Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

 


DUOTAS LEIDIMAS VYKDYTI SANDORĮ VETERINARIJOS SEKTORIUJE

close-up-veterinary-doctor-taking-care-pet.jpg

Konkurencijos taryba leido privataus ir rizikos kapitalo fondų valdytojai „AS BaltCap“ vykdyti koncentraciją netiesiogiai per bendrovę „Vet Labs“ ir kartu su esamu akcininku „I asset management“ netiesiogiai per investicinį fondą „IAM PetCare Growth Fund“ įgyjant bendrąją įmonės „Vet Ventures Europe“ kontrolę. 

Pranešimas apie ketinimą vykdyti koncentraciją gautas 2022 m. kovo 8 d. Įvertinusi su sandoriu susijusias aplinkybes, Konkurencijos taryba konstatavo, kad dėl numatomos vykdyti koncentracijos nebus sukurta ar sustiprinta dominuojanti padėtis arba itin apribota konkurencija atitinkamose rinkose.

Specialiosios paskirties kontroliuojančiąją bendrovę „Vet Labs“ valdantis fondas „Baltcap Growth Fund Euveca“, priklausantis „AS BaltCap“, investuoja į smulkųjį ir vidutinį verslą. Kitos su minėtu fondu susijusios įmonės Lietuvoje vykdo įvairią veiklą: vertina ir valdo nekilnojamojo turto objektus, projektuoja ir valdo statybos bei kitus objektus, nuomoja biurus, valdo sporto klubus, prekiauja ekologiškais maisto ir ne maisto produktais, gamina ir prekiauja saldumynais, teikia medicinines praktikos ir reabilitacijos bei kitas paslaugas.

Fondas „IAM PetCare Growth Fund“ investuoja į veterinarijos sektoriuje veikiančias įmones. Kiti su juo susiję ūkio subjektai Lietuvoje užsiima investicinių fondų valdymu, miško ir žemės ūkio paskirties žemės konsolidavimu, kontroliuojančiųjų bendrovių, viešbučių veikla ir su tuo susijusių (restoranų, barų) paslaugų, studentų namų veikla.

Su „Vet Ventures Europe“, kuri Lietuvoje valdo veterinarijos sektoriaus bendrovių akcijas, susijusios įmonės – „Vet Ventures“, „Provet“, „Vaidos klinika“ ir „Veta Klinika“ – vykdo pagrindinės buveinės, veterinarijos klinikų veiklą, taip pat prekiauja veterinariniais preparatais, papildais ir pašarais naminiams gyvūnams.

Apie numatomą įvykdyti koncentraciją privaloma pranešti Konkurencijos tarybai ir gauti leidimą, jeigu koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų suminės bendrosios pajamos paskutiniais prieš koncentraciją ūkiniais metais yra didesnės negu 20 mln. Eur ir jeigu kiekvieno mažiausiai iš dviejų koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų bendrosios pajamos paskutiniais prieš koncentraciją ūkiniais metais yra didesnės negu 2 mln. Eur.