Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

 

 

Privatumo politika

KONKURENCIJOS TARYBA IŠKLAUSĖ DRAUDŽIAMU SUSITARIMU ĮTARIAMŲ BENDROVIŲ PAAIŠKINIMUS

2010 01 14

Konkurencijos taryba posėdyje išklausė atlikto tyrimo „Dėl bendrovių, užsiimančių audiovizualinių kūrinių leidyba ir prekyba, veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio reikalavimams“ išvadas ir pažeidimu įtariamų ūkio subjektų paaiškinimus ir argumentus tam, kad galėtų visapusiškai įvertinti su tyrimu susijusias aplinkybes ir sausio 28 dieną paskelbti galutinį nutarimą.

Atlikto tyrimo objektu buvo ūkio subjektų, užsiimančių garso ir vaizdo kūrinių leidyba ir prekyba, veiksmai, susiję su galimais susitarimais dėl parduodamų filmų skaitmeniniuose vaizdo diskuose (DVD) ir vaizdajuostėse (VHS) kainų trečiosioms šalims nustatymo. Tyrimo išvados, kurios buvo pateiktos įvertinti Konkurencijos tarybai, leidžia įtarti, kad bendrovės galėjo būti sudariusios vertikalaus pobūdžio susitarimus tarp konkurentų dėl prekių pardavimo kainos nustatymo (fiksavimo), kuriais tiesiogiai ar netiesiogiai galėjo būti apribota galimybė nustatyti prekės pardavimo kainą galutiniams vartotojams. Tokius veiksmus draudžia Konkurencijos įstatymo 5 straipsnis. Prekės, su kuriomis pagrindinai buvo susijęs tyrimas – filmai (videofilmai), kurie yra iš esmės skirti naudoti namuose.

Tyrimo laikotarpis apėmė 2006-2009 metų laikotarpį. Galimu Konkurencijos įstatymo pažeidimu yra įtariama dvylika ūkio subjektų.

Atstovė viešiesiems ryšiams