Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

 

 

Privatumo politika

DĖL UAB „ŠVYTURYS-UTENOS ALUS“ VEIKSMŲ ATITIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO 9 STRAIPSNIO REIKALAVIMAMS TYRIMO NUTRAUKIMO

  • 2004 12 16
  • Nutarimo Nr.: 1S-175
  • Nutrauktas tyrimas prisiėmus įsipareigojimus
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba 2004 m. gruodžio 16 d. tvarkomajame posėdyje išnagrinėjo klausimą dėl UAB „Švyturys-Utenos alus“ veiksmų atitikimo Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 9 straipsnio reikalavimams.
Konkurencijos taryba n u s t a t ė:
Tyrimas dėl UAB „Švyturys-Utenos alus“ veiksmų atitikimo Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 9 straipsnio reikalavimams buvo pradėtas Konkurencijos tarybos 2003 m. spalio 30. nutarimu Nr. 1S-120 pagal „Kalnapilio-Tauro grupė“, AB „Gubernija“, AB „Ragutis“, UAB „Norfos mažmena“ (toliau - pareiškėjai) pareiškimus.
Pareiškėjai nurodė, jog prekybos tinkluose UAB „Švyturys-Utenos alus“ produkcijos plotai užima daugiau nei 50 procentų prekybai alumi skirto ploto, todėl tikėtina, kad UAB „Švyturys-Utenos alus“, užimdama dominuojančią padėtį alaus rinkoje, primeta tokias sąlygas prekybos tinklams, siekdama riboti kitų alaus gamintojų patekimą į rinką, be to, UAB „Švyturys-Utenos alus“, piktnaudžiaudama dominuojančia padėtimi alaus rinkoje, bando primesti nesąžiningas kainas bei panašaus pobūdžio sutartyse taiko nevienodas (diskriminacines) sąlygas atskiriems platintojams. Pareiškėjų teigimu, UAB „Švyturys-Utenos alus“, užimanti dominuojančią padėtį Lietuvos pilstomo alaus rinkoje, sudarydama sutartis dėl reklamos su barais, kavinėmis, restoranais (pateikė tipinės sutarties kopiją), jose nustato nesąžiningas pirkimo sąlygas, primeta papildomus įsipareigojimus, kurie pagal komercinį pobūdį ir paskirtį nėra tiesiogiai susiję su sutarties objektu. Kadangi, kaip nurodo pareiškėjai, remiantis minėtomis sutartimis, barams, kavinėms, restoranams už reklamines paslaugas mokamas atlyginimas priklauso nuo parduoto alaus kiekio, tokiu būdu sukuriama lojalumo sistema, kuri trukdo kitiems aludariams patekti į rinką. Pareiškėjų pateiktos tipinės sutarties tarp UAB „Švyturys-Utenos alus“ ir kavinės-baro dėl pardavimų skatinimo paslaugų kopijoje nurodoma, jog paslaugų tiekėjas (kavinė-baras) įsipareigoja raštu suderinti su paslaugų gavėju (UAB „Švyturys-Utenos alus“) konkuruojančių įmonių ir produktų reklamą bei informacijos pateikimo būdus ir vietas. Atsižvelgdami į aukščiau pateiktus argumentus, pareiškėjai teigia, jog UAB „Švyturys-Utenos alus“ piktnaudžiauja dominuojančia padėtimi Lietuvos alaus rinkoje, ribodama konkurenciją, nepagrįstai varžydama kitų ūkio subjektų galimybes veikti rinkoje bei pažeisdama vartotojų teises pasirinkti norimą produktą.
Vadovaujantis Konkurencijos įstatymo 3 str. 5, 6, 7 d. ir Lietuvos Respublikos Konkurencijos tarybos 2000 m. vasario 24 d. nutarimu Nr. 17 patvirtintais „Konkurencijos tarybos paaiškinimais dėl atitinkamos rinkos apibrėžimo“, tyrimo metu apibrėžtos 2 atitinkamos rinkos:
1) alaus, platinamo per mažmeninės prekybos įmones išsinešimui Lietuvoje, rinka,
2) alaus, platinamo per įmones, kurių patalpos skirtos alui pirkti ir vartoti (toliau - viešojo maitinimo įmonės) Lietuvoje, rinka.
Tyrimo metu įrodymų, patvirtinančių pareiškėjų nurodytus galimus UAB ,,Švyturys-Utenos alus“ piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi faktus alaus, platinamo per mažmeninės prekybos įmones išsinešimui, rinkoje nebuvo nustatyta. Tokių įrodymų nepateikė ir patys pareiškėjai, o UAB ,,Norfos mažmena“ 2004 m. kovo 18 d. raštu Konkurencijos tarybai pranešė, kad neturi pretenzijų dėl UAB ,,Švyturys-Utenos alus“ veiksmų ir paprašė tyrimą nutraukti.
Tyrimo metu nustatyta, jog 2002 m. UAB „Švyturys-Utenos alus“ alaus, platinamo per viešojo maitinimo įmones Lietuvoje, rinkos dalis sudarė 41,1 proc., 2003 m. bendrovės rinkos dalis sumažėjo.
Tyrimo metu nustatyta, kad nuo 2002 m. vasario 1 d. UAB „Švyturys-Utenos alus“ su viešojo maitinimo įmonėmis pradėjo sudarinėti pardavimų skatinimo bei reklamos paslaugų sutartis, kuriose numatė žemiau aprašomą atsiskaitymo sistemą už viešojo maitinimo įmonės suteiktas pardavimų skatinimo ar reklamos paslaugas UAB „Švyturys-Utenos alus“ (daugumos šių sutarčių galiojimo terminas nuo 1 m. iki 3 m.; ilgiausias sutarties galiojimo terminas - 5 m.). Pagal šią atsiskaitymo sistemą UAB „Švyturys-Utenos alus“ sumoka įmonei nustatyto dydžio avansą už reklamos ar pardavimų skatinimo paslaugas. Atlyginimas už per mėnesį atliktas paslaugas paskaičiuojamas pagal formulę: n×V. Pasibaigus sutartiniam terminui arba, kaip nurodoma kai kuriose sutartyse, kiekvienų sutartinių metų pabaigoje šalys įvertina įsipareigojimų vykdymą pagal formulę:
Sm=(N+PVM)-Sa,
kur Sm - gaunama suma;
Sa - UAB „Švyturys-Utenos alus“ avansu sumokėta suma;
N - yra apskaičiuojama sudėjus kiekvieno paslaugų teikimo mėnesio n×V, V - per mėnesį nupirktas gėrimų kiekis litrais, n priklauso nuo viešojo maitinimo įmonės iš UAB „Švyturys-Utenos alus“ per mėnesį nupirkto gėrimų kiekio. Pavyzdžiui, jei viešojo maitinimo įmonė per mėnesį nuperka iš UAB „Švyturys-Utenos alus“ nuo 1 iki 1,5 tūkst. litrų gėrimų per mėnesį n=0,1, jei nuo 1,5 iki 2 tūkst., n=0,15 ir t. t.
Tuo atveju, jei viešojo maitinimo įmonė neišnaudoja jai duoto avanso, t. y. Sm gaunama neigiama suma, pratęsiamas paslaugų teikimo terminas arba viešojo maitinimo įmonė atsiskaito pagal formulę:
G=2(Sa-(n×V+PVM))
(kur G - UAB „Švyturys-Utenos alus“ gražintina suma) per 10 kalendorinių dienų nuo pareikalavimo. Jei gaunama teigiama suma, UAB „Švyturys-Utenos alus“ sumoka susidariusį skirtumą.
Tokiu būdu viešojo maitinimo įmonei, sudariusiai pardavimų skatinimo arba reklamos paslaugų teikimo sutartį, kurioje numatyta aukščiau nurodyta atsiskaitymo sistema, atlyginimas už šias paslaugas skaičiuojamas, atsižvelgiant į iš UAB „Švyturys-Utenos alus“ nupirkto pilstomo alaus kiekį. Tai patvirtina ir UAB „Švyturys-Utenos alus“ pateiktos PVM sąskaitų-faktūrų kopijos, kuriose nurodytas atlyginimas viešojo maitinimo įmonėms už pardavimų skatinimo ar reklamos paslaugas. Atsižvelgiant į tai, minėtą atlyginimą už pardavimų skatinimo arba reklamos paslaugas galima vertinti kaip nuolaidų sistemą. Realus šių nuolaidų dydis priklauso ne tik nuo iš UAB „Švyturys-Utenos alus“ nupirkto alaus kiekio, bet ir nuo šio nupirkto kiekio santykio su įmonei duotu avansu. Įmonė, pardavusi daugiau alaus, tačiau neišnaudojusi jai sumokėto avanso, gali gauti mažesnę nuolaidą vienam alaus litrui nei įmonė, kuri pardavė mažiau alaus, bet išnaudojo jai sumokėtą avansą. Naudojant tokią nuolaidų sistemą, įmonės yra skatinamos nupirkti iš UAB „Švyturys-Utenos alus“ tiek alaus, kad išnaudotų joms suteiktą avansą ir gautų maksimalią nuolaidą. Tokiu būdu UAB „Švyturys-Utenos alus“, manipuliuodamas viešojo maitinimo įmonei duodamo avanso dydžiu bei gresiančia bauda, gali užsitikrinti, kad viešojo maitinimo įmonė iš jos nupirktų tam tikrą kiekį alaus (didžiąją dalį ar net visą įmonei reikalingą alaus kiekį), bei atitinkamai riboti įmonės galimybes pirkti alų iš kitų tiekėjų, nes tokiai įmonei būtų nenaudinga pirkti alų iš kitų tiekėjų.
UAB „Švyturys-Utenos alus“ nurodė, jog aukščiau minėtų pardavimų skatinimo bei reklamos paslaugų sutarčių nuostatų bendrovė niekada neįgyvendino praktikoje. Tyrimo metu buvo kreiptasi į dalį viešojo maitinimo įmonių, su kuriomis UAB „Švyturys-Utenos alus“ yra sudariusi šias pardavimų skatinimo ar reklamos paslaugų sutartis. Šių įmonių buvo paprašyta nurodyti, ar įmonės atžvilgiu buvo taikyta sutartyje numatyta bauda už neišnaudotą avansą, o taip pat, ar UAB „Švyturys-Utenos alus“ atstovai kada nors įspėjo, kad įmonei gali būti pritaikyta tokia bauda. Visos įmonės į šiuos klausimus atsakė neigiamai.
Tyrimo metu nustatyta, kad 2002 m. viešojo maitinimo įmonėms, su kuriomis sudarytose pardavimų skatinimo bei reklamos paslaugų sutartyse buvo numatytos aukščiau minėtos nuostatos, UAB „Švyturys-Utenos alus“ parduotas alus sudarė 5 proc. bendrovės alaus, parduoto viešojo maitinimo įmonėms Lietuvoje. Šis kiekis sudarė 2 proc. viso 2002 m. alaus, parduoto viešojo maitinimo įmonėms Lietuvoje. 2003 m. viešojo maitinimo įmonėms, su kuriomis sudarytose pardavimų skatinimo bei reklamos paslaugų sutartyse buvo numatytos aukščiau minėtos nuostatos, UAB „Švyturys-Utenos alus“ parduotas alus sudarė 12,2 proc. bendrovės alaus, parduoto viešojo maitinimo įmonėms Lietuvoje. Šis kiekis sudarė 4,45 proc. viso 2003 m. alaus, parduoto viešojo maitinimo įmonėms Lietuvoje.
Tyrimo metu nustatyta, kad UAB „Švyturys-Utenos alus“ nuo 2003 m. spalio 1 d. su viešojo maitinimo įmonėmis pradėjo sudarinėti pardavimų skatinimo bei reklamos paslaugų sutartis, kuriose numatytas reklamuotojo (viešojo maitinimo įmonės) įsipareigojimas raštu suderinti su reklamos pirkėju (UAB „Švyturys-Utenos alus“) konkuruojančių įmonių reklamą bei informacijos pateikimo būdus ir vietas.
Remiantis minėtų sutarčių nuostatomis, jeigu reklamuotojas tokią sutartį nutraukia anksčiau laiko negu numatyta sutartyje, tai reklamos pirkėjui privalo grąžinti per 10 dienų nuo pareikalavimo dvigubą pinigų sumą, kuri buvo sumokėta reklamos davėjo avansu už reklamos paslaugas už neįvykdytą reklamos paslaugų laikotarpį, kuri paskaičiuojama pagal formulę S=2*(K/X*M) (kur S- grąžintina suma, K- avansu reklamos pirkėjo sumokėta suma, X-sutarties terminas mėnesiais, M- iki sutarties galiojimo pabaigos likęs mėnesių skaičius). Reklamos pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, jei reklamuotojas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų, įskaitant aukščiau minėto įsipareigojimo raštu suderinti su reklamos pirkėju konkuruojančių įmonių reklamą bei informacijos pateikimo būdus ir vietas.
Remiantis analizuojamų sutarčių nuostatomis, šių sutarčių objektas yra UAB „Švyturys-Utenos alus“ perkamos reklaminės paslaugos iš viešojo maitinimo įmonės platinamiems produktams, įskaitant alų arba tam tikras alaus rūšis. Pagal šias sutartis viešojo maitinimo įmonė reklamuoja UAB „Švyturys-Utenos alus“ platinamus produktus tose patalpose, kuriose ji prekiauja šiais produktais. Taigi viešojo maitinimo įmonės santykiai su kitais ūkio subjektais, kurie norėtų pirkti reklamos paslaugas iš viešojo maitinimo įmonės, pagal komercinį pobūdį ar paskirtį nėra tiesiogiai susiję su sutarties objektu (reklamos pirkėjo ir reklamuotojo tarpusavio santykiais). Todėl minėtose sutartyse viešojo maitinimo įmonėms numatytas įpareigojimas raštu suderinti su UAB „Švyturys-Utenos alus“ konkuruojančių įmonių reklamą bei informacijos pateikimo būdus nėra tiesiogiai susijęs su sutarties objektu pagal komercinį pobūdį ar paskirtį.
Remiantis šių sutarčių nuostatomis, būtina sąlyga tam, kad viešojo maitinimo įmonė, galėtų reklamuoti konkurentus ar jų prekes ir/ar teikti informaciją apie jas, yra suderinta sutarties šalių - viešojo maitinimo įmonės ir UAB „Švyturys-Utenos alus“ valia šiuo klausimu, t. y. UAB „Švyturys-Utenos alus“ turi sutikti su tokios reklamos ar informacijos pateikimu. Tokiu būdu, nuo UAB „Švyturys-Utenos alus“ valios priklauso, ar viešojo maitinimo įmonėse, su kuriomis UAB „Švyturys-Utenos alus“ yra pasirašęs aukščiau minėtas reklamos paslaugų sutartis, konkurentai galės reklamuotis ar pateikti kitokią informaciją.
Taigi, reklamos paslaugų sutartyse su viešojo maitinimo įmonėmis numatytas įpareigojimas raštu suderinti su reklamos pirkėju konkuruojančių įmonių reklamą bei informacijos pateikimo būdus ir vietas sudaro galimybę UAB „Švyturys-Utenos alus“ riboti konkuruojančių įmonių reklamą bei kitos informacijos pateikimą, tokiu būdu nepagrįstai varžyti jų galimybes veikti rinkoje, tuo pačiu riboti vartotojams pateikiamą informaciją apie konkuruojančių įmonių prekes, tokiu būdu ribojant jų pasirinkimo galimybes. Tokią galimybę padidina sutartyse numatytos sankcijos viešojo maitinimo įmonėms, jei jos nesuderins su UAB „Švyturys-Utenos alus“ konkurentų reklamos bei kitos informacijos pateikimo būdų ir vietų.
UAB „Švyturys-Utenos alus“ nurodė, jog aukščiau minėtų pardavimų skatinimo bei reklamos paslaugų sutarčių nuostatų bendrovė niekada neįgyvendino praktikoje. Tyrimo metu buvo kreiptasi į dalį viešojo maitinimo įmonių, su kuriomis UAB „Švyturys-Utenos alus“ yra sudariusi šias pardavimų skatinimo ar reklamos paslaugų sutartis. Šių įmonių buvo paprašyta nurodyti, ar prieš pradėdami reklamuoti kitų alaus tiekėjų produkciją, derino tokios reklamos pateikimo būdus ir vietas su UAB „Švyturys-Utenos alus“ taip pat, ar UAB „Švyturys-Utenos alus“ reikalavo laikytis tokio įsipareigojimo, bei, ar UAB „Švyturys-Utenos alus“ taikė ar grasino taikyti baudą už tai, kad prieš pradėdami reklamuoti kitų alaus tiekėjų produkciją, nederino tokios reklamos pateikimo būdų ir vietų su UAB „Švyturys-Utenos alus“. Visos įmonės į šiuos klausimus atsakė neigiamai.
Tyrimo metu buvo gautas UAB „Švyturys-Utenos alus“ raštas, kuriame bendrovė patvirtino, kad niekada praktikoje neįgyvendino pardavimų skatinimo/reklamos paslaugų nuostatų, numatančių pareigą viešojo maitinimo įmonėms raštu suderinti su UAB „Švyturys-Utenos alus“ konkuruojančių įmonių reklamą bei informacijos pateikimo būdus ir vietas, nediskriminuoti UAB „Švyturys-Utenos alus“ produktų reklamuotojo naudojamose patalpose, kuriose jis prekiauja UAB „Švyturys-Utenos alus“ platinamais produktais; sutarties nutraukimo atveju arba nepratęsus sutarties, grąžinti UAB „Švyturys-Utenos alus“ dalį gautų pinigų, už neatliktas pardavimų skatinimo/reklamos paslaugas bei sumokėti tokio pat dydžio baudą per 10 kalendorinių dienų nuo sutarties nutraukimo/nepratęsimo.
Minėtame rašte UAB „Švyturys-Utenos alus“ įsipareigojo:
1. Iki atitinkamo Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos sprendimo įsigaliojimo ir iki žemiau nurodyto bendrovės įsipareigojimo pakeisti sutartis įvykdymo nereikalauti iš viešojo maitinimo įmonių - paslaugų teikėjų konkuruojančių įmonių ir produktų reklamos bei informacijos pateikimo būdų ir vietų suderinimo.
2. Iki atitinkamo Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos sprendimo įsigaliojimo ir iki žemiau nurodyto bendrovės įsipareigojimo pakeisti sutartis įvykdymo nereikalauti iš viešojo maitinimo įmonių - paslaugų teikėjų dvigubos nepanaudoto avanso sumos grąžinimo pagal pardavimų skatinimo/reklamos paslaugų sutartis, kuriose numatyta, kad atlyginimas viešojo maitinimo įmonei - paslaugų teikėjui už jo suteiktas pardavimų skatinimo/reklamos paslaugas skaičiuojamas remiantis viešojo maitinimo įmonės - paslaugų teikėjo iš bendrovės nupirktu alaus kiekiu, jeigu pardavimų skatinimo/reklamos paslaugų sutartys nutraukiamos prieš terminą arba nepratęsiamas minėtų sutarčių galiojimo terminas. Jeigu minėtos sutartys nutraukiamos prieš terminą arba nepratęsiamas jų galiojimo terminas, bendrovė gali reikalauti iš viešojo maitinimo įmonių - paslaugų teikėjų tik sumokėti palūkanas nuo bendrovei grąžinamos nepanaudoto avanso sumos, ne didesnes kaip Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.210 straipsnio 2 dalyje numatytos palūkanos.
3. Per 5 mėnesius nuo atitinkamo Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos sprendimo įsigaliojimo pakeisti pardavimų skatinimo/reklamos paslaugų galiojančias sutartis, nenumatant viešojo maitinimo įmonių - paslaugų teikėjų įsipareigojimo derinti konkuruojančių įmonių ir produktų reklamą bei informacijos pateikimo būdus ir vietas.
4. Per 5 mėnesius nuo atitinkamo Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos sprendimo įsigaliojimo pakeisti pardavimų skatinimo/reklamos paslaugų galiojančias sutartis, kuriose numatyta, kad atlyginimas viešojo maitinimo įmonei - paslaugų teikėjui už jo suteiktas pardavimų skatinimo/reklamos paslaugas bus apskaičiuojamas remiantis viešojo maitinimo įmonės - paslaugų teikėjo iš Bendrovės nupirktu alaus kiekiu, nenustatant reikalavimo viešojo maitinimo įmonei - paslaugų teikėjui grąžinti dvigubą nepanaudoto avanso sumą, jeigu pardavimų skatinimo/reklamos paslaugų sutartys nutraukiamos prieš terminą arba nepratęsiamas minėtų sutarčių galiojimo terminas. Jeigu minėtos sutartys nutraukiamos prieš terminą arba nepratęsiamas jų galiojimo terminas, bendrovė galės reikalauti iš viešojo maitinimo įmonių - paslaugų teikėjų tik sumokėti palūkanas nuo bendrovei grąžinamos nepanaudoto avanso sumos, ne didesnes kaip Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.210 straipsnio 2 dalyje numatytos palūkanos.
Ketvirtame ir penktame punktuose nurodyti UAB „Švyturys-Utenos alus“ įsipareigojimai naujų sutarčių su viešojo maitinimo įmonėmis - paslaugų teikėjais nuostatų atžvilgiu galios ne daugiau negu tris metus nuo Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos sprendimo įsigaliojimo dienos.
Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a:
Tyrimo metu įrodymų, patvirtinančių galimus UAB ,,Švyturys-Utenos alus“ piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi faktus alaus, platinamo per mažmeninės prekybos įmones išsinešimui, Lietuvos rinkoje nebuvo nustatyta. Atsižvelgiant į tai, vadovaujantis Konkurencijos įstatymo 30 straipsnio 2 dalies 1 punktu, tyrimas dėl UAB ,,Švyturys-Utenos alus“ veiksmų šioje rinkoje nutrauktinas.
UAB „Švyturys-Utenos alus“ veiksmai, kuriais bendrovė pardavimų skatinimo/reklamos paslaugų sutartyse, sudarytose su viešojo maitinimo įmonėmis, numatė, jog sutarties nutraukimo atveju arba nepratęsus sutarties, viešojo maitinimo įmonė - paslaugų teikėjas turi grąžinti UAB „Švyturys-Utenos alus“ dalį gautų pinigų, už neatliktas reklamos/pardavimų skatinimo paslaugas bei sumokėti tokio pat dydžio baudą, nustačius, jog UAB „Švyturys-Utenos alus“ užima dominuojančią padėtį alaus, platinamo per viešojo maitinimo įmones, Lietuvos rinkoje, galėtų būti vertinami kaip pažeidžiantys Konkurencijos įstatymo 9 straipsnį, kurio nuostatos draudžia piktnaudžiauti dominuojančia padėtimi atitinkamoje rinkoje atliekant visokius veiksmus, kurie riboja ar gali riboti konkurenciją, nepagrįstai varžo kitų ūkio subjektų galimybes veikti rinkoje arba pažeidžia vartotojų interesus, įskaitant panašaus pobūdžio sutartyse nevienodų (diskriminacinių) sąlygų taikymą atskiriems ūkio subjektams, tuo sudarant jiems skirtingas konkurencijos sąlygas. Atsižvelgiant į tai, kad minėtos sutartys sudaromos tik nuo 2002 m. vasario mėnesio, o taip pat į tai, jog viešojo maitinimo įmonėms, su kuriomis sudarytos šios sutartys, UAB „Švyturys-Utenos alus“ parduotas alus 2002 m. sudarė 2 proc., o 2003 m. - 4,45 proc. viso alaus, parduoto viešojo maitinimo įmonėms Lietuvoje, laikytina, kad tokiais veiksmais UAB „Švyturys-Utenos alus“ nepadarė esminės žalos įstatymų saugomiems interesams.
UAB „Švyturys-Utenos alus“ veiksmai, kuriais bendrovė pardavimų skatinimo/reklamos paslaugų sutartyse, sudarytose su viešojo maitinimo įmonėmis, numatė, jog viešojo maitinimo įmonė - paslaugų teikėjas privalo raštu suderinti su UAB „Švyturys-Utenos alus“ konkuruojančių įmonių reklamą bei informacijos pateikimo būdus ir vietas viešojo maitinimo įmonės naudojamose patalpose, kuriose ji prekiauja UAB „Švyturys-Utenos alus“ platinamais produktais, nustačius, jog UAB „Švyturys-Utenos alus“ užima dominuojančią padėtį alaus, platinamo per viešojo maitinimo įmones, Lietuvos rinkoje, galėtų būti vertinami kaip pažeidžiantys Konkurencijos įstatymo 9 straipsnį, kurio nuostatos draudžia piktnaudžiauti dominuojančia padėtimi atitinkamoje rinkoje atliekant visokius veiksmus, kurie riboja ar gali riboti konkurenciją, nepagrįstai varžo kitų ūkio subjektų galimybes veikti rinkoje arba pažeidžia vartotojų interesus, įskaitant sutarties sudarymą, kai kitai sutarties šaliai primetami papildomi įsipareigojimai, kurie pagal komercinį pobūdį ar paskirtį nėra tiesiogiai susiję su sutarties objektu. Atsižvelgiant į tai, kad minėtos sutartys sudaromos tik nuo 2003 m. spalio mėnesio, o taip pat į tai, jog nenustatyta, kad šis įpareigojimas viešojo maitinimo įmonėms buvo įgyvendintas praktikoje, laikytina, kad tokiais veiksmais UAB „Švyturys-Utenos alus“ nepadarė esminės žalos įstatymų saugomiems interesams.
Bendrovė įsipareigojo nereikalauti iš viešojo maitinimo įmonių - paslaugų teikėjų aukščiau minėtų prievolių vykdymo, t. y. geranoriškai nutraukė veiksmus, kurie gali pažeisti Konkurencijos įstatymo 9 str. reikalavimus. Bendrovė įsipareigojo pakeisti šias sutarčių nuostatas ir ateityje nenustatyti minėtų prievolių viešojo maitinimo įmonėms, t. y. neatlikti veiksmų, kurie gali pažeisti Konkurencijos įstatymo 9 str. reikalavimus, dėl kurių buvo pradėtas tyrimas. Įgyvendinus šiuos sutarčių pakeitimus, viešojo maitinimo įmonės galės lengviau nutraukti (nepratęsti) sutartis, net ir neišnaudojusios viso UAB „Švyturys-Utenos alus“ joms suteikto avanso, t. y. bus sumažinta UAB „Švyturys-Utenos alus“ galimybė pririšti šias įmones tam tikram laikotarpiui. Tuo pačiu bus sudarytos palankesnės sąlygos kitiems alaus tiekėjams konkuruoti dėl alaus tiekimo į tokias viešojo maitinimo įmones bei reklamuotis šiose įmonėse.
Atsižvelgiant į išdėstytą, vadovaujantis Konkurencijos įstatymo 30 straipsnio 2 dalies 2 punktu, tyrimas dėl UAB ,,Švyturys-Utenos alus“ veiksmų alaus, platinamo per viešojo maitinimo įmones, rinkoje nutrauktinas.
Vadovaudamasi Konkurencijos įstatymo 30 straipsnio 2 dalies 1 punktu ir 2 punktu,
Konkurencijos taryba n u t a r i a:
Tyrimą dėl UAB „Švyturys-Utenos alus“ veiksmų atitikimo Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio reikalavimams nutraukti.
 
Pirmininkas Rimantas Stanikūnas

Teismo procesas baigtas