Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

 


COVID-19 KRIZĖ NEGALI PATEISINTI BANDYMŲ RIBOTI KONKURENCIJĄ

2020 11 11
collapsing-dominos-being-stopped-my-crisis-business-manager-conceptual-image.jpg

Dėl COVID-19 pandemijos susiklosčiusi neeilinė situacija, kaip pripažįsta konkurencijos priežiūros institucijos visame pasaulyje, gali paskatinti įmones glaudžiau bendradarbiauti su konkurentais, sprendžiant su vartotojų gerove susijusius iššūkius ir įveikiant koronaviruso krizės padarinius įvairiuose sektoriuose. Tačiau Konkurencijos taryba primena, kad net ir dabartinėmis aplinkybėmis įmonės nėra atleidžiamos nuo pareigos laikytis konkurencijos teisės reikalavimų ir joms nėra suteikiama teisė riboti tarpusavio konkurencijos, sudarant kartelius, rinkoje dominuojančioms įmonėms taikant nesąžiningas kainas ar kitaip piktnaudžiaujant savo padėtimi.

Konkurencijos taryba supranta, kad verslas, šiuo metu patiriantis sunkumų dėl COVID-19 protrūkio, gali būti pastūmėtas aktyviau bendradarbiauti su kitomis konkuruojančiomis įmonėmis. Siekdamos užtikrinti pakankamas svarbiausių produktų atsargas ir jų pristatymą gyventojams visoje Lietuvos teritorijoje, didmeninės ir mažmeninės prekybos įmonės bei tiekėjai gali vieni kitus informuoti apie turimą trūkstamų prekių kiekį arba jų perteklių, esant poreikiui, prekybininkai gali tartis dėl parduotuvių darbo laiko, taip pat – dalytis prekių paskirstymo sandėliais bei prekių pristatymo transportu.

Vis dėlto, įmonės ir jas vienijančios asociacijos, vertindamos bendradarbiavimo iniciatyvų teisėtumą, turėtų atsižvelgti, ar konkurentų susitarimas yra proporcingas ir būtinas realiai vartotojams iškilusiai problemai, atsiradusiai dėl COVID-19 protrūkio, spręsti, taip pat – keistis tik tokia ribota strateginio pobūdžio informacija, kuri yra būtina įgyvendinti susitarimą.

Institucija primena palankiai vertinsianti tik tas verslo iniciatyvas, kurios užtikrins vartotojų interesus, tačiau ir toliau griežtai vertins draudžiamus konkurentų susitarimus dėl prekių ar paslaugų kainų nustatymo, rinkų pasidalinimo, konkurentų veiksmų derinimo viešuosiuose pirkimuose ir kitų, kurie ribos įmonių tarpusavio konkurenciją, sukurs ekonominę žalą vartotojams ir už kuriuos grės sankcijos. Už konkurenciją ribojančių susitarimų sudarymą ūkio subjektams gali būti skiriama piniginė bauda, siekianti iki 10 proc. bendrųjų metinių pasaulinių pajamų praėjusiais ūkiniais metais, o įmonių vadovams, prisidėjusiems prie tokio susitarimo sudarymo – draudimas nuo 3 iki 5 metų eiti vadovaujančias pareigas ir bauda iki 14 480 eurų.

Konkurencijos taryba taip pat ragina fizinius asmenis, turinčius įrodymų apie galimus konkurenciją ribojančius susitarimus, pateikti informaciją apie tai institucijai ir, šiai nustačius pažeidimą, gauti piniginę išmoką iki 100 tūkst. eurų.

Kilus klausimų dėl planuojamų verslo bendradarbiavimo iniciatyvų suderinamumo su konkurencijos teisės nuostatomis, Konkurencijos taryba ragina verslą, asociacijas ir jų teisininkus konsultuotis tel. 8 605 03517 ir el. p. Covid.Konkurencija@kt.gov.lt, taryba@kt.gov.lt.