Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

 

 

Privatumo politika

AKTUALI INFORMACIJA DRAUDIKAMS: NUSTOJA GALIOTI BENDROSIOS IŠIMTIES REGLAMENTAS

Informuojame, kad kovo 31 d. nustoja galioti Komisijos reglamentas dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio 3 dalies taikymo tam tikrų rūšių susitarimams, sprendimams ir suderintiems veiksmams draudimo sektoriuje (toliau – Reglamentas).

Minėtas reglamentas numatė išimtis draudikų tarpusavio bendradarbiavimui, susijusiam su statistinių duomenų apsikeitimu, kaupimu ar tyrimų rezultatais, taip pat susijusiam su bendru draudimu ar tam tikros rūšies rizikos perdraudimu. Jeigu draudikų tarpusavio bendradarbiavimas  atitiko Reglamente numatytas sąlygas, tokiu atveju buvo laikoma, kad bendradarbiavimas nepažeidžia Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio ir Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio reikalavimų, draudžiančių ūkio subjektams sudaryti konkurenciją ribojančius susitarimus.

Konkurencijos taryba atkreipia dėmesį, kad Reglamentui nustojus galioti, draudikų bendradarbiavimas, anksčiau atitikęs minėtame Reglamente numatytas išimtis, savaime nebus laikomas pažeidžiančiu Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo ir Konkurencijos įstatymo reikalavimus. Draudikai, kaip ir kiti ūkio subjektai, privalo savarankiškai įsivertinti, ar jų veiksmai nepažeidžia konkurencijos teisės reikalavimų. Europos Komisija savo Gairėse yra pateikusi pagrindinius ūkio subjektų bendradarbiavimo vertinimo kriterijus ir praktinių pavyzdžių analizę. Į jas savo veikloje atsižvelgia ir Konkurencijos taryba.

Daugiau informacijos apie draudimo sektorių galite rasti čia