Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

 


KONKURENCIJOS TARYBA NETIRS GALIMO SUSITARIMO DĖL PLAUKŲ PRIEŽIŪROS PRIEMONIŲ PERPARDAVIMO KAINŲ NUSTATYMO

Kainų nustatymas_.jpg

Konkurencijos taryba nusprendė nepradėti tyrimo dėl plaukų priežiūros priemonių platinimo veikla užsiimančių ūkio subjektų veiksmų atitikties Konkurencijos įstatymo reikalavimams.

2021 m. birželio mėn. institucija gavo pareiškimą dėl „I.C.O.N.“ plaukų priežiūros priemonių tiekėjos „Vasca“ galimai vykdomo perpardavimo kainų nustatymo (fiksavimo). Besikreipusio pareiškėjo teigimu, bendrovė „Vasca“ nustatė mažmenines „I.C.O.N.“ produktų kainas, nurodė, kokio dydžio nuolaidos gali būti taikomos, el. paštu skatino laikytis nustatytų perpardavimo kainų ir nutraukė bendradarbiavimo sutartį bei produktų tiekimą, nes nebuvo laikomasi nustatytos kainodaros.

Įvertinusi „I.C.O.N.“ produktų pardavimo mastą, kuris nėra didelis, dėl ko galimas susitarimas dėl kainų nustatymo (fiksavimo) galėjo paveikti itin mažą vartotojų dalį, taip pat tai, kad galimo susitarimo tyrimas pareikalautų reikšmingų žmogiškųjų ir finansinių išteklių, lyginant su tyrimo tikslingumu, institucija nusprendė nepradėti tyrimo.

Nors gauta informacija ir duomenys nagrinėjamu atveju neatitiko Konkurencijos tarybos veiklos prioriteto – atlikti tyrimus ar kitaip įsikišti į rinkos veikimą, jei toks įsikišimas galėtų reikšmingai prisidėti prie veiksmingos konkurencijos apsaugos ir taip užtikrinti kuo didesnę vartotojų gerovę, visais atvejais institucija ragina asmenis, turinčius duomenų apie galimus konkurenciją ribojančius susitarimus ir kitus įtariamus Konkurencijos įstatymo pažeidimus, pateikti informaciją Konkurencijos tarybai. Įvertinusi ir atsižvelgusi į visas atitinkamos situacijos aplinkybes, institucija gali nuspręsti imtis teisės aktuose numatytų veiksmų.

Nutarimas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui.