Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Privatumo politika

KONKURENCIJOS TARYBA ATSISAKĖ NAGRINĖTI PRANEŠIMĄ APIE KONCENTRACIJĄ DĖL PATALPŲ NUOMOS

2013 06 21

Konkurencijos taryba atsisakė nagrinėti pateiktą pranešimą apie koncentraciją, nustačiusi, kad ketinamas įgyvendinti komercinės paskirties patalpų nuomos sandoris nėra laikytinas koncentracija.

Apie sandorį pranešusi įmonė nurodė, kad ketina išsinuomoti patalpas, kuriose planuoja įsirengti mažmeninės prekybos maistu, gėrimais, tabaku ir kitomis kasdienio vartojimo prekėmis parduotuvę. Iki šiol šiose patalpose tokią pat mažmeninę prekybą vykdė kita įmonė. Įmonė taip pat nurodė, kad patalpose bus išmontuota prieš tai veikusios parduotuvės įranga; įmonė pati įsirengs patalpas ir pritaikys jas savo parduotuvės veiklai.

Konkurencijos taryba, įvertinusi įmonės pateiktą informaciją, nustatė, kad ketinamos išsinuomoti komercinės paskirties patalpos nelaikytinos savarankiškos ūkinės veiklos vienetu, kuriam būtų priskiriama tam tikra apyvarta atitinkamoje rinkoje, o įmonės įgytos nuomos teisės negali būti vertinamos kaip suteikiančios įmonei kito ūkio subjekto kontrolę.

Konkurencijos taryba atkreipia dėmesį, kad koncentracija, be kita ko, gali būti įvykdyta ir tokiu būdu, kai viena įmonė įgyja teisę naudoti visą ar dalį kitos įmonės turto, pavyzdžiui, sudarydama nuomos sandorį dėl turto, kuris gali būti laikomas savarankiškos ūkinės veiklos vienetu, ir taip įgydama kontrolę tokiam turtui. Vis dėlto kiekvienu atveju turi būti vertinama individualiai, ar sandorio, suteikiančio teisę naudoti turtą, pagrindu buvo įgyta galimybė daryti lemiamą įtaką kito ūkio subjekto veiklai.

Pastabos

(1) Koncentracijos – tai atvejai, kuomet jungiasi įmonės arba viena įmonė ar fizinis asmuo, jau turintis vieno ūkio subjekto kontrolę, įgyja kito ūkio subjekto kontrolę. Kadangi dėl šių pokyčių rinkoje gali būti itin apribota veiksminga konkurencija, kontrolę įgyjantys asmenys ar besijungiančios įmonės, kurių apyvartos viršija Konkurencijos įstatyme nustatytas ribas, koncentracijos įgyvendinimui privalo gauti Konkurencijos tarybos leidimą. Konkurencijos taryba leidžia vykdyti tik tas koncentracijas, dėl kurių reikšmingai nepablogėtų konkurencijos sąlygos.

(2) Ūkio subjekto kontrolė – tai visokios iš įstatymų ar sandorių atsirandančios teisės, suteikiančios kontroliuojančiam asmeniui galimybę įgyvendinti savo sprendimus dėl kontroliuojamo ūkio subjekto ūkinės veiklos. Tokias kontrolės teises suteikia, pavyzdžiui, nuosavybės teisė į visą ar dalį ūkio subjekto turto arba teisė naudoti visą ar dalį ūkio subjekto turto, taip pat kitos teisės, kurios leidžia daryti lemiamą įtaką ūkio subjekto organų sprendimams ar personalo sudėčiai.

 

Komunikacijos skyrius

Atstovė viešiesiems ryšiams