Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

 


KONKURENCIJOS TARYBA RAGINA SUDARYTI GALIMYBĘ GAUTI VIEŠOSIOS GELEŽINKELIŲ INFRASTRUKTŪROS PAJĖGUMUS NE TIK ESAMIEMS, BET IR NAUJIEMS RINKOS DALYVIAMS

rails-sleepers-railroad-stones-railway-traffic-perspective-metal-rails-with-concrete-sleepers-closeup-retro-vintage-style.jpg

Konkurencijos taryba siūlo Susisiekimo ministerijai nustatant viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų skyrimo perpildytoje dalyje reglamentavimą taikyti proporcingumo principą ir sudaryti galimybes daugiau ūkio subjektų įeiti į Lietuvos geležinkelių transporto rinką.

Konkurencijos taryba įvertino susisiekimo ministro įsakymo „Dėl viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų skyrimo perpildytoje viešosios geležinkelių infrastruktūros dalyje prioriteto taisyklių nustatymo“ pakeitimo projektą. Juo, be kita ko, siekiama išspręsti geležinkelių pajėgumų skyrimo perpildytoje infrastruktūros dalyje prioriteto taisyklių taikymo praktines problemas, kylančias dėl neaiškaus reguliavimo.

Dar 2020 m. Konkurencijos taryba atkreipė Susisiekimo ministerijos dėmesį, jog prioriteto taisyklėmis, kurios taikomos skiriant pajėgumus perpildytoje geležinkelių infrastruktūros dalyje, turėtų būti užtikrinama, kad prioritetai dirbtinai neribotų galimybės suteikti pajėgumų kuo daugiau rinkoje veikiančių ūkio subjektų.

Naujoje susisiekimo ministro įsakymo redakcijoje siūloma keisti minėtas prioriteto taisykles ir, be kita ko, nustatyti, kad pajėgumai būtų skiriami tam pareiškėjui, kuris mokėtų didesnį užmokestį už minimalųjį prieigos prie infrastruktūros paketą konkrečiame maršrute. Vis dėlto pakeitimai nepanaikina Konkurencijos tarybai kylančių abejonių, ar nebus ir toliau sudaromos diskriminacinės sąlygos potencialiems bei naujiems rinkos dalyviams.

Pavyzdžiui, potencialus ar naujas rinkos dalyvis, tikėtina, turės galimybę užsakyti mažiau pajėgumų dėl turimų mažesnių traukos riedmenų ar mašinistų resursų (ir atitinkamai sumokėti mažesnį užmokestį) nei jau rinkoje įsitvirtinęs ūkio subjektas net ir konkretaus maršruto atžvilgiu. Todėl Konkurencijos taryba siūlo Susisiekimo ministerijai apsvarstyti galimybę atsisakyti prioriteto taisyklės dėl mokėtino užmokesčio. Tuo atveju, jei pritaikius visus prioritetus vis dar būtų neįmanoma nustatyti laimėjusio vežėjo, pajėgumus perpildytoje dalyje siūloma skirstyti taikant proporcingumo principą.

Priklausomai nuo pareiškėjų prašomo pajėgumų kiekio, pajėgumai būtų skiriami proporcingai, tokiu būdu sudarant galimybę jų gauti ir naujiems bei potencialiems rinkos dalyviams, kurie dar neturi finansinių galimybių pajėgumų užsakymų skaičiumi konkuruoti su rinkoje jau įsitvirtinusiu ūkio subjektu“, – rašoma Konkurencijos tarybos vertinime.

Priminsime, kad 2021 m. Konkurencijos taryba pradėjo tyrimą dėl Susisiekimo ministerijos sprendimų, susijusių su viešosios geležinkelių sistemos infrastruktūros naudojimu perpildytose atkarpose, kilus įtarimų, kad yra ribojama konkurencija Lietuvos geležinkelių transporto rinkoje.

Konkurencijos taryba atkreipia dėmesį, kad konkurencijos svarba taps dar aktualesnė įgyvendinus „Rail Baltica“ projektą, kuriuo siekiama sujungti Baltijos šalių geležinkelių transporto infrastruktūrą su Vakarų Europos valstybėmis. Tai sudarys palankias galimybes plačiau atverti Lietuvos geležinkelių transporto rinką kitoms Europos geležinkelio įmonėms ir potencialiems rinkos naujokams, todėl sąžiningos konkurencijos laisvę užtikrinantis teisinis reglamentavimas tampa itin svarbus.