Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Privatumo politika

BENDROVĖ NUBAUSTA UŽ KONKURENCIJOS TARYBOS TYRIMUI REIKALINGOS INFORMACIJOS NEPATEIKIMĄ

2012 02 23

Konkurencijos taryba pripažino, kad UAB „Plungės duona“, nevykdydama Konkurencijos tarybos įgaliotų pareigūnų privalomų reikalavimų pateikti atliekamam tyrimui reikalingą informaciją, pažeidė Konkurencijos įstatymo reikalavimus. Už šį pažeidimą bendrovei skirta 86 400 Lt piniginė bauda.

Konkurencijos tarybos specialistai atlieka tyrimą dėl galimo draudžiamo susitarimo tarp įmonių, užsiimančių maisto gaminių gamybos ir pardavimo veikla. Minimas tyrimas vykdomas ir UAB „Plungės duona“ atžvilgiu, esant pagrindui įtarti, kad ši bendrovė gali dalyvauti konkurenciją ribojančiuose susitarimuose su kitomis įmonėmis. Atliekant šį tyrimą UAB „Plungės duona“ ne kartą buvo prašoma pateikti informaciją, reikalingą šiam tyrimui atlikti, tačiau prašoma informacija nebuvo pateikta nustatytais terminais, o atsakymų buvo sulaukta tik pradėjus tyrimą dėl šios bendrovės nevykdomų Konkurencijos tarybos pareigūnų nurodymų.

Atlikus tyrimą padaryta išvada, kad UAB „Plungės duona“ pažeidė Konkurencijos įstatymo reikalavimus, numatančius pareigą įmonėms teikti Konkurencijos tarybos tyrimams reikalingą informaciją. Konkurencijos įstatyme numatyta galimybė skirti sankcijas (pinigines baudas) įmonėms už informacijos, reikalingos tyrimui atlikti ar koncentracijai nagrinėti, nepateikimą, taip pat už neteisingą ar ne visą pateiktą informaciją.

Konkurencijos tarybos veikloje tai pirmas atvejis, kai bendrovei paskirta sankcija už tyrimui svarbios informacijos nepateikimą. Pažymėtina, kad atliekamų tyrimų efektyvumas ir nauda vartotojams tiesiogiai priklauso nuo tinkamo Konkurencijos tarybos pareigūnų nurodymų vykdymo ir šie nurodymai yra privalomi visoms įmonėms. Todėl Konkurencijos taryba yra pasiryžusi griežtai vertinti tokius informacijos nepateikimo atvejus, siekdama užtikrinti Konkurencijos įstatymo ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo tyrimų vientisumą ir šiuose teisės aktuose numatytų reikalavimų laikymąsi.

Toks pažeidimas, kokį padariusi pripažinta UAB „Plungės duona“, yra pavojingas procedūrinio pobūdžio Konkurencijos įstatymo reikalavimų pažeidimas, nes dėl vienos bendrovės nepateiktos informacijos tyrimo atlikimas yra apsunkinamas ar net tampa neįmanomu, lyginant su tomis įmonėmis, kurios vykdo Konkurencijos tarybos įgaliotų pareigūnų reikalavimus.

Su išsamiu nutarimo tekstu galima susipažinti - čia

Atstovė viešiesiems ryšiams