BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

 


KONKURENCIJOS TARYBA NETIRS TVARKOS, KURIA KOMPENSUOJAMOS ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ TECHNOLOGIJOS

Konkurencijos taryba nusprendė nepradėti tyrimo dėl aplinkos ministro įsakymu patvirtino aprašo, kuriuo numatyta skirti kompensacijas atsinaujinančių energijos išteklių (AEI) technologijoms įsirengti renovuotuose daugiabučiuose namuose.

Konkurencijos taryba gavo Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos (LŠTA) prašymą ištirti, ar aplinkos ministro įsakymu patvirtintos aprašo nuostatos neprieštarauja Konkurencijos įstatymui. Aprašas numato kompensacinių išmokų skyrimo ir mokėjimo tvarką atnaujintiems (modernizuotiems) daugiabučiams namams, norintiems naudoti saulės energijos technologijas, šilumos siurblius ir šilumos saugyklas šilumos energijai gaminti, karštam vandeniui ruošti ir (ar) elektros energijai gaminti.

Pareiškėjos teigimu, aprašas galimai pažeidžia Konkurencijos įstatymą, nes skatina atsisakyti centralizuotai tiekiamos šilumos ir suteikia prioritetą alternatyvioms šilumos ir karšto vandens gamybos technologijoms. LŠTA nuomone, apraše turėtų būti numatyta galimybė gauti analogišką finansinę paramą daugiabučiams namams prisijungti prie centralizuotos šilumos tinklų (pavyzdžiui, įrengti šilumos punktą, pritaikyti vidaus šildymo ir karšto vandens sistemą).

Konkurencijos taryba išsiaiškino, kad nuo 2020 m. gegužės 20 d. iki 2021 m. kovo 1 d. Būsto energijos taupymo agentūra priėmė 25 daugiabučių namų, esančių 11 savivaldybių, paraiškas kompensacijoms gauti. Tai ribotos apimties projektas, kuris tęsis iki birželio 1 d. Šiuo metu daugiabučių namų, ketinančių nesinaudoti centralizuotų šilumos tiekėjų paslaugomis, dalis Lietuvoje yra palyginti nedidelė, pavyzdžiui, Tauragėje tokių namų yra 2,24 proc., Utenoje – 0,4 proc., Šiauliuose – 0,14 proc. Be to, net ir diegiant AEI technologijas, dažniausiai taikoma mišri AEI ir centralizuoto šildymo tiekimo technologija. Taigi, net ir pasinaudojus kompensacijomis modernizuoti daugiabučiai namai nebūtinai atsisakytų centrinio šildymo, kurį, LŠTA pateiktais duomenimis, 2020 m. sausio 1 d. Lietuvoje naudojo 28 160 pastatų, aptarnaujamų visų šilumos tiekimo įmonių.

Kadangi bendras daugiabučių namų, padavusių paraiškas, skaičius yra mažas, Konkurencijos tarybos nuomone, AEI įdiegimas nedaro reikšmingos įtakos centralizuotų šilumos tinklų subjektų veiklai. Atsižvelgdama į šias aplinkybes, Konkurencijos taryba nusprendė nepradėti tyrimo, nes jis neatitiktų institucijos veiklos prioriteto – atlikti tuos tyrimus, kurie reikšmingai prisidėtų prie veiksmingos konkurencijos apsaugos ir taip užtikrintų kuo didesnę vartotojų gerovę. Toks sprendimas neriboja LŠTA teisės kreiptis į teismą dėl aplinkos ministro priimtų sprendimų.

Konkurencijos tarybos nutarimas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

Atnaujinta: 2021 04 07