BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

 


KELIŲ TRANSPORTO KODEKSO PATAISOS PATOBULINTOS, KAD REIKALAVIMAI NERIBOTŲ KONKURENCIJOS

2022 04 19

Konkurencijos taryba, įvertinusi Kelių transporto kodekso ir kitų teisės aktų projektus, atkreipė Susisiekimo ministerijos dėmesį, kad vežėjų veiklai Lietuvoje keliami reikalavimai turėtų būti pagrįsti bei proporcingi ir dirbtinai neribotų konkurencijos. Ministerija atsižvelgė į pastabas ir abejotinų nuostatų atsisakė.

Kelių transporto kodekse buvo siekiama įteisinti, kad vežėjas gali turėti ne daugiau kaip 5 vairuotojus kiekvienai licencijuotai transporto priemonei, antraip jo licencijos galiojimas gali būti sustabdytas. Vežėjas taip pat būtų negalėjęs gauti licencijos, transporto vadybininkui neperlaikius krovinių vežimo ir (ar) keleivių vežimo profesinės kompetencijos egzamino, jeigu per pastaruosius 5 metus nuo transporto vadybininko profesinės kompetencijos pažymėjimo išdavimo dienos jis nevadovavo vežėjo profesinei vežimo kelių transportu veiklai.

Konkurencijos taryba akcentavo, kad licencijavimo tvarkos nustatymas riboja subjektų, norinčių veikti tam tikroje rinkoje, skaičių ar jų įvairovę ir todėl gali būti vertinamas kaip ribojantis konkurenciją. Įstatymo projekto rengėjams priminta, kad jie privalo atlikti siūlomo licencijavimo tvarkos reguliavimo  poveikio konkurencijai vertinimą.

„Minimalūs reikalavimai neturi dirbtinai riboti konkurencijos, o turėtų būti pagrįsti, proporcingi, tikslūs ir aiškūs. Reglamentuojant ūkinę veiklą teisės aktų projektų rengėjai turi užtikrinti, kad jų priimtais sprendimais nebus nepagrįstai sudaromos papildomos kliūtys toje rinkoje veikiantiems subjektams“, – rašoma Konkurencijos tarybos išvadose.

Susisiekimo ministerija atsižvelgė į Konkurencijos tarybos pastabas, įvertino pirmiau nurodytų licencijavimo reikalavimų poveikį konkurencijai, taip pat atsisakė kai kurių Kelių transporto kodekso projekto abejotinų nuostatų.

Be to, Kelių transporto kodekso projekte nebeliko nuostatos, kad vežėjui vairuotojo liudijimas neišduodamas, jeigu vairuotojas yra įdarbintas laikinojo įdarbinimo įmonės. Toks siūlymas buvo grįstas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendrųjų patekimo į tarptautinio krovinių vežimo kelių transportu rinką taisyklių, kuriose nustatyta, kad vairuotojo liudijimą valstybė narė išduoda bet kuriam vežėjui, kuris turi Bendrijos licenciją ir toje valstybėje narėje teisėtai įdarbina vairuotoją.

Susisiekimo ministerija atsižvelgė į Konkurencijos tarybos nuomonę, kad vairuotojo įdarbinimas per laikinojo įdarbinimo įmonę yra teisėta įdarbinimo forma, todėl vairuotojo liudijimo neišdavimas vien šiuo pagrindu laikytinas neproporcingu ūkinės veiklos apribojimu, suteikiančiu nepagrįstų privilegijų kai kuriems ūkio subjektams.

Atnaujinta: 2022 04 19