Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

 


KONKURENCIJOS TARYBA BENDROVEI „OMNITEL“ UŽ KLAIDINANČIĄ REKLAMĄ SKYRĖ 45 TŪKST. LITŲ BAUDĄ

2010 05 06

Konkurencijos taryba, įvertinusi atlikto tyrimo išvadas, priėmė nutarimą dėl UAB „Omnitel“ skirtingais televizijos kanalais atskirais laikotarpiais skleistos „Omnitel Extra“ paslaugos plano „Praktiškas“ reklamos. Reklama, kurioje teigiama: „Omnitel Extra“ plano „Praktiškas“ vartotojams kiekviena iš kito tinklo įeinančio pokalbio minutė atneš po 20 centų“ ir „Omnitel Extra“ plano „Praktiškas“ vartotojams kiekviena iš kito tinklo įeinančio pokalbio minutė atneš po 20 centų“ su kartu nurodoma išlyga „Premija galioja priimtiems skambučiams iš kitų Lietuvos mobiliųjų tinklų“, pripažinta klaidinančia reklama.

UAB „Omnitel“ įpareigota nutraukti nurodytos klaidinančios reklamos naudojimą, jeigu šie veiksmai dar tęsiami. Už klaidinančios reklamos naudojimą UAB „Omnitel“ skirta 45 000 Lt piniginė bauda.

Vidutinis reklamos vartotojas, vertindamas reklamos teiginį, kad „Omnitel Extra“ plano „Praktiškas“ vartotojams kiekviena iš kito tinklo įeinančio pokalbio minutė atneš po 20 centų“, pagrįstai galėjo tikėtis, kad naudodamasis šia paslauga už kiekvieną iš kito tinklo, tarp jų ir fiksuoto ryšio ar užsienio tinklų priimto skambučio minutę gaus 20 centų premiją. Tačiau, kaip nustatyta tyrimo metu, 20 centų premija nebuvo generuojama tais atvejais, kai skambučiai priimami iš fiksuoto ryšio bei užsienio operatorių tinklų, t.y. premija skaičiuojama tik priimant skambučius iš kitų Lietuvos mobiliojo ryšio tinklų.

Skelbdama nurodytą reklamą UAB „Omnitel“ skleidė neteisingą informaciją, o gaunamos premijos dydis yra patraukli ir svarbi paslaugos savybė, galinti daryti įtaką reklamos vartotojų elgesiui priimant sprendimus, susijusius su paslaugos „Omnitel Extra“ plano „Praktiškas“ įsigijimu ar naudojimosi juo, todėl Konkurencijos taryba konstatavo, kad UAB „Omnitel“ reklama, kurioje nurodoma neteisinga informacija, galėjo suklaidinti šios reklamos vartotojus. Tikėtina, kad žinodamas teisingą informaciją – t.y., jog „Omnitel Extra“ plano „Praktiškas“ naudojimosi sąlygos nėra tokios, kokios nurodomos reklamoje, ir 20 centų premija tam tikrais atvejais nebus gaunama, reklamos vartotojas pasirinktų kitą planą ar kitą bendrovę. Pažymėtina, kad ir pati bendrovė pripažino, jog skelbta reklama - netiksli.

Po tam tikro laiko reklama televizijoje buvo pakeista ir vaizdo klipo pabaigoje papildomai buvo parodomas užrašas, kuriame teigiama, kad „Premija galioja priimtiems skambučiams iš kitų Lietuvos mobiliųjų tinklų“. Tačiau pažymėtina, kad patikslinantis teiginys reklamoje buvo pateiktas tokiu būdu, jog vartotojas tiesiog galėjo ir nepastebėti nurodytos išlygos.

Nors UAB „Omnitel“ siekė įrodyti, jog dėl klaidinančios reklamos atsakinga reklamos gamintoja - UAB „AD Couture“, tačiau Konkurencijos tarybai nepateikė reikiamų įrodymų, kad reklamos gamintoja UAB „AD Couture“, nepaisydama reklamos davėjo valios, savo iniciatyva paskleidė tokio turinio reklamą, kuri pažeidžia Reklamos įstatymo nuostatas.

Skirdama baudą už klaidinančios reklamos naudojimą Konkurencijos taryba atsižvelgė į labai ilgą pažeidimo trukmę ir labai didelį reklamos skleidimo mastą - reklama skleista per 8 televizijos kanalus, iš kurių 5 laikytini nacionaliniais transliuotojais.

Nustatydama baudos dydį Konkurencijos taryba taip pat atsižvelgė į atsakomybę sunkinančią aplinkybę – į tai, kad pažeidimas padarytas pakartotinai per metus nuo Reklamos įstatyme numatytos administracinės nuobaudos paskyrimo.

Atstovė viešiesiems ryšiams