BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

 


KONKURENCIJOS TARYBA NEPRITARIA PARLAMENTARŲ SIŪLYMAMS PALENGVINTI VIDAUS SANDORIŲ SUDARYMO TVARKĄ

Konkurencijos taryba savo iniciatyva išnagrinėjo kelių įstatymų projektus, kuriais siūloma keisti ligšiolinį vidaus sandorių reglamentavimą, ir įvertino juos kaip galinčius pažeisti konstitucinį sąžiningos konkurencijos principą. Institucija rekomenduoja Seimui nepritarti siūlomoms pataisoms.

Seimo narių grupės teikiamais Pirkimų, atliekamų energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, Viešųjų pirkimų ir Vietos savivaldos įstatymų projektais siekiama nustatyti tokį reguliavimą, kuris panaikintų vidaus sandorio sudarymo išimtinumą – siūloma apibrėžti tam tikras viešąsias paslaugas, kurias vietos savivaldos institucijos galėtų pavesti savo valdomoms įmonėms, neorganizuodamos konkurencingos atrankos procedūros.

Pataisų autoriai siekia iš įstatymų išbraukti nuostatą, kad vidaus sandoris sudaromas tik išimtiniu atveju, o toks siūlymas grindžiamas esą ydingu ir neaiškiu esamu reguliavimu bei  būtinybe didinti savivaldos institucijų savarankiškumą. Siūloma įstatymus pakeisti ir leisti sudaryti vidaus sandorius, jeigu šie sudaromi dėl atliekų tvarkymo, keleivių vežimo, teritorijų ir gatvių priežiūros bei tvarkymo paslaugų srityje, maitinimo paslaugų teikimo ugdymo, globos arba sveikatos priežiūros įstaigose, vandens tiekimo, nuotekų valymo, šilumos tiekimo srityse. Taip pat leisti sudaryti vidaus sandorius, jeigu būtų neįmanoma įsigyti tą patį pirkimo objektą gaunant didesnę ekonominę ar socialinę naudą už pinigus ir jeigu yra būtina užtikrinti viešąjį interesą, paslaugos teikimo nepertraukiamumą, gerą kokybę ir prieinamumą. Vidaus sandoriui sudaryti pakaktų bent vienos iš šių sąlygų.

„Konkurencijos tarybos nuomone, įstatymų projektais siūlomas teisinis reguliavimas yra ydingas, neaiškus, gali sukelti nesklandumų jį įgyvendinant praktikoje bei prieštarauti Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintiems sąžiningos konkurencijos laisvės ir bendros tautos gerovės principams“, – rašoma Seimui adresuotame rašte.

Institucija pabrėžė, kad esamas reglamentavimas yra pakankamai aiškus ir užtikrina sąžiningos konkurencijos laisvę, nes minėtuose įstatymuose savivaldybėms yra numatyta pareiga organizuoti veiklą laikantis sąžiningos konkurencijos principo ir vykdant konkurencingas procedūras.

„Įstatymų projektų leidėjų argumentai dėl esamo reguliavimą ydingumo yra nepagrįsti, o problemos, su kuriomis susiduria savivaldybės, yra susijusios su savivaldybių kompetencijos stoka tinkamai organizuoti konkursus bei parinkti paslaugų teikėjus“, – teigiama Konkurencijos tarybos pirmininko Šarūno Keserausko pasirašytame dokumente.

Iniciatyvos autoriams taip pat priminta Konkurencijos įstatyme įtvirtinta pareiga atlikti privalomą numatomo teisinio reguliavimo poveikio konkurencijai vertinimą, kas minėtu atveju nebuvo padaryta. Konkurencijos tarybos nuomone, tokių siūlymų poveikis konkurencijai yra tiesioginis ir reikšmingas, kadangi dėl jų mažėtų konkurencija, paslaugų teikimo efektyvumas ir tai lemtų neigiamas pasekmes vartotojų gerovei.

Atnaujinta: 2019 09 06