Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

 


KONKURENCIJOS TARYBA LEIDO AB „SWEDBANK“ IR UAB „SWEDBANK LIZINGAS“ ĮSIGYTI DALĮ DANSKE BANK A/S LIETUVOS FILIALO TURTO, TEISIŲ IR ĮSIPAREIGOJIMŲ

Konkurencijos taryba leido AB „Swedbank“ ir UAB „Swedbank lizingas“ įsigyti dalį Danske Bank A/S Lietuvos filialo turto, teisių ir įsipareigojimų.

AB „Swedbank“ leista įsigyti Danske Bank A/S Lietuvos filialo turto, teisių ir įsipareigojimų dalį, susijusią su mažmeninės bankininkystės paslaugomis, o UAB „Swedbank lizingas“ leista įsigyti Danske turto, teisių ir įsipareigojimų dalį, susijusią su transporto priemonių lizingo paslaugomis fiziniams asmenims.

AB „Swedbank“ pagrindinė veikla: mažmeninės ir verslo bankininkystės paslaugų teikimas.

UAB „Swedbank lizingas“ pagrindinė veikla: lizingo ir faktoringo paslaugų teikimas.

Danske Bank A/S Lietuvos filialo turto pagrindinė veikla: mažmeninės bankininkystės paslaugų ir lengvųjų automobilių lizingo paslaugų teikimas fiziniams asmenims.

Įvertinusi su sandoriu susijusias aplinkybes, Konkurencijos taryba konstatavo, kad dėl koncentracijos nebus sukurta ar sustiprinta dominuojanti padėtis, ar itin apribota konkurencija atitinkamose rinkose, nes perleidžiama Danske Bank A/S Lietuvos filialo turto, teisių ir įsipareigojimų dalis nagrinėtose atitinkamose rinkose nelaikytina reikšminga.

Pastabos

Koncentracijos – tai atvejai, kuomet jungiasi įmonės arba viena įmonė ar fizinis asmuo, jau turintis vieno ūkio subjekto kontrolę, įgyja kito ūkio subjekto kontrolę. Kadangi dėl šių pokyčių rinkoje gali būti itin apribota veiksminga konkurencija, kontrolę įgyjantys asmenys ar besijungiančios įmonės, kurių apyvartos viršija Konkurencijos įstatyme nustatytas ribas, koncentracijos įgyvendinimui privalo gauti Konkurencijos tarybos leidimą. Konkurencijos taryba leidžia vykdyti tik tas koncentracijas, dėl kurių reikšmingai nepablogėtų konkurencijos sąlygos.