Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

 

 

Privatumo politika

KONKURENCIJOS TARYBA PRADĖJO TYRIMĄ DĖL KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VEIKSMŲ, SUSIJUSIŲ SU KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMU

2013 04 04

Konkurencijos taryba 2013 m. balandžio 3 d. pradėjo tyrimą dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės sprendimo pavesti įmonei „Kaišiadorių paslaugos“ (toliau – Įmonė) teikti komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimams.

Konkurencijos taryba vertins, ar šis sprendimas, kuriuo be konkurso ar kitos konkurenciją užtikrinančios procedūros Įmonei pavesta neterminuotai teikti komunalinių atliekų ir atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris neegzistuoja, tvarkymo paslaugas, gali suteikti privilegijas Įmonei ir diskriminuoti kitas atliekų tvarkymu užsiimančias įmones ar jų grupes, dėl ko būtų sukurtos skirtingos konkurencijos sąlygos atitinkamoje rinkoje veikiančioms įmonėms.

Tyrimo pradėjimas rodo, kad yra pagrindas įtarti galimą pažeidimą, tačiau tai dar nereiškia, kad toks pažeidimas egzistuoja.

Pastabos

(1) Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 1 dalis nustato, kad viešojo administravimo subjektai, įgyvendindami pavestus uždavinius, susijusius su ūkinės veiklos reguliavimu Lietuvos Respublikoje, privalo užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę.

(2) Šio straipsnio 2 dalis draudžia administravimo subjektams priimti teisės aktus arba kitus sprendimus, kurie teikia privilegijas arba diskriminuoja atskirus ūkio subjektus ar jų grupes ir dėl kurių atsiranda ar gali atsirasti konkurencijos sąlygų skirtumų atitinkamoje rinkoje konkuruojantiems ūkio subjektams, išskyrus atvejus, kai skirtingų konkurencijos sąlygų neįmanoma išvengti vykdant Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus.

 

Komunikacijos skyrius

Atstovė viešiesiems ryšiams