidintą naudą, kurią vartotojai gautų, jei įsigytų atitinkamą prekę. Pranešime pripažinta, kad yra pagrindas konstatuoti, jog UAB „Electronic Trade“ reklama galėjo suklaidinti vartotojus ir tuo pažeisti Reklamos įstatymo 5 straipsnio reikalavimus.
(63) Su Pranešime padarytomis išvadomis bei tyrimo medžiaga UAB „Electronic Trade“ buvo supažindinta, jai taip pat buvo sudaryta galimybė raštu pateikti paaiškinimus dėl Pranešime padarytų išvadų[90].
(64) UAB „Electronic Trade“ 2014 m. birželio 26 d. pateikė rašytinius paaiškinimus, kuriuose nurodė, jog nesutinka su tyrimo metu padarytomis išvadomis[91].
(65) Bendrovė nurodė, kad vertinant, ar nubraukta palyginamoji kaina buvo nustatyta remiantis gamintojų rekomendacijomis, buvo remtasi klaidinga informacija, jog gamintojai rekomendacijų Bendrovei neteikė. UAB „Electronic Trade“ teigimu, nepagrįstai neatsižvelgta į Bendrovės pateiktus rašytinius įrodymus, o tai lėmė klaidingų išvadų suformavimą.
(66) UAB „Electronic Trade“ taip pat pažymėjo, kad Pranešime nepagrįstai atmesti ir pripažinti netinkamais įrodymais Bendrovės pateiktos kitų interneto svetainių ekrano vaizdo kopijos. Bendrovės teigimu, niekur nėra reglamentuota, kiek ekrano vaizdo kopijų yra būtina pateikti siekiant pagrįsti aplinkybę, jog nagrinėtose reklamose nurodytos nubrauktos kainos vyravo mažmeninėje prekyboje. Bendrovės nuomone, jei neužteko vienos ekrano vaizdo kopijos, galimą pažeidimą nagrinėję pareigūnai turėjo pareigą paprašyti papildomų įrodymų. Be to, Bendrovė atkreipė dėmesį į tai, kad  kitų interneto svetainių ekrano vaizdo kopijos vertintos tik tada, kai Pranešime galėjo būti padaryta neigiama išvada dėl įrodymų tinkamumo. Kitais atvejais Pranešime apskritai atsisakyta vertinti Bendrovės pateiktus įrodymus.
(67) UAB „Electronic Trade“ taip pat nurodė, kad pateiktos PVM sąskaitos faktūros buvo atmestos nepagrįstai, nors jos buvo aktualios nustatant palyginamąją kainą nagrinėtose reklamose.
(68) UAB „Electronic Trade“ neginčijo tik tos Pranešimo dalies, kurioje 2014 m. birželio 18 d. registruotiems vartotojams išsiųstame naujienlaiškyje pateikta šaldytuvo „SAMSUNG RL55VTE1L1/XEO“ reklama pripažinta klaidinančia. Bendrovė sutiko su Pranešima padaryta išvada, kad šalia šaldytuvo pardavimo kainos nurodyta nubraukta 2999 Lt prekės kaina šiuo atveju nebuvo pagrįsta jokiais įrodymais.
Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a:
(69) Reklamos įstatymo 5 straipsnio 1 dalis draudžia naudoti klaidinančią reklamą. Pagal Reklamos įstatymo 2 straipsnio 3 dalį klaidinančia reklama pripažįstama tokia reklama, kuri bet kokiu būdu, įskaitant ir jos pateikimo būdą, klaidina arba gali suklaidinti asmenis, kuriems ji skirta arba kuriuos ji pasiekia, ir kuri dėl savo klaidinančio pobūdžio gali paveikti jų ekonominį elgesį, arba kuri dėl šių priežasčių pakenkia ar gali pakenkti kito asmens galimybėms konkuruoti.
(70) Reklamos skleidimo metu pateikta informacija pripažįstama klaidinančia reklama, jei nustatoma šių aplinkybių visuma:
(a) pateikta informacija yra reklama pagal Reklamos įstatymo 2 straipsnio 8 dalį;
(b) reklama klaidina ar gali suklaidinti vartotojus ir asmenis, kuriems ji yra skirta ar kuriuos pasiekia;
(c) klaidinanti reklama gali paveikti reklamos vartotojo ekonominį elgesį.
3. Dėl reklamos ir reklamos davėjo
(71) Reklamos įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje įtvirtinta, kad reklama – tai bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis skleidžiama informacija, susijusi su asmens ūkine komercine, finansine ar profesine veikla, skatinanti įsigyti prekių ar naudotis paslaugomis, įskaitant nekilnojamojo turto įsigijimą, turtinių teisių ir įsipareigojimų perėmimą.
(72) Kaip yra pažymėjęs Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, reklama paprastai laikoma tam tikra informacija, kurią skleidžiant siekiama daryti poveikį asmenų pasirinkimui, skatinti norimą elgesį. Esminis reklamos požymis yra siekimas daryti kitiems asmenims poveikį jiems renkantis ar įsigyjant tam tikrus produktus, skatinti juos elgtis tam tikru būdu. Skatinimas įsigyti ar vartoti produktus ir rodo komercinį tokios informacijos tikslą[92].
(73) UAB „Electronic Trade“ ūkinė veikla yra susijusi su įvairių prekių prekyba Bendrovei priklausančioje interneto svetainėje www.bigbox.lt. Konkurencijos taryba nustatė, kad UAB „Electronic Trade“ įvairių prekių reklamą skleidė ir tretiesiems asmenims priklausančioje interneto svetainėje www.lrytas.lt bei naujienlaiškiuose, platinamuose registruotiems vartotojams. Atsižvelgiant į tai, kad skleista informacija apie UAB „Electronic Trade“ taikomas sumažintas įvairių prekių kainas bei joms taikomas nuolaidas skatina vartotojus jas įsigyti, Konkurencijos taryba daro išvadą, jog nagrinėjama informacija yra reklama, kaip tai apibrėžta Reklamos įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje.
(74) Reklamos įstatymo 2 straipsnio 10 dalyje yra nurodyta, kad reklamos davėjas – tai asmuo, kurio iniciatyva ir interesais naudojama (užsakoma, gaminama, skleidžiama) reklama. Konkurencijos tarybos surinkta informacija, kurią patvirtino ir UAB „Electronic Trade“, leidžia teigti, kad nagrinėjama reklama buvo skleista UAB „Electronic Trade“ iniciatyva ir interesais. Atsižvelgiant į tai, UAB „Electronic Trade“ laikytina reklamos davėja.
4. Dėl Reklamos įstatymo 5 straipsnio pažeidimo
(75) Pagal Reklamos įstatymo nuostatas bei susiformavusią Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – LVAT) praktiką, vertinant, ar buvo pažeistas Reklamos įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas draudimas naudoti klaidinančią reklamą, būtina nustatyti bent vieną Reklamos įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje nurodytą kriterijų, apibūdinantį klaidinančią reklamą, ir įvertinti tą kriterijų paprasto (vidutinio) reklamos vartotojo požiūriu[93].
(76) Remiantis Reklamos įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 1 punkte nustatytu teisingumo kriterijumi, reklamoje pateikti reklaminiai teiginiai pripažįstami neteisingais, jeigu reklamos davėjas negali pagrįsti šių teiginių teisingumo reklamos naudojimo metu. Tai reiškia, kad reklamos davėjas turi turėti neginčijamų įrodymų, kad jo skleidžiama reklama skleidimo metu buvo teisinga. Ar pakanka reklamoje pateikiamų teiginių teisingumą pagrindžiančių duomenų, sprendžiama atsižvelgiant į kiekvieną konkretų atvejį.
(77) Pareigą būtent reklamos davėjui pagrįsti reklamos teisingumą patvirtina ir teismų praktika. LVAT yra pažymėjęs, kad „vadovaujantis nurodytu Reklamos įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 1 punktu, galima aiškiai identifikuoti įrodinėjimo pareigą, nustatytą ūkio subjektui, pagrįsti skleidžiamos reklamos teiginį objektyviais duomenimis[94]. Be to, LVAT yra išaiškinęs, kad reklamos davėjas turi turėti pakankamus duomenis dėl reklamos teiginių teisingumo reklamos naudojimo metu[95].
(78) Kaip matyti iš nutarimo 1.1 – 1.7 dalyse pateiktos informacijos, nors UAB „Electronic Trade“ reklaminių pasiūlymų sklaidos priemonės skyrėsi, visi pasiūlymai turėjo šiuos pasiūlymų patrauklumą rodančius elementus:
(a) reklaminiuose pasiūlymuose buvo nurodoma konkrečios prekės pardavimo kaina ir nubraukta didesnė palyginamoji kaina, kas rodo, kad vartotojas atitinkamą prekę gali įsigyti pigiau nei nubraukta didesnė kaina;
(b) reklaminiai pasiūlymai įvardijo vartotojų gaunamą naudą nurodydami vartotojo gaunamą nuolaidą ir (ar) vartotojo sutaupomą pinigų sumą.
(79) Pažymėtina ir tai, kad visuose UAB „Electronic Trade“ prekių reklaminiuose pasiūlymuose buvo pateikiamas paaiškinimas, ką reiškia nubraukta kaina. Pasiūlymuose buvo nurodoma, kad: „užbraukta kaina žymima sena prekės kaina, arba prekės gamintojo rekomenduojama rinkos kaina“, „užbraukta kaina žymima sena prekės kaina, arba gamintojo nurodyta rekomenduojama rinkos kaina“ arba „užbraukta prekės kaina žymima sena prekės kaina, arba rekomenduojama rinkos kaina“.
(80) Taigi, visų Konkurencijos tarybos vertintų UAB „Electronic Trade“ reklaminių pasiūlymų esmė buvo informuoti vartotojus apie jų gaunamą naudą konkrečiu laikotarpiu perkant prekes iš UAB „Electronic Trade“. Bendrovė vartotojų naudą atskleidė nurodydama nubrauktą didesnę palyginamąją kainą ir vartotojo gaunamą nuolaidą ir (ar) vartotojo sutaupomą pinigų sumą. Vidutinis vartotojas[96], kuris yra pakankamai informuotas, protingai atidus ir apdairus, pamatęs UAB „Electronic Trade“ reklaminius pasiūlymus, galėjo suprasti, kad Bendrovė vykdo akciją ir galėjo pagrįstai tikėtis, kad gauna realią naudą, kuri lygi skirtumui tarp pardavimo ir didesnės, t. y. nubrauktos palyginamosios, kainos, nurodytai sutaupomai pinigų sumai arba nuolaidos dydžiui. UAB „Electronic Trade“, kaip reklamos davėja, turėjo pareigą užtikrinti, kad reklamoje skleidžiama informacija iš tikrųjų buvo teisinga, t. y. kad reklama apie jos prekių kainų patrauklumą ir vartotojų gaunamą naudą atitinka tikrovę.
(81) Be to, dėl UAB „Electronic Trade“ reklaminiuose pasiūlymuose pateikto alternatyvaus nubrauktos kainos paaiškinimo vidutinis vartotojas palyginamąją kainą galėjo suprasti dvejopai, t. y. vieni vartotojai galėjo suprasti, kad palyginamoji kaina grįsta sena Bendrovės kaina, kiti – kad rekomenduojama rinkos kaina. Dėl reklamos davėjo pasirinkto alternatyvaus paaiškinimo vartotojui nebuvo aišku, kuri iš dviejų alternatyvų konkrečiu atveju buvo nubrauktos kainos reikšmė. Todėl vartotojas galėjo pagrįstai manyti, kad reklamoje nubraukta kaina buvo sena prekės kaina. Vartotojas taip pat pagrįstai galėjo manyti, kad reklamoje nubraukta kaina buvo rekomenduojama kaina. Atsižvelgus į tai, reklamos davėjas turėjo pareigą pagrįsti reklamoje nurodomos informacijos teisingumą abejomis vartotojui pateikiamomis prasmėmis. Tik tokiu atveju reklamoje pateikiama informacija būtų laikoma teisinga.
(82) Konkurencijos taryba, išanalizavusi UAB „Electronic Trade“ skleistas reklamas bei reklamos nagrinėjimo procedūros metu surinktą informaciją, nustatė, kad UAB „Electronic Trade“ reklaminiuose pasiūlymuose vartotojams teikė neteisingą informaciją apie pasinaudojus reklama galimą gauti nuolaidos ir (ar) sutaupomos sumos dydį. Nagrinėtų prekių reklaminiuose pasiūlymuose UAB „Electronic Trade“ nurodė ne realią, o imitacinę, pačios Bendrovės dirbtinai padidintą naudą vartotojams. Be to, Bendrovė nepagrindė reklamose nurodomos informacijos teisingumo visomis vartotojui pateikiamomis prasmėmis.
(83) Toliau nutarime pateikiamas UAB „Electronic Trade“ reklaminių pasiūlymų vertinimas pagal juose nurodomus palyginamosios kainos paaiškinimus.
4.1. Dėl reklamų, kuriose UAB „Electronic Trade“ prekių pardavimo kainos lyginamos su senomis kainomis, atitikties reklamos teisingumo kriterijui
(84) Nagrinėtuose UAB „Electronic Trade“ reklaminiuose pasiūlymuose viena iš palyginamosios kainos reikšmių buvo nurodyta sena prekės kaina.
(85) Konkurencijos tarybos vertinimu, reklamoje naudojamas teiginys „sena kaina“ vidutinio vartotojo požiūriu yra suprantamas kaip žymintis ankstesnę, buvusią prekės kainą. Nėra pagrindo manyti, kad vidutinis vartotojas reklamos skiltyje „sena kaina“ nurodytą kainą galėtų suprasti kaip nors kitaip nei ta prasme, kad anksčiau įmonė šią prekę tam tikrą protingą laikotarpį pardavinėjo savo parduotuvėje[97].
(86) Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, nagrinėjamu atveju sena prekės kaina vidutinio vartotojo požiūriu galėjo būti suprantama kaip buvusi prekės kaina, kuria UAB „Electronic Trade“ tam tikrą protingą laikotarpį pardavinėjo nagrinėjamas prekes anksčiau. UAB „Electronic Trade“ turėjo pateikti tai pagrindžiančius įrodymus.
4.1.1. Dėl šaldytuvo „SAMSUNG RL55VTE1L1/XEO“ senų kainų
(87) Kaip nurodyta nutarimo (7) ir (10) pastraipose, Konkurencijos tarybos nagrinėtuose reklaminiuose pasiūlymuose šalia šaldytuvo pardavimo kainos buvo nurodytos 3599 Lt, 3269 Lt ir 2999 Lt nubrauktos kainos.
(88) UAB „Electronics Trade“, siekdama pagrįsti nubrauktos 3599 Lt kainos teisingumą, Konkurencijos tarybai pateikė 2014 m. kovo 3 d. PVM sąskaitos faktūros bei ekrano vaizdo, užfiksuoto 2014 m. kovo 4 d. interneto tinklapyje www.bigbox.lt, kopijas. Duomenų apie tai, kad šaldytuvas kitu laikotarpiu buvo parduotas ar parduodamas už 3599 Lt kainą, Bendrovė Konkurencijos tarybai nepateikė.
(89) Įvertinus šiuos įrodymus, galima teigti, kad reklaminiuose pasiūlymuose nurodyta 3599 Lt kaina realiai buvo taikyta labai trumpą laikotarpį, t. y. tik dvi dienas. Tokia labai trumpą laikotarpį taikyta šaldytuvo kaina negali būti laikoma tinkama reklaminio pasiūlymo naudai pademonstruoti, nes ji neatspindi įprastos prekės kainos. Reklamoje nurodant nuolaidą ne nuo įprastos kainos, o nuo tik epizodiškai taikytos kainos, vartotojams sudaromas neteisingas įspūdis apie reklamuojamo pasiūlymo naudą. Be to, iš kitų Konkurencijos tarybos surinktų duomenų matyti, kad pakankamai ilgą laiką Bendrovė vartotojams šaldytuvą siūlė įsigyti už mažesnę kainą. Pavyzdžiui, kaip nurodyta nutarimo (7) pastraipoje, laikotarpiu nuo 2014 m. liepos 9 d. iki 2014 m. gruodžio 31 d. minėto šaldytuvo pardavimo kaina svyravo nuo 2399 Lt iki 2499 Lt. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, nėra pagrindo teigti, kad už reklamoje nurodytą palyginamąją šaldytuvo kainą, t. y. 3599 Lt, šaldytuvą vartotojai galėjo įsigyti pakankamai ilgą laikotarpį, kad būtent ši kaina galėtų būti laikoma įprasta šaldytuvo kaina. Atitinkamai, nesant duomenų, kad minėta 3599 Lt kaina buvo įprasta šio šaldytuvo kaina, nėra pagrindo teigti, kad vartotojai galėjo sutaupyti nuo 770 Lt iki 1100 Lt ir (ar) gauti nuo 24 proc. iki 31 proc. nuolaidą, kai ši nuolaida buvo daroma ne nuo įprastos kainos.
(90) Vertinant Bendrovės pateiktus įrodymus, pagrindžiančius 3269 Lt kainos teisingumą, pažymėtina, kad kaip nurodyta nutarimo (16) pastraipoje, Bendrovė 3269 Lt palyginamosios kainos teisingumą grindė konkurencine aplinka ir gamintojo Samsung Electronics SIA rekomenduojama kaina, tuo tarpu duomenų apie tai, kad 3269 Lt kaina buvo sena kaina, UAB „Electronic Trade“ Konkurencijos tarybai nepateikė.
(91) UAB „Electronic Trade“ Konkurencijos tarybai nepateikė ir duomenų, pagrindžiančių 2999 Lt kainos, kaip anksčiau Bendrovės taikytos šaldytuvo kainos, teisingumą. Vertinant Bendrovės Konkurencijos tarybai pateiktus paaiškinimus, jog 2999 Lt kaina pasiūlyme buvo nurodyta dėl klaidos, pažymėtina, jog reklamos davėjui visais atvejais tenka pareiga pagrįsti skleidžiamos reklamos teisingumą ir techninių, kitų objektyvių ar subjektyvių kliūčių egzistavimas šios pareigos nepaneigia.
(92) Atsižvelgiant į tai, kad UAB „Electronic Trade“ nepagrindė šaldytuvo 2599 Lt, 3269 Lt ir 2999 Lt kainų, kaip anksčiau Bendrovės protingą laikotarpį taikytų kainų, teisingumo, darytina išvada, kad UAB „Electronic Trade“ skleidė šaldytuvo reklamą, kuri neatitiko Reklamos įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 1 punkte numatyto teisingumo kriterijaus. Tai, kad 2999 Lt nubraukta šaldytuvo kaina neatitinka teisingumo kriterijaus, Konkurencijos tarybai patvirtino ir pati Bendrovė.
4.1.2. Dėl skalbimo mašinos „Samsung WF702U2SAWQ/LE“ senos kainos
(93) Kaip nurodyta nutarimo (22) pastraipoje, UAB „Electronic Trade“ Konkurencijos tarybai pateikė 2013 m. vasario 19 d. bei 2014 m. birželio 18 d. PVM sąskaitų faktūrų kopijas, iš kurių matyti, kad 2013 m. vasario 19 d. skalbimo mašiną Bendrovė pardavė už 1395,90 Lt, o 2014 m. birželio 18 d. – už 1237 Lt.
(94) Atsižvelgiant į tai, kad UAB „Electronic Trade“ reklaminiuose skalbimo mašinos pasiūlymuose buvo nurodyta 1399 Lt nubraukta palyginamoji kaina, o ne 1395,90 Lt ar 1237 Lt kaina, darytina išvada, kad Bendrovė neįrodė, jog 1399 Lt kaina buvo anksčiau Bendrovės taikyta skalbimo mašinos pardavimo kaina. Net jei ir būtų pagrindas vertinti 2013 m. vasario 19 d. PVM sąskaitoje faktūroje nurodytą 1395,90 Lt kainą, kuri yra labai artima 1399 Lt kainai, pažymėtina, kad ši kaina realiai buvo taikyta labai trumpą laikotarpį, t. y. tik vieną dieną. Tokia labai trumpą laikotarpį taikyta šaldytuvo kaina negali būti laikoma tinkama reklaminio pasiūlymo naudai pademonstruoti, nes ji neatspindi įprastos prekės kainos. Taigi, Bendrovė skleidė skalbimo mašinos reklamą, kuri neatitiko Reklamos įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 1 punkte numatyto teisingumo kriterijaus.
4.1.3. Dėl skalbimo mašinos „Electrolux EWT1062EDW“ senos kainos
(95) UAB „Electronic Trade“ Konkurencijos tarybai nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių, jog reklaminiuose pasiūlymuose nurodyta 1399 Lt kaina buvo anksčiau Bendrovės taikyta skalbimo mašinos kaina. Tai leidžia pagrįstai teigti, jog Bendrovė skleidė skalbimo mašinos reklamą, kuri neatitiko Reklamos įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 1 punkte numatyto teisingumo kriterijaus.
4.1.4. Dėl trintuvo „Braun MR 530 Sauce CA“ senos kainos
(96) UAB „Electronic Trade“ Konkurencijos tarybai nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių, jog reklaminiuose pasiūlymuose nurodyta 249 Lt kaina buvo anksčiau Bendrovės taikyta trintuvo kaina. Tai leidžia pagrįstai teigti, jog Bendrovė skleidė trintuvo reklamą, kuri neatitiko Reklamos įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 1 punkte numatyto teisingumo kriterijaus.
4.1.5. Dėl kokteilinės „Philips HR2096/00“ senos kainos
(97) Konkurencijos tarybos nagrinėtuose reklaminiuose pasiūlymuose šalia kokteilinės pardavimo kainos buvo nurodyta 329 Lt nubraukta palyginamoji kaina. Kaip nurodyta nutarimo (42) pastraipoje, UAB „Electronic Trade“ Konkurencijos tarybai pateikė 2014 m. birželio 6 d. ir 2014 m. birželio 17 d. PVM sąskaitų faktūrų kopijas, iš kurių matyti, kad minėtą kokteilinę 2014 m. birželio 6 d. Bendrovė pardavė už 329 Lt, o 2014 m. birželio 17 d. – už 278 Lt.
(98) Vertinant UAB „Electronic Trade“ Konkurencijos tarybai pateiktą 2014 m. birželio 6 d. PVM sąskaitos faktūros kopiją, taip pat tai, kad Bendrovė nepateikė jokių kitų įrodymų, pagrindžiančių 329 Lt kainos, kaip senos kokteilinės kainos, teisingumą, darytina išvada, kad reklaminiuose pasiūlymuose nurodyta 329 Lt kaina realiai buvo taikyta labai trumpą laikotarpį, t. y. tik vieną dieną. Kaip jau paaiškinta nutarimo (89) pastraipoje, tokia labai trumpą laikotarpį taikyta kokteilinės kaina negali būti laikoma tinkama reklaminio pasiūlymo naudai pademonstruoti. Be to, kaip matyti iš Konkurencijos tarybos surinktos informacijos, pakankamai ilgą laikotarpį, t. y. nuo 2014 m. liepos 9 d. iki 2014 m. gruodžio 31 d., interneto svetainėje www.bigbox.lt kokteilinės pardavimo kaina buvo mažesnė – 309 Lt. Tuo tarpu 2014 m. birželio 10 d. registruotiems vartotojams išsiųstame naujienlaiškyje buvo nurodyta 278 Lt kokteilinės kaina. Įvertinus visa tai, nėra pagrindo teigti, jog nagrinėtose reklamose nurodyta nubraukta kokteilinės kaina buvo įprasta šios prekės kaina.
(99) Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, taip pat į tai, kad Bendrovės pateiktoje 2014 m. birželio 17 d. PVM sąskaitos faktūros kopijoje yra nurodyta žemesnė, t. y. 278 Lt, kaina nei Bendrovės skleistuose reklaminiuose pasiūlymuose, darytina išvada, kad UAB „Electronic Trade“ nepagrindė teiginio, jog 329 Lt kaina buvo anksčiau Bendrovės taikyta įprasta kokteilinės kaina. Tai leidžia pagrįstai teigti, jog Bendrovė skleidė kokteilinės reklamą, kuri neatitiko Reklamos įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 1 punkte numatyto teisingumo kriterijaus.
4.1.6. Dėl šaldiklio dėžės „Haier BD-259RAA“ senos kainos
(100) UAB „Electronic Trade“ Konkurencijos tarybai nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių, jog reklaminiuose pasiūlymuose nurodyta 999 Lt kaina buvo anksčiau Bendrovės taikyta šaldiklio dėžės kaina. Tai leidžia pagrįstai teigti, jog Bendrovė skleidė šaldiklio dėžės reklamą, kuri neatitiko Reklamos įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 1 punkte numatyto teisingumo kriterijaus.
4.1.7. Dėl televizoriaus „Samsung UE48H6400 LED 48“ Smart 3D“ senos kainos
(101) Kaip nurodyta nutarimo (55) pastraipoje, UAB „Electronic Trade“, siekdama pagrįsti nubrauktą 2899 Lt televizoriaus palyginamąją kainą, Konkurencijos tarybai pateikė 2014 m. gegužės 14 d. PVM sąskaitos faktūros kopiją, iš kurios matyti, kad nurodytą dieną Bendrovė pardavė du televizorius už 5800 Lt kainą. Kitų įrodymų, kad minėtas televizorius buvo parduotas ar buvo parduodamas už 2899 Lt kainą Bendrovė Konkurencijos tarybai nepateikė.
(102) Vertinant Bendrovės pateiktą PVM sąskaitos faktūros kopiją, pažymėtina, kad ji nepagrindžia nubrauktos kainos teisingumo, nes ji neįrodo, kad minėtas televizorius buvo parduotas už 2899 Lt kainą. Iš kitos pusės, kaip jau buvo paaiškinta nutarimo (89) pastraipoje, įrodymai apie tik vieną dieną taikytą tam tikros prekės, šiuo atveju – televizoriaus, kainą negali būti laikomi tinkamais reklaminio pasiūlymo naudai pademonstruoti.
(103) Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad UAB „Electronic Trade“ skleidė televizoriaus reklamą, kuri neatitiko Reklamos įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 1 punkte numatyto teisingumo kriterijaus.
4.2. Dėl reklamų, kuriose UAB „Electronic Trade“ prekių pardavimo kainos lyginamos su rekomenduojamomis kainomis, atitikties reklamos teisingumo kriterijui
(104) Nagrinėtuose UAB „Electronic Trade“ reklaminiuose pasiūlymuose kartu su paaiškinimu, kad nubraukta kaina žymi seną kainą, taip pat buvo pateiktas paaiškinimas, kad tai gali būti ir rekomenduojama kaina: „užbraukta kaina žymima <...> prekės gamintojo rekomenduojama rinkos kaina“, „užbraukta kaina žymima <...> gamintojo nurodyta rekomenduojama rinkos kaina“ arba „užbraukta kaina žymima <...> rekomenduojama rinkos kaina[98]. Nepaisant iš dalies skirtingų apibūdinimų, visi teiginiai nurodė, kad yra rekomendacija dėl kainos.
(105) Tam, kad reklamoje nurodyta palyginamoji kaina, paremta rekomendacija, atitiktų reklamos teisingumo reikalavimus ir vartotojai nebūtų klaidinami, Konkurencijos tarybos vertinimu, turi būti tenkinami šie kriterijai:
(a) nurodyta palyginamoji kaina turi atitikti realią rekomendaciją (priklausomai nuo to, kas nurodyta reklamoje, – prekės gamintojo ar tiekėjo) taikyti rekomenduojamo dydžio kainą;
(b) rekomenduojamo dydžio kaina turi būti vyraujanti mažmeninėje rinkoje;
(c) rekomenduojamos kainos dydis ir rinkos kainos turi būti pagrįstos realiais ir pakankamai aktualiais duomenimis.
(106) Tokios pozicijos Konkurencijos taryba laikosi atsižvelgusi į tai, kad net jei nubraukta prekės palyginamoji kaina ir atitinka prekės gamintojo ar tiekėjo rekomenduojamą kainą, tačiau daugelyje kitų parduotuvių analogišką prekę vartotojas gali įsigyti pigiau, tokia reklama vis tiek gali klaidinti vartotoją, nes ji neatspindi realios reklaminio pasiūlymo naudos. Vartotojas, pamatęs tokią reklamą, gali susidaryti klaidingą įspūdį apie tikrąją pasiūlymo naudą, t. y. gali pamanyti, jog pasiūlymas yra daug naudingesnis nei yra iš tikrųjų. Todėl net jei reklamoje ir yra nurodyta, kad nubraukta palyginamoji kaina žymi tam tikrą, pavyzdžiui, gamintojo ar tiekėjo, rekomendaciją, reklamos davėjui nepagrindus, jog rekomenduojama kaina atitinka tam tikrą rinkoje vyraujančią kainą, t. y. įprastą, aktualią ir daugelio kitų rinkos dalyvių taikomą kainą, tokia reklama taip pat vertintina kaip klaidinanti, nes ji neatspindi realios pasiūlymo naudos. Tokioje reklamoje nurodomas vartotojų sutaupymas yra didesnis nei yra iš tikrųjų[99].
4.2.1. Dėl šaldytuvo „SAMSUNG RL55VTE1L1/XEO“ rekomenduojamų kainų
(107) Kaip nurodyta nutarimo (14) pastraipoje, UAB „Electronic Trade“ Konkurencijos tarybai paaiškino, kad nubrauktas 3599 Lt ir 3269 Lt šaldytuvo kainas grindė gamintojo Samsung Electronics Baltics SIA rekomendacijomis, o šiam teiginiui įrodyti Bendrovė pateikė „Samsung“ prekių kainodaros lentelės kopiją. Iš šios lentelės matyti, jog rekomenduojama šaldytuvo kaina buvo 3277 Lt.
(108) Vertinant šiuos įrodymus, pirmiausia pažymėtina, jog Samsung Electronics Baltics SIA atstovybė „Samsung Electronics Lithuania“ Konkurencijos tarybai nurodė, jog rekomendacijų Bendrovei dėl „Samsung“ prekių pardavimo kainų neteikė. Be to, šaldytuvo kaina, nurodyta Bendrovės Konkurencijos tarybai pateiktoje kainodaros lentelėje, nesutampa su reklaminiuose pasiūlymuose nurodytomis nubrauktomis šios prekės kainomis. Kaip matyti iš Bendrovės Konkurencijos tarybai pateiktos lentelės kopijos, rekomenduojama šaldytuvo kaina buvo 3277 Lt, tuo tarpu pasiūlymuose buvo nurodoma 3599 Lt, 3269 Lt arba 2999 Lt nubraukta šaldytuvo kaina.
(109) Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad šaldytuvo reklamose nurodytos nubrauktos prekės kainos neatitinka Reklamos įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 1 punkte numatyto teisingumo kriterijaus, nes šios kainos nėra pagrįstos prekės gamintojo rekomenduojamomis kainomis.
4.2.2. Dėl skalbimo mašinos „Samsung WF702U2SAWQ/LE“ rekomenduojamos kainos
(110) Kaip nurodyta nutarimo (19) pastraipoje, UAB „Electronic Trade“, siekdama pagrįsti skalbimo mašinos 1399 Lt nubrauktą kainą, Konkurencijos tarybai nurodė, kad tai gamintojo Samsung Electronics Baltics SIA rekomenduojama kaina. UAB „Electronic Trade“ Konkurencijos tarybai pateikė „Samsung“ prekių kainodaros lentelės kopiją, iš kurios matyti, kad rekomenduojama skalbimo mašinos kaina buvo 1550,31 Lt.
(111)  Be to, kaip išdėstyta nutarimo (23) pastraipoje, Bendrovė yra pažymėjusi, kad 1399 Lt nubraukta kaina, nurodyta 2014 m. birželio 10 d. registruotiems vartotojams išsiųstame naujienlaiškyje, pagrįsta ne tik gamintojo Samsung Electronics Baltics SIA rekomenduojama kaina, bet ir konkurencine aplinka bei konkurentų taikyta kainodara. Šiam teiginiui pagrįsti UAB „Electronic Trade“ Konkurencijos tarybai pateikė ekrano vaizdo, užfiksuoto 2014 m. birželio 19 d. interneto tinklalapyje www.elektromarkt.lt,kopiją.
(112) Vertinant šiuos įrodymus, pirmiausia pažymėtina, kad Samsung Electronics Baltics SIA atstovybė „Samsung Electronics Lithuania“ Konkurencijos tarybai yra nurodžiusi, jog rekomendacijų Bendrovei dėl „Samsung“ prekių pardavimo kainų neteikė. Be to, skalbimo mašinos kaina, nurodyta Bendrovės Konkurencijos tarybai pateiktoje kainodaros lentelėje, nesutampa su reklaminiuose pasiūlymuose nurodyta nubraukta šios prekės kaina. Kaip matyti iš Bendrovės Konkurencijos tarybai pateiktos lentelės kopijos, rekomenduojama skalbimo mašinos kaina buvo 1550,31 Lt, tuo tarpu reklamoje buvo nurodoma palyginamoji 1399 Lt kaina.
(113) Bendrovės pateikta ekrano vaizdo, užfiksuoto 2014 m. birželio 19 d. interneto svetainėje www.elektromarkt.lt,kopija, taip pat nepagrindžia skleistos reklamos teisingumo, nes kitose parduotuvėse parduodamų analogiškų prekių kainos nėra gamintojo rekomenduojamos rinkos kainos. Iš kitos pusės, net jei ir būtų pagrindas vertinti šį įrodymą, reklamoje nurodytas nubrauktos kainos dydis negali būti nustatytas remiantis tik vieno ar kelių rinkos dalyvių taikyta kaina, jei rinkoje veikia ir analogišką prekę pardavinėja daugiau rinkos dalyvių. Palyginamosios kainos nustatymo būdas, paremtas tik vieno ūkio subjekto taikyta kaina, negali būti laikomas atspindinčiu vyraujančių kainų rinkoje.
(114) Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad skalbimo mašinos reklamoje nurodyta nubraukta prekės kaina neatitinka Reklamos įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 1 punkte numatyto teisingumo kriterijaus, nes ši kaina nėra pagrįsta prekės gamintojo rekomenduojama kaina.
4.2.3. Dėl skalbimo mašinos „Electrolux EWT1062EDW“ rekomenduojamos kainos
(115) Kaip nurodyta nutarimo (28) pastraipoje, Bendrovė, siekdama pagrįsti nubrauktą 1399 Lt skalbimo mašinos kainą, Konkurencijos tarybai pateikė skalbimo mašinos tiekėjo UAB „Prenta“ elektroninės prekių pirkimo sistemos ekrano vaizdo kopiją. UAB „Prenta“ Konkurencijos tarybai patvirtino, jog UAB „Electronic Trade“ naudojosi UAB „Prenta“ elektronine prekių pirkimo sistema, kurioje buvo pateikta informacija apie nurodytos skalbimo mašinos 1399 Lt rekomenduojamą kainą. Tai sudaro pagrindą teigti, jog skalbimo mašinos pasiūlymuose nurodyta 1399 Lt nubraukta palyginamoji kaina buvo grįsta „Electrolux“ prekių tiekėjo UAB „Prenta“ rekomenduojama kaina.
(116) Vis dėlto, tam, kad reklamoje nurodyta palyginamoji kaina, paremta rekomendacija, atitiktų reklamos teisingumo reikalavimus ir vartotojai nebūtų klaidinami, turi būti tenkinami visi kriterijai, nurodyti nutarimo (105) pastraipoje, t. y. nurodyta palyginamoji kaina turi būti ne tik grįsta realia prekės gamintojo ar tiekėjo rekomendacija, tačiau ji taip pat turi vyrauti mažmeninėje rinkoje, o tai turi būti pagrįsta realiais ir pakankamai aktualiais duomenimis.
(117) Pažymėtina, kad UAB „Electronic Trade“ Konkurencijos tarybai pateikė ekrano vaizdo, užfiksuoto 2015 m. balandžio 30 d. interneto svetainėje www.technorama.lt, kopiją. Joje analogiškos skalbimo mašinos kaina buvo nurodyta 1398,38 Lt. Kitų įrodymų, pagrindžiančių, jog rekomenduojamo dydžio kaina vyravo mažmeninėje rinkoje, Bendrovė nepateikė.
(118) Vertinant šiuos Bendrovės Konkurencijos tarybai pateiktus įrodymus, pažymėtina, Bendrovės pateiktoje ekrano vaizdo kopijoje vaizdas užfiksuotas 2015 m. balandžio 30 d., nors nagrinėta reklama skleista iki 2014 m. gruodžio 31 d. Vėlesnio nei skelbta nagrinėjama reklama laikotarpio duomenys apie kitoje elektroninėje parduotuvėje taikomą skalbimo mašinos kainą nepagrindžia nagrinėjamos skalbimo mašinos kainos teisingumo. Iš kitos pusės, interneto svetainėje www.technorama.lt nurodyta skalbimo mašinos kaina neatitiko nagrinėjamose reklamose nurodytos nubrauktos skalbimo mašinos kainos.
(119) Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad nors skalbimo mašinos reklamoje skelbiama 1399 Lt nubraukta palyginamoji kaina ir buvo pagrįsta „Electrolux“ prekių tiekėjo UAB „Prenta“ rekomendacija, Bendrovei nepateikus duomenų, jog rekomenduojamo dydžio kaina buvo grįsta aktualiomis vyraujančiomis kainomis rinkoje, reklaminiuose pasiūlymuose skelbiamos 1399 Lt nubrauktos kainos nėra pagrindo vertinti kaip teisingos.
4.2.4. Dėl trintuvo „Braun MR 530 Sauce CA“ rekomenduojamos kainos
(120) Kaip nurodyta nutarimo (33) ir (35) pastraipose, Bendrovė, siekdama pagrįsti reklaminiuose pasiūlymuose nurodyta 249 Lt nubrauktą trintuvo kainą, Konkurencijos tarybai pateikė ekrano vaizdo, užfiksuoto 2014 m. birželio 19 d. interneto svetainėje www.euronics.lt ir 2014 m. spalio 20 d. interneto svetainėje www.eveluks.lt, kopijas. Ekrano vaizdo, užfiksuoto 2014 m. birželio 19 d., kopijoje nurodyta 249 Lt trintuvo kaina, tuo tarpu 2014 m. spalio 20 d. kopijoje – 299 Lt kaina.
(121) Vertinant šiuos įrodymus, pirmiausia pažymėtina, kad kitose parduotuvėse parduodamų analogiškų prekių kainos nėra gamintojo rekomenduojamos rinkos kainos, todėl Bendrovės pateikti įrodymai nepagrindžia reklaminiuose pasiūlymuose nurodytų teiginių teisingumo.
(122) Net jei šie įrodymai ir būtų vertinami, atkreiptinas dėmesys į tai, kad ekrano vaizdo, užfiksuoto 2014 m. spalio 20 d. interneto svetainėje www.eveluks.lt, kopijoje trintuvo pardavimo kaina buvo nurodyta 299 Lt, nors nagrinėtuose UAB „Electronic Trade“ reklaminiuose pasiūlymuose buvo nurodyta 249 Lt nubraukta trintuvo kaina. Tai sudaro pagrindą teigti, jog trintuvo reklamoje nurodyta nubraukta prekės kaina nėra pagrįsta jokiais įrodymais.
(123) Šios išvados nepaneigia ir Bendrovės pateikta ekrano vaizdo, užfiksuoto 2014 m. birželio 19 d. interneto svetainėje www.euronics.lt, kopija, kurioje buvo nurodyta 249 Lt trintuvo kaina. Kaip jau buvo nurodyta anksčiau, kainos nustatymo būdas, paremtas tik vieno ūkio subjekto taikyta kaina, negali būti laikomas atspindinčiu vyraujančias kainas rinkoje. Iš kitos pusės, Bendrovės Konkurencijos tarybai pateiktas ekrano vaizdas interneto svetainėje www.euronics.lt užfiksuotas 2014 m. birželio 19 d., tuo tarpu naujienlaiškyje pateiktas prekės pasiūlymas registruotiems vartotojams buvo išsiųstas 2014 m. birželio 10 d. Ne reklamos skleidimo metu, o pradėjus skleisti reklamą užfiksuoti duomenys apie kitose interneto parduotuvėse taikomas trintuvo kainas negali būti laikomi pagrindžiančiais nubrauktos kainos teisingumą.
(124) Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad trintuvo reklamoje nurodyta nubraukta prekės kaina neatitinka Reklamos įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 1 punkte numatyto teisingumo kriterijaus, nes ši kaina nėra pagrįsta prekės gamintojo rekomenduojama rinkos kaina.
4.2.5. Dėl kokteilinės „Philips HR2096/00“ rekomenduojamos kainos
(125) Kaip nurodyta nutarimo (39), (41) ir (42) pastraipose, UAB „Electronic Trade“ nubrauktą 329 Lt kokteilinės kainą grindė rinkos kainomis. Bendrovė Konkurencijos tarybai pateikė ekrano vaizdo, užfiksuoto 2014 m. birželio 19 d. ir 2014 m. spalio 20 d. interneto svetainėje www.avitela.lt, kopijas, kuriose kokteilinės pardavimo kaina buvo 349,99 Lt. Be to, UAB „Electronic Trade“ Konkurencijos tarybai paaiškino, kad rekomendacijas dėl kokteilinės kainos Bendrovei teikė UAB „TD Baltic“. Bendrovės teigimu, UAB „TD Baltic“ rekomenduojama kokteilinės kaina buvo 345 Lt.
(126) Vertinant šiuos įrodymus, pirmiausia pažymėtina, kad kaip jau buvo nurodyta anksčiau, kitose parduotuvėse parduodamų analogiškų prekių kainos nėra gamintojo rekomenduojamos rinkos kainos, todėl Bendrovės pateikti įrodymai nepagrindžia reklaminiuose pasiūlymuose nurodytų teiginių teisingumo.
(127) Iš kitos pusės, kaip matyti iš šių įrodymų, interneto svetainėje www.avitela.lt buvo nurodyta 349,99 Lt kokteilinės pardavimo kaina, tuo tarpu nagrinėtuose reklaminiuose pasiūlymuose – jau kita, t. y. 329 Lt, kaina. Atsižvelgus į tai, nėra pagrindo teigti, jog Bendrovės pateikti duomenys įrodo kokteilinės nubrauktos kainos teisingumą.
(128) Vertinant UAB „Electronic Trade“ pateiktus paaiškinimus dėl UAB „TD Baltic“ teiktų rekomendacijų, pažymėtina, kad UAB „TD Baltic“ Konkurencijos tarybai yra nurodžiusi, kad rekomendacijų dėl kokteilinės pardavimo kainos Bendrovei neteikė. Net jei tokios rekomendacijos ir būtų vertinamos, pažymėtina, jog Bendrovės nurodyta UAB „TD Baltic“ rekomenduojama kokteilinės kaina neatitinka nagrinėtuose reklaminiuose pasiūlymuose nurodytos kokteilinės kainos, nes reklaminiuose pasiūlymuose buvo nurodyta 329 Lt kokteilinės kaina, tuo tarpu Bendrovės pateiktose rekomendacijose – 345 Lt kaina.
(129) Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad kokteilinės reklamoje nurodyta nubraukta prekės kaina neatitinka Reklamos įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 1 punkte numatyto teisingumo kriterijaus, nes ši kaina nėra pagrįsta prekės gamintojo rekomenduojama rinkos kaina.
4.2.6. Dėl šaldiklio dėžės „Haier BD-259RAA“ rekomenduojamos kainos
(130) Kaip nurodyta nutarimo (46) pastraipoje, UAB „Electronic Trade“ teigimu, nubraukta 999 Lt šaldiklio dėžės kaina buvo pagrįsta distributoriaus UAB „ACC Distribution“ rekomenduojama kaina, o šiam teiginiui pagrįsti Bendrovė pateikė UAB „ACC Distribution“ elektroninės prekybos sistemos ekrano vaizdo kopiją, kurioje buvo nurodyta 999 Lt rekomenduojama šaldiklio dėžės kaina. Be to, UAB „Electronic Trade“ Konkurencijos tarybai pateikė ekrano vaizdo, užfiksuoto 2014 m. birželio 19 d. interneto svetainėje www.skytech.lt, kopiją, kurioje taip pat buvo nurodyta 999 Lt šaldiklio dėžės pardavimo kaina.
(131) Nors UAB „ACC Distribution“ Konkurencijos tarybai ir patvirtino, jog elektroninės prekybos sistemoje, kuria naudojosi UAB „Electronic Trade“, buvo pateikta informacija apie rekomenduojamą šaldiklio dėžės 999 Lt perpardavimo kainą, tam, kad reklamoje nurodyta palyginamoji kaina, paremta rekomendacija, atitiktų reklamos teisingumo reikalavimus ir vartotojai nebūtų klaidinami, turi būti tenkinami visi nutarimo (105) pastraipoje nurodyti kriterijai.
(132) Bendrovė Konkurencijos tarybai pateikė ekrano vaizdo, užfiksuoto 2014 m. birželio 19 d. interneto svetainėje www.skytech.lt, kopiją, kurioje buvo nurodyta 999 Lt šaldiklio dėžės pardavimo kaina. Vis dėlto, atsižvelgus į tai, jog palyginamosios kainos nustatymo būdas, paremtas tik vieno ūkio subjekto taikyta kaina, negali būti laikomas atspindinčiu vyraujančių kainų rinkoje, o kitų įrodymų, pagrindžiančių, jog rekomenduojamo dydžio kaina vyravo mažmeninėje rinkoje, Bendrovė Konkurencijos tarybai nepateikė, darytina išvada, kad UAB „Electronic Trade“ nepagrindė nubrauktos šaldiklio dėžės kainos teisingumo.
(133) Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad šaldiklio dėžės reklamoje nurodyta nubraukta prekės kaina neatitinka Reklamos įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 1 punkte numatyto teisingumo kriterijaus, nes ši kaina nėra pagrįsta prekės gamintojo rekomenduojama rinkos kaina.
4.2.7. Dėl televizoriaus „Samsung UE48H6400 LED 48“ Smart 3D“ rekomenduojamos kainos
(134) Kaip nurodyta nutarimo (54) ir (55) pastraipose, UAB „Electronic Trade“ nubrauktą 2899 Lt televizoriaus kainą grindė tiek rekomenduojama kaina, tiek ir konkurentų taikomomis kainomis. Bendrovė pateikė ekrano vaizdo, užfiksuoto 2014 m. birželio 12 d. interneto svetainėje www.kaina24.lt, kopiją, kurioje buvo nurodytos kitose interneto svetainėse taikytos tokio paties televizoriaus kainos. Tuo tarpu įrodymų, kurie patvirtintų, kad reklamoje skelbiama palyginamoji kaina buvo pagrįsta realia prekių gamintojo ar tiekėjo rekomendacija, Bendrovė Konkurencijos tarybai nepateikė.
(135) Vertinant šiuos įrodymus, pažymėtina, kad kaip jau buvo nurodyta anksčiau, kitose interneto svetainėse nurodytos analogiškų prekių kainos nėra gamintojo rekomenduojamos rinkos kainos, todėl šios kainos nepagrindžia nagrinėtuose reklaminiuose pasiūlymuose nurodytos televizoriaus kainos. Iš kitos pusės, kitose interneto svetainėse nurodytos televizoriaus kainos neatitiko nagrinėjamame reklaminiame pasiūlyme nurodytos nubrauktos palyginamosios kainos.
(136) Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad televizoriaus reklamoje nurodyta nubraukta prekės kaina neatitinka Reklamos įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 1 punkte numatyto teisingumo kriterijaus, nes ši kaina nėra pagrįsta prekės gamintojo rekomenduojama rinkos kaina.
4.3. Dėl reklamos poveikio vartotojų ekonominiam elgesiui
(137) Nustačius, kad nagrinėtų prekių reklamos neatitinka Reklamos įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodyto teisingumo kriterijaus, būtina nustatyti, ar šios reklamos galėjo paveikti vartotojų ekonominį elgesį.
(138) Reklamos įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad ekonominis elgesys – tai reklamos vartotojų sprendimai ar veiksmai, susiję su prekių ar paslaugų įsigijimu, ūkine komercine, finansine ar profesine veikla. Pagal Reklamos įstatymo 5 straipsnio 7 dalį, kai sprendžiama, ar reklama yra klaidinanti, laikoma, kad vartotojai susidaro nuomonę apie pateikiamų teiginių teisingumą, reklamos išsamumą ir reklamos pateikimo būdą ar formą ir priima tokius sprendimus, kurių galima tikėtis iš vidutinio vartotojo.
(139) Pagal Reklamos įstatymo 5 straipsnio 5 dalies 3 punktą, kai sprendžiama, ar reklama yra klaidinanti, ypač atsižvelgiama į joje esančią informaciją apie prekių (paslaugų) įsigijimo ir vartojimo (naudojimo) sąlygas – kainą, jos apskaičiavimo būdą ar ypatingo kainos pranašumo buvimą. Be to, LVAT yra pažymėjęs, kad informacija apie paslaugos kainą neabejotinai yra esminė, daranti įtaką vartotojo ekonominiam elgesiui[100].
(140) Pažymėtina, kad informacija, susijusi su prekės kaina, internetinėje prekyboje tampa itin reikšmingą įtaką vartotojų elgsenai darančiu veiksniu, nes vartotojams yra prieinama ribotos apimties informacija apie prekę. Vartotojai negali prekės realiai įvertinti (pamatyti ar paliesti) bei įsitikinti prekės funkcine kokybe.
(141) Vertinant reklamos poveikį vartotojų ekonominiam elgesiui, pažymėtina ir tai, kad palyginamųjų kainų naudojimas reklamose vartotojams daro didelę įtaką priimant sprendimus. Pavyzdžiui, reklamoje pateikiant įtikinamą palyginamąją kainą, vartotojas suvokia reklamuojamo pasiūlymo vertę kaip didesnę nei yra iš tikrųjų, o išpūsta, klaidinanti palyginamoji kaina ir dėl jos sukurta netikra vertė gali turėti poveikį net ir skeptiškai tokią kainą vertinančiam vartotojui[101]. Be to, jei vartotojus sudomina pasiūlymas ir jie mano, kad nurodyta palyginamoji kaina bei dėl jos pateikimo reklamose sukuriama prekės įsigijimo nauda yra nustatyta sąžiningai, didelė dalis iš jų net nebesistengs pasitikslinti, ar iš tiesų reklamuojamas pasiūlymas yra geras rinkos sąlygomis[102].
(142) Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad vartotojai, susipažinę su UAB „Electronic Trade“ reklamomis, kuriose nagrinėtų prekių pardavimo kainos buvo lyginamos su nepagrįstai aukštesnėmis kainomis, galėjo suvokti, kad pasinaudoję reklamose pateiktais pasiūlymais, jie gaus reklamose nurodomą konkrečią naudą, t. y. reklamuojamas prekes įsigis mažesnėmis kainomis nei būtų galėję tai padaryti anksčiau pirkdami šias prekes iš UAB „Electronic Trade“ ar kitų pardavėjų.
(143) Vis dėlto, nagrinėtuose reklaminiuose pasiūlymuose UAB „Electronic Trade“, demonstruodama pasiūlymų patrauklumą, išreikštą pardavimo (aktualios) kainos ir didesnės kainos palyginimu, atspindėjo ne realią, bet pačios Bendrovės sukurtą imitacinę pasiūlymo naudą. Jei vartotojams, kurie pasinaudojo nagrinėtais reklaminiais pasiūlymais, būtų žinoma teisinga informacija apie realią reklamose nurodytų pasiūlymų naudą, tikėtina, kad jie būtų priėmę kitokius sprendimus, pavyzdžiui, nebūtų pirkę reklamuotų prekių iš UAB „Electronic Trade“ arba būtų ieškoję palankesnių pasiūlymų kitose parduotuvėse.
(144) Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai, jog konstatuojant, kad reklama yra klaidinanti, nėra būtina įrodyti, kad buvo realiai paveikti vartotojai. Tokia įrodinėjimo pareiga neleistų nustatyti tinkamos pusiausvyros tarp vartotojų ir ūkio subjektų interesų bei iškreiptų vartotojų teisių apsaugos sistemos prasmę bei tikslus. Reklamos klaidinantis pobūdis gali būti įrodytas ir tikėtinu poveikiu vartotojams, vertinant jį vidutinio vartotojo atžvilgiu[103].
(145) Atsižvelgus į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad nagrinėtose reklamose, kuriose prekių pardavimo kainos buvo lyginamos su didesnėmis palyginamosiomis kainomis, UAB „Electronic Trade“ pateikė neteisingą informaciją apie reklamuojamų pasiūlymų realią naudą vartotojams, todėl galėjo klaidinti vartotojus ir paveikti jų ekonominį elgesį. Dėl šių priežasčių konstatuotina, kad nagrinėtos minėtų prekių reklamos yra klaidinančios Reklamos įstatymo 2 straipsnio 3 d. ir 5 straipsnio prasme.
4.4. Išvados dėl Reklamos įstatymo 5 straipsnio pažeidimo ir UAB „Electronic Trade“ paaiškinimų
(146) Apibendrinus tai, kas išdėstyta nutarimo 3 ir 4 dalyse, darytina išvada, kad UAB „Electronic Trade“ reklaminiai šaldytuvo, skalbimo mašinų, trintuvo, kokteilinės, šaldiklio dėžės bei televizoriaus pasiūlymai neatitiko Reklamos įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 1 punkte nustatyto reklamos teisingumo kriterijaus. Bendrovė skleidė neteisingą informaciją apie reklamuojamų pasiūlymų naudą.
(147) UAB „Electronic Trade“ reklamose nurodoma vartotojų sutaupoma pinigų suma ir (ar) gaunama nuolaida realiai buvo mažesnė, nes Bendrovės reklaminių pasiūlymų nauda apskaičiuota naudojant arba niekuo nepagrįstas, arba anksčiau labai trumpai taikytas didesnes palyginamąsias kainas. Tokios labai trumpai anksčiau taikytos didesnės prekių kainos negali būti laikomos tinkamomis reklaminių pasiūlymų naudai pademonstruoti, nes jos neatspindi įprastų kainų. Be to, Bendrovė nepagrindė, kad reklamose nurodytos palyginamosios kainos buvo pagrįstos prekių gamintojų ar tiekėjų rekomenduojamomis kainomis ir (arba) kad šios kainos reklamos skleidimo metu buvo vyraujančios kainos rinkoje. Remiantis tuo, kas išdėstyta, darytina išvada, kad Bendrovė skleidė reklamą, kuri neatitiko Reklamos įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 1 punkte numatyto teisingumo kriterijaus ir galėjo paveikti vartotojų ekonominį elgesį, todėl buvo klaidinanti.
(148) Nors UAB „Electronic Trade“ ir nesutiko su reklamos nagrinėjimo procedūros metu padarytomis išvadomis, Bendrovės Konkurencijos tarybai pateikti argumentai yra nepagrįsti.
(149) Visų pirma, priešingai nei teigia UAB „Electronic Trade“, Konkurencijos taryba, vertindama, ar nubraukta palyginamoji kaina buvo nustatyta remiantis gamintojų ar tiekėjų rekomendacijomis, rėmėsi ne tik gamintojų ar tiekėjų, bet ir Bendrovės Konkurencijos tarybai pateiktais įrodymais. Tik nustačiusi, kad nei Bendrovės, nei gamintojų ar tiekėjų pateikti įrodymai nepagrindžia nubrauktų kainų teisingumo, Konkurencijos taryba priėjo prie išvados, kad Bendrovė skleidė Reklamos įstatymo 5 straipsnio reikalavimams prieštaraujančią reklamą. Atsižvelgiant į tai, nėra pagrindo sutikti su Bendrovės teiginiais, jog neaiškumas dėl gamintojų ar tiekėjų rekomendacijų egzistavimo buvo vertinamas UAB „Electronic Trade“ nenaudai.
(150) Kaip nepagrįsti yra vertintini ir UAB „Electronic Trade“ argumentai, jog Konkurencijos taryba nepagrįstai atmetė ir pripažino netinkamais įrodymais Bendrovės pateiktas kitų interneto svetainių ekrano vaizdų kopijas, taip pat tai, kad šios kopijos reklamos nagrinėjimo metu buvo vertinamos skirtingai. Pažymėtina, kad Konkurencijos taryba reklamos nagrinėjimo metu vertino UAB „Electronic Trade“ reklamų, kuriose Bendrovė vadovavosi anksčiau taikytomis ir gamintojų rekomenduojamomis kainomis, atitiktį Reklamos įstatymo reikalavimams. Bendrovei nepagrindus, jog reklamose nurodytos nubrauktos palyginamosios kainos buvo anksčiau Bendrovės taikytos ir (ar) gamintojų rekomenduojamos kainos, kitų ūkio subjektų taikytų kainų Konkurencijos taryba neturėjo pagrindo vertinti. Vis dėlto, net ir įvertinusi Bendrovės pateiktas kitų ūkio subjektų taikytas kainas, Konkurencijos taryba konstatavo, kad jos nepagrindžia nagrinėtų reklamų teisingumo, nes jos neatspindi vyraujančių kainų rinkoje.
(151) Nors UAB „Electronic Trade“ ir nurodė, kad Konkurencijos taryba turėjo pareigą paprašyti papildomų įrodymų, jei esamų įrodymų nepakako vyraujančioms kainoms rinkoje pagrįsti, šie Bendrovės argumentai vertintini kaip nepagrįsti. Kaip jau buvo minėta anksčiau, UAB „Electronic Trade“ nepagrindė, jog reklamose nurodytos nubrauktos palyginamosios kainos buvo Bendrovės anksčiau taikytos ir (ar) gamintojų rekomenduojamos kainos, todėl kitų ūkio subjektų taikytų kainų Konkurencijos taryba neturėjo pagrindo net vertinti. Iš kitos pusės, vadovaujantis Reklamos įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 1 punktu, pareiga pagrįsti reklamos teiginių teisingumą tenka būtent reklamos davėjui. LVAT yra išaiškinęs, kad reklamos davėjas turi turėti pakankamus duomenis dėl reklamos teiginių teisingumo reklamos naudojimo metu[104]. Įvertinus tai, pažymėtina, kad Konkurencijos taryba ne kartą kreipėsi į UAB „Electronic Trade“ prašydama pagrįsti nagrinėtose reklamose naudojamų teiginių teisingumą, t. y. Bendrovei buvo sudarytos galimybės pateikti visus turimus įrodymus. Tik įvertinusi visus Bendrovės pateiktus įrodymus, Konkurencijos taryba priėjo prie išvados, jog jie nepagrindžia nagrinėtų reklamų teisingumo. Atsižvelgiant į tai, nėra pagrindo sutikti su Bendrovės teiginiais, kad Konkurencijos taryba nesiėmė pakankamų veiksmų įrodymams, galintiems pagrįsti nagrinėtų reklamų teisingumą, surinkti. Iš kitos pusės, pažymėtina tai, kad Bendrovė, susipažinusi su Pranešime išdėstytomis išvadomis, tame tarpe – ir išvadomis dėl įrodymų nepakankamumo, turėjo galimybę Konkurencijos tarybai pateikti papildomus įrodymus, pagrindžiančius nagrinėtose reklamose nurodytų kainų teisingumą. Bendrovė jokių papildomų įrodymų Konkurencijos tarybai nepateikė, taigi, neįgyvendino jai tenkančios pareigos pagrįsti reklamos teiginių teisingumą.
(152) Galiausiai, UAB „Electronic Trade“ teiginiai, kad Konkurencijos taryba neįvertino Bendrovės pateiktų PVM sąskaitų faktūrų, taip pat vertintini kaip nepagrįsti, nes priešingai nei nurodo Bendrovė, Konkurencijos taryba įvertino visus, t. y. tiek Bendrovės, tiek kitų subjektų, pateiktus įrodymus. Be to, UAB „Electronic Trade“ nenurodė, kokių konkrečių PVM sąskaitų faktūrų reklamos nagrinėjimo procedūros metu Konkurencijos taryba neįvertino.
(153) Atsižvelgusi į visa tai, kas išdėstyta, Konkurencijos taryba daro išvadą, kad UAB „Electronic Trade“ pateikti paaiškinimai nepaneigia Konkurencijos tarybos vertinimo, jog Bendrovės skleista atitinkamų prekių reklama pažeidžia Reklamos įstatymo 5 straipsnį. 
5. Dėl UAB „Electronic Trade“ taikytinų sankcijų
(154) Reklamos įstatymo 23 straipsnio 1 dalyje yra numatyta, kad reklamos davėjas už klaidinančios reklamos naudojimą atsako tuo atveju, jeigu jis neįrodo, kad šiame įstatyme nustatyti reikalavimai buvo pažeisti ne dėl jo kaltės. Atsižvelgus į tai, kad UAB „Electronic Trade“ nepateikė įrodymų, kad Reklamos įstatymo 5 straipsnis buvo pažeistas ne dėl Bendrovės kaltės, konstatuotina, jog Bendrovė yra atsakinga už nagrinėtų reklamų skleidimą.
(155) Reklamos įstatymo 24 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad pažeidus šio įstatymo 5 straipsnio reikalavimus, reklaminės veiklos subjektams gali būti skiriama bauda nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių iki aštuonių tūkstančių šešių šimtų aštuoniasdešimt aštuonių eurų. Nustatydama baudos dydį, Konkurencijos taryba privalo atsižvelgti į Reklamos įstatymo 24 straipsnio 5 dalyje reglamentuotus baudos dydžio nustatymo principus, pagal kuriuos baudos dydis apsprendžiamas pagal mažiausios ir didžiausios baudos vidurkį ir atsižvelgiant į šio straipsnio 7 ir 8 dalyse nustatytas atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes, pažeidimo pobūdį, pažeidimo trukmę bei mastą.
(156) Vertinant UAB „Electronic Trade“ padaryto pažeidimo pobūdį, būtina atsižvelgti į tai, kad Bendrovė skleidė ne vienos, o bent kelių prekių reklamas, kuriose, pateikdama kainų palyginimus, nurodė neteisingą informaciją apie reklamuojamų pasiūlymų realią naudą vartotojams. LVAT yra pripažinęs, kad informacija apie paslaugos kainą neabejotinai yra esminė, daranti įtaką vartotojo ekonominiam elgesiui[105]. Atsižvelgiant į tai, kad Bendrovė nepagrindė nagrinėtose reklamose nurodytų palyginamųjų kainų teisingumo, tokios reklamos yra laikomos klaidinančiomis ir pažeidžiančiomis Reklamos įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 1 punkto reikalavimus.
(157) Vertinant pažeidimo trukmę, būtina atsižvelgti į kelis aspektus.
(158) Kaip nurodyta nutarimo (6) pastraipoje, reklamos nagrinėjimo procedūros metu atsitiktine tvarka buvo parinktos septynios UAB „Electronic Trade“ parduodamos prekės ir buvo nagrinėjama šių prekių reklaminių pasiūlymų, teiktų vartotojams, atitiktis Reklamos įstatymo reikalavimams. Nors Bendrovės skleistų reklamų klaidingumas buvo vertinamas pasitelkiant konkrečių prekių pasiūlymus, tačiau teigtina, kad UAB „Electronic Trade“ skleidė tęstinio pobūdžio reklamą. Šią išvadą lemia kelios aplinkybės.
(159) Visų pirma, nepriklausomai nuo to, kokios prekės reklama vartotojus pasiekė, reklaminiuose pasiūlymuose buvo nurodoma nauda, kurią vartotojai gaus, įsigiję prekę. Tokiu būdu buvo pabrėžiamas Bendrovės reklaminių pasiūlymų patrauklumas. Antra, skirtingų prekių reklamas siejo tie patys elementai, t. y. visuose Bendrovės reklaminiuose pasiūlymuose buvo nurodoma ta pati esminė informacija: prekės pavadinimas, prekės pardavimo ir nubraukta didesnė kaina ir (arba) procentais išreikšta nuolaida, ir (arba) sutaupoma suma, paaiškinimas, ką žymi nubraukta prekės kaina. Trečia, reklaminiai nagrinėtų prekių pasiūlymai buvo skleidžiami tomis pačiomis reklamos sklaidos priemonėmis, t. y. interneto svetainėsewww.bigbox.lt ir www.lrytas.lt, taip pat naujienlaiškiuose, išsiųstuose registruotiems vartotojams. Taigi, UAB „Electronic Trade“ skleista reklama šiuo atveju buvo tęstinio pobūdžio.
(160) Vertinant pažeidimo trukmę, pažymėtina, kad pažeidimo pradžia siejama su 2014 m. birželio 10 d., kuomet registruotiems vartotojams buvo išsiųstas naujienlaiškis,kuriame skleista visų Konkurencijos tarybos nagrinėtų prekių reklama. Tuo tarpu pažeidimo pabaiga siejama su 2014 m. gruodžio 31 d., kuomet Konkurencijos taryba užfiksavo paskutinę minėtų prekių reklamą Bendrovės interneto svetainėje www.bigbox.lt. Įvertinus tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad pažeidimo trukmė yra 6 mėnesiai, t. y. labai ilga.
(161) Vertinant pažeidimo mastą, atkreiptinas dėmesys, kad UAB „Electronic Trade“ iniciatyva ir interesais aukščiau nurodytų prekių reklama buvo skleidžiama keliomis reklamos sklaidos priemonėmis t. y. interneto svetainėse www.bigbox.lt bei www.lrytas.lt, taip pat registruotiems vartotojams išsiųstuose naujienlaiškiuose.
(162) Reklamos nagrinėjimo procedūros metu nustatyta, kad nuo 2014 m. birželio 10 d. iki 2014 m. gruodžio 31 d. interneto svetainę www.bigbox.lt aplankė apie 496 510 unikalių lankytojų, tuo tarpu interneto svetainęwww.lrytas.lt, kurioje buvo patalpinta trintuvo „Braun MR 530 Sauce CA“ reklama, 2014 m. rugpjūčio 28 d. dieną aplankė apie 210 000, o 2014 m. spalio 16 d. – apie 217 000 unikalių lankytojų.
(163) 2014 m. birželio 10 d. naujienlaiškis, kuriame buvo patalpinta reklama apie visas Konkurencijos tarybos nagrinėtas UAB „Electronic Trade“ prekes, buvo išsiųstas 18 425 registruotiems vartotojams, o 2014 m. birželio 18 d. ir 2014 m. rugpjūčio 17 d. naujienlaiškiai, kuriuose buvo patalpinta šaldytuvo „SAMSUNG RL55VTE1L1/XEO“ reklama, buvo išsiųstas, atitinkamai, 18 000 (2014 m. birželio 18 d. naujienlaiškis) ir 21 000 (2014 m. rugpjūčio 17 d. naujienlaiškis) registruotiems vartotojams. Reklaminis televizoriaus „Samsung UE48H6400 LED 48“ Smart 3D“ pasiūlymas papildomai buvo patalpintas 2014 m. birželio 25 d. naujienlaiškyje, turinčiame daugiau nei 19 000 registruotų vartotojų.
(164) Apibendrinus reklamos sklaidos priemones bei jų lankomumą, galima teigti, jog UAB „Electronic Trade“ reklaminių pasiūlymų skleidimo mastas yra vidutinis.
(165) Atsižvelgiant į visa tai, kas išdėstyta, taip pat į tai, kad UAB „Electronic Trade“ atsakomybę lengvinančių ar sunkinančių aplinkybių nustatyta nebuvo, už klaidinančios reklamos skleidimą Bendrovei skiriama 7182 eurų bauda.
Vadovaudamasi Reklamos įstatymo 5 straipsniu, 21 straipsnio 1 dalies 7 punktu bei 24 straipsnio 1 ir 5 dalimis,
Konkurencijos taryba n u t a r i a:
1. Pripažinti UAB „Electronic Trade“ įvairiais laikotarpiais nuo 2014 m. birželio 10 d. iki 2014 m. gruodžio 31 d. interneto svetainėse www.bigbox.lt ir www.lrytas.lt bei registruotiems vartotojams išsiųstuose naujienlaiškiuose skleistą šaldytuvo „SAMSUNG RL55VTE1L1/XEO“, skalbimo mašinų „SAMSUNG WF702U2SAWQ/LE“ ir „Electrolux EWT1062EDW“, trintuvo „Braun MR 530 Sauce CA“, kokteilinės „PHILIPS HR2096/00“, šaldiklio dėžės „Haier BD-259RAA“ bei televizoriaus „Samsung UE48H6400 LED 48" Smart 3D“ reklamą, kurioje nurodomos neteisingos palyginamosios prekių kainos ir suteiktos nuolaidos, klaidinančia reklama.
2. Už šio nutarimo rezoliucinės dalies 1 punkte nurodytos klaidinančios reklamos naudojimą skirti UAB „Electronic Trade“ 7182 (septynių tūkstančių šimtas aštuoniasdešimt dviejų) eurų baudą.
3. Įpareigoti UAB „Electronic Trade“ per 5 darbo dienas nuo šio nutarimo rezoliucinės dalies 2 punkte nustatytos baudos sumokėjimo pranešti apie tai Konkurencijos tarybai ir pateikti tai patvirtinančius įrodymus.
Nutarimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui. Skundo padavimas nesustabdo Konkurencijos tarybos nutarimo vykdymo.
Vadovaujantis Reklamos įstatymo 26 straipsniu, paskirta bauda ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo nutarimo dėl baudos paskyrimo priėmimo dienos turi būti sumokėta į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą[106] (įmokos kodas 6920, lėšų gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, juridinio asmens kodas – 188659752).
 
Pirmininkas Šarūnas Keserauskas
 
[1] Bylos 6 tomas, 68-69 lapai.
[2] Bylos 7 tomas, 187 lapas.
[3] Šaldytuvo „Samsung RL55VTE1L1/XEO“ reklamos pavyzdžiai: bylos 1 tomas, 25-26, 55-56, 85, 107, 129, 151, 161, 183 lapai; 2 tomas, 31, 53, 61, 84, 94, 117, 139, 159, 179 lapai; 3 tomas, 2, 9, 29, 35, 67 lapai.
[4] Naujienlaiškio pavyzdys: bylos 1 tomas, 1-10 lapai.
[5] Naujienlaiškio pavyzdys: bylos 7 tomas, 91-98 lapai.
[6] Naujienlaiškio pavyzdys: bylos 7 tomas, 45-48 lapai.
[7] UAB „Electronic Trade“ 2014 m. spalio 16 d. raštas (bylos 7 tomas, 1 lapas).
[8] UAB „Electronic Trade“ 2014 m. rugpjūčio 4 d. raštas (bylos 6 tomas, 59 lapas).
[9] Ten pat.
[10] Bylos 6 tomas, 65 lapas; 7 tomas, 7 lapas.
[11] Bylos 5 tomas, 4, 12 lapai; 7 tomas, 17, 197 lapai.
[12] UAB „Electronic Trade“ 2014 m. spalio 16 d. raštas (bylos 7 tomas, 1 lapas).
[13] UAB „Electronic Trade“ 2014 m. rugpjūčio 4 d. raštas (bylos 6 tomas, 59 lapas) bei UAB „Electronic Trade“ 2014 m. spalio 16 d. raštas (bylos 7 tomas, 1 lapas).
[14] Bylos 7 tomas, 10-11, 15-16 lapai.
[15] UAB „Electronic Trade“ 2014 m. spalio 16 d. raštas (bylos 7 tomas, 1 lapas).
[16] Ten pat.
[17] Samsung Electronics Baltics SIA atstovybės „Samsung Electronics Lithuania“ 2014 m. lapkričio 13 d. raštas (bylos 4 tomas, 29 lapas).
[18] UAB „Electronic Trade“ 2014 m. spalio 16 d. raštas (bylos 7 tomas, 1 lapas).
[19] UAB „Electronic Trade“ 2014 m. rugpjūčio 4 d. raštas (bylos 6 tomas, 59 lapas).
[20] UAB „Electronic Trade“ 2014 m. gruodžio 23 d. raštas (bylos 7 tomas, 173 lapas).
[21] Skalbimo mašinos „Samsung WF702U2SAWQ/LE“ reklamos pavyzdžiai: bylos 1 tomas, 27-28, 57-58, 86, 108, 130, 152, 162, 184, 192 lapai; 2 tomas, 32, 54, 62, 85, 95, 118, 140, 160, 180; 3 tomas, 3, 10, 30, 36, 68 lapai.
[22] Bylos 1 tomas, 6 lapas.
[23] UAB „Electronic Trade“ 2014 m. rugpjūčio 4 d. raštas (bylos 6 tomas, 62 lapas).
[24] Bylos 7 tomas, 11, 16 lapai.
[25] UAB „Electronic Trade“ 2014 m. spalio 16 d. raštas (bylos 7 tomas, 2 lapas).
[26] Ten pat.
[27] Samsung Electronics Baltics SIA atstovybės „Samsung Electronics Lithuania“ 2014 m. lapkričio 13 d. raštas (bylos 4 tomas, 29 lapas).
[28] Bylos 5 tomas 14 lapas, 6 tomas, 45 lapas; 7 tomas, 8 tomas, 2 lapas; bylos 5 tomas, 7, 13 lapai; 6 tomas, 46 lapas; 8 tomas, 1 lapas.
[29] UAB „Electronic Trade“ 2014 m. rugpjūčio 4 d. raštas (bylos 6 tomas, 62 lapas).
[30] UAB „Electronic Trade“ 2014 m. rugpjūčio 4 d. raštas (bylos 6 tomas, 62 lapas) bei UAB „Electronic Trade“ 2014 m. gruodžio 23 d. raštas (bylos 7 tomas, 173 lapas).
[31] Bylos 6 tomas, 23 lapas; bylos 7 tomas, 18 lapas.
[32] Skalbimo mašinos „Electrolux EWT1062EDW“ reklamos pavyzdžiai: bylos 1 tomas, 29-30, 59-60, 87, 109, 131, 153, 163, 185, 193 lapai; 2 tomas, 33, 55, 63, 96, 119 lapai; bylos 3 tomas, 37, 69 lapai.
[33] Bylos 1 tomas, 6 lapas.
[34] UAB „Electronic Trade“ 2014 m. rugpjūčio 4 d. raštas (bylos 6 tomas, 61 lapas).
[35] Ten pat.
[36] UAB „Electronic Trade“ 2014 m. spalio 16 d. raštas (bylos 7 tomas, 2 lapas).
[37] UAB „Electronic Trade“ 2014 m. rugpjūčio 4 d. raštas (bylos 6 tomas, 61 lapas).
[38] Bylos 7 tomas, 19 lapas.
[39] UAB „Electronic Trade“ 2014 m. spalio 16 d. raštas (bylos 7 tomas, 2 lapas).
[40] UAB „Electronic Trade“ 2015 m. balandžio 30 d. raštas (bylos 8 tomas, 5 lapas).
[41] Bylos 8 tomas, 6 lapas.
[42] UAB „Electrolux“ 2014 m. lapkričio 13 d. raštas (bylos 4 tomas, 30 lapas).
[43] UAB „Prenta“ raštas (bylos 4 tomas, 23 lapas).
[44] Trintuvo „Braun MR 530 Sauce CA“ reklamos pavyzdžiai: bylos 1 tomas, 31-32, 61-62, 110, 132, 154, 164, 186, 194 lapai; 2 tomas, 34, 56, 64, 87, 97, 120, 141, 161 lapai; 3 tomas, 4, 11, 31 lapai.
[45] Konkurencijos tarybos 2014 m. rugpjūčio 28 d. faktinių aplinkybių užfiksavimo protokolas (bylos 1 tomas, 158-159 lapai).
[46] Konkurencijos tarybos 2014 m. spalio 16 d. faktinių aplinkybių užfiksavimo protokolas (bylos 2 tomas, 91-92 lapas).
[47] UAB „Electronic Trade“ 2014 m. rugpjūčio 4 d. raštas (bylos 6 tomas, 57 lapas).
[48] UAB „Electronic Trade“ 2014 m. spalio 16 d. raštas (bylos 7 tomas, 2 lapas).
[49] Bylos 7 tomas, 21, 162 lapai.
[50] UAB „Electronic Trade“ 2014 m. spalio 16 d. raštas (bylos 7 tomas, 2 lapas).
[51] UAB „Electronic Trade“ 2014 m. birželio 30 d. raštas (bylos 6 tomas, 19 lapas) bei UAB „Electronic Trade“ 2014 m. rugpjūčio 4 d. raštas (bylos 6 tomas, 57 lapas).
[52] Bylos 6 tomas, 24 lapas; 7 tomas, 20, 163 lapai.
[53] UAB „Electronic Trade“ 2014 m. rugpjūčio 4 d. raštas (bylos 6 tomas, 57 lapas).
[54] Kokteilinės „Philips HR2096/00“ reklamos pavyzdžiai: bylos 1 tomas, 33-34, 63-64, 88, 111, 133, 155, 165, 187, 195 lapai; 2 tomas, 35, 57, 65, 88, 98, 121, 142, 162, 181 lapai; 3 tomas, 5, 12, 32, 38, 70 lapai.
[55] Bylos 1 tomas, 1-10 lapai.
[56] UAB „Electronic Trade“ 2014 m. rugpjūčio 4 d. raštas (bylos 6 tomas, 58 lapas).
[57] UAB „Electronic Trade“ 2014 m. spalio 16 d. raštas (bylos 7 tomas, 2 lapas).
[58] Bylos 7 tomas, 23 lapas.
[59] UAB „Electronic Trade“ 2014 m. gruodžio 23 d. raštas (bylos 7 tomas, 173 lapas); UAB „Electronic Trade“ 2014 m. spalio 16 d. raštas (bylos 7 tomas, 2 lapas).
[60] UAB „Electronic Trade“ 2014 m. birželio 30 d. raštas (bylos 6 tomas, 19 lapas) bei UAB „Electronic Trade“ 2014 m. rugpjūčio 4 d. raštas (bylos 6 tomas, 58 lapas).
[61] Bylos 6 tomas, 25 lapas; 7 tomas, 22, 161 lapai.
[62] Bylos 5 tomas, 9 lapas; 6 tomas, 48 lapas; bylos 5 tomas, 8 lapas; 6 tomas, 47 lapas.
[63] Bylos 7 tomas, 25-26 lapai.
[64] Bylos 4 tomas, 25 lapas.
[65] Šaldiklio dėžės „Haier BD-259RAA reklamos pavyzdžiai: bylos 1 tomas, 35-36, 65-66, 89, 112, 134, 156, 166, 188, 196 lapai; 2 tomas, 36, 58, 89, 99, 122, 182 lapai; 3 tomas, 6, 39, 71 lapai; naujienlaiškio pavyzdys: bylos 1 tomas, 1-10 lapai.
[66] UAB „Electronic Trade“ 2014 m. birželio 30 d. raštas (bylos 6 tomas, 21 lapas) bei 2014 m. rugpjūčio 4 d. raštas (bylos 6 tomas, 61 lapas).
[67] Bylos 7 tomas, 164 lapas.
[68] UAB „Electronic Trade“ 2014 m. spalio 16 d. raštas (bylos 7 tomas, 2 lapas).
[69] UAB „ACC Distribution“ 2014 m. lapkričio 11 d. raštas (bylos 4 tomas, 26-28 lapai).
[70] UAB „Electronic Trade“ 2014 m. birželio 30 d. raštas (bylos 6 tomas, 21 lapas).
[71] Bylos 6 tomas, 26 lapas.
[72] UAB „Electronic Trade“ 2014 m. gruodžio 23 d. raštas (bylos 7 tomas, 174 lapas).
[73] Televizoriaus „Samsung UE48H6400 LED 48'' Smart 3D“ reklamos pavyzdžiai: bylos 1 tomas, 38-39, 67-68, 90, 113, 135, 157, 167, 189, 197 lapai; 2 tomas, 37, 59, 66, 90, 100, 123, 143, 163, 183 lapai; 3 tomas, 7, 13, 33, 40, 72 lapai.
[74] Naujienlaiškio pavyzdys: bylos 1 tomas, 1-10 lapai.
[75] Naujienlaiškio pavyzdys: bylos 7 tomas, 78-85 lapai.
[76] UAB „Electronic Trade“ 2014 m. spalio 16 d. raštas (bylos 7 tomas, 2 lapas).
[77] Bylos 6 tomas, 27-28 lapai.
[78] Pavyzdžiui, 2014 m. birželio 12 d. televizorius interneto svetainėje www.derekis.lt buvo siūlomas įsigyti už 2316 Lt, interneto svetainėje ok1.lt už 2329 Lt, fortakas.lt – 2369 Lt, audiokomponentai.lt – 2389 Lt, neriba.lt – 2449 Lt, bigbox.lt – 2449 Lt, tvsale.lt – 2460 Lt, 1a.lt – 2469 Lt, technikanamams.lt – 2469 Lt, elix.lt – 2499 Lt, fotoaparatas.lt – 2609 Lt, tvguru.lt – 2699 Lt, onus.lt – 2646 Lt, rde.lt – 2669 Lt, rebuild.lt – 2769 Lt, shop24.lt – 2967 Lt, eishop.lt – 3202,74 Lt.
[79] Bylos 5 tomas, 5 lapas; 7 tomas, 27 lapas.
[80] UAB „Electronic Trade“ 2014 m. gruodžio 23 d. raštas (bylos 7 tomas, 174 lapas).
[81] UAB „Electronic Trade“ 2015 m. gegužės 25 d. raštas (bylos 8 tomas, 9-11 lapai).
[82] Konkurencijos tarybos 2014 m. rugpjūčio 28 d. faktinių aplinkybių užfiksavimo protokolas (bylos 1 tomas, 158-159 lapai).
[83] Konkurencijos tarybos 2014 m. spalio 16 d. faktinių aplinkybių užfiksavimo protokolas (bylos 2 tomas, 91-92 lapai).
[84] UAB „Lrytas“ 2014 m. lapkričio 25 d. raštas (bylos 4 tomas, 31 lapas).
[85] UAB „Electronic Trade“ 2014 m. birželio 30 d. raštas (bylos 6 tomas, 16 lapas).
[86] UAB „Electronic Trade“ 2014 m. lapkričio 28 d. raštas (bylos 7 tomas, 158 lapas).
[87] Ten pat.
[88] UAB „Electronic Trade“ 2014 m. birželio 30 d. raštas (bylos 6 tomas, 16 lapas) bei UAB „Electronic Trade“ 2014 m. spalio 16 d. raštas (bylos 7 tomas, 1 lapas).
[89] Bylos 8 tomas, 12 lapas.
[90] Bylos 8 tomas, 40 lapas.
[91] Bylos 8 tomas, 77-81 lapai.
[92] Konstitucinio Teismo 2004 m. sausio 26 d. nutarimas byloje Nr. 3/02-7/02-29/03.
[93] LVAT 2008 m. liepos 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-997/2008, UAB ,,TezTour“ v Konkurencijos taryba; 2014 m. balandžio 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-777/2014, UAB „Komeksimas“ v Konkurencijos taryba.
[94]LVAT 2010 m. gegužės 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858-806/2010, „BIGBANK AS“ v Konkurencijos taryba.
[95] LVAT 2014 m. balandžio 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-777/2014, UAB „Komeksimas“ v Konkurencijos taryba.
[96] Vidutinio vartotojo sąvoka apibrėžiama taip, kaip ji suprantama ir nurodoma Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo 2 straipsnio 13 dalyje, t. y. vidutinis vartotojas yra vartotojas, kuris yra pakankamai informuotas, protingai atidus ir apdairus, atsižvelgiant į socialinius, kultūrinius ir kalbinius veiksnius.
[97] Tokios pačios pozicijos Konkurencijos taryba laikėsi ir anksčiau. Žr. Konkurencijos tarybos 2013 m. gegužės 21 d. nutarimą Nr. 2S-6 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Komeksimas“ reklamos atitikties Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo reikalavimams“.
[98] Žr. nutarimo 1.1 – 1 .7 dalis.
[99] Tokios pačios pozicijos Konkurencijos taryba laikėsi ir anksčiau. Žr. Konkurencijos tarybos 2012 m. sausio 5 d. nutarimą Nr. 2S-1 „Dėl parduotuvių tinklo „Techasas“ reklamos atitikties Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo reikalavimams“.
[100] LVAT 2011 m. lapkričio 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858-3030/2011, UAB „Stova“ v. Konkurencijos taryba.
[101] Ahmetoglu, G. et al. Pricing Practices: Their Effects on Consumer Behaviour and Welfare (Kainų nustatymo praktika: jų įtaka pirkėjų elgesiui ir gerovei). 2010, p. 17, prieiga per: http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20140402142426/http://oft.gov.uk/shared_oft/business_leaflets/659703/Advertising-of-prices/Pricing-Practices.pdf. Prisijungimo laikas: 2014-12-03.
[102]Jungtinės Karalystės Sąžiningos prekybos tarnybos atliktas tyrimas. Advertising of prices (Kainų skelbimas). 2010, 4.17 paragrafas, prieiga per: http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20140402142426/http://oft.gov.uk/shared_oft/market-studies/AoP/OFT1291.pdf. Prisijungimo laikas: 2014-12-03.
[103] LVAT 2010 m. spalio 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858-1235/2010, UAB „Investmenthouse“ v Konkurencijos taryba.
[104] LVAT 2014 m. balandžio 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-777/2014, UAB „Komeksimas“ v Konkurencijos taryba.
[105] LVAT 2011 m. lapkričio 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858-3030/2011, UAB „Stova“ v. Konkurencijos taryba.
[106] Nr. LT78 7290 0000 0013 0151 (AB „Citadele“ bankas); Nr. LT74 4010 0510 0132 4763 (AB DNB bankas); Nr. LT05 7044 0600 0788 7175 (AB SEB bankas); Nr. LT32 7180 0000 0014 1038 (AB Šiaulių bankas); Nr. LT74 7400 0000 0872 3870 (Danske Bank A/S Lietuvos filialas); Nr. LT12 2140 0300 0268 0220 (Nordea Bank AB Lietuvos skyrius); Nr. LT24 7300 0101 1239 4300 (AB „Swedbank“); LT42 7230 0000 0012 0025 (UAB Medicinos bankas).

Teismo procesas baigtas