Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Privatumo politika

„LIETUVOS TELEKOMAS“ ĮPAREIGOTAS PARDUOTI UAB „MICROLINK LIETUVA“

2005 10 27

Konkurencijos taryba posėdyje išnagrinėjo vienos didžiausių telekomunikacijų ir informacinių technologijų paslaugų teikėjos Estijoje Elion Ettevõtted AS 2005 m. birželio 23 d. pateiktą pranešimą apie koncentraciją įsigyjant 100 proc. MicroLink AS akcijų. Lietuvoje įgyvendinus minėtą sandorį AB „Lietuvos telekomas“ įsigis MicroLink AS dukterines įmones Lietuvoje. Priimtas nutarimas leisti vykdyti šią koncentraciją pagal pateiktą pranešimą nustačius įpareigojimus ir koncentracijos vykdymo sąlygas.

Elion Ettevõtted AS priklauso grupei įmonių, kontroliuojamų TeliaSonera AB, kuriai priklauso kelios Lietuvos įmonės. Todėl, priimdama nutarimą dėl leidimo vykdyti minimą koncentraciją, Konkurencijos taryba atsižvelgė į aplinkybes, kurios turės įtakos informacinių technologijų ir telekomunikacijų sektoriams. Konkurencijos taryba nagrinėjamą koncentraciją įvertino kaip vertikalią ir horizontalią mažmeninėje plačiajuosčio ryšio prieigos rinkoje Lietuvoje. Atsižvelgus į tai, kad AB „Lietuvos telekomas“, kurios 60 proc. akcijų per savo dukterinę įmonę valdo TeliaSonera AB, yra vienintelis didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos tiekėjas Lietuvoje ir turi gerai išplėtotą fiksuoto telefono tinklą ir infrastruktūrą, kurie apima visą Lietuvos teritoriją, be to, dominuoja skirtųjų linijų paslaugų rinkoje, plėtoja alternatyvias interneto prieigos ir duomenų perdavimo technologijas bei turi kitų pranašumų, konstatuota, kad po koncentracijos įsigijusi konkurentę AB „Lietuvos telekomas“ sustiprins savo padėtį rinkoje. Nors UAB „MicroLink Lietuva“ neužima reikšmingos rinkos dalies, bet yra viena didžiausių bendrovių, teikiančių interneto ir duomenų perdavimo paslaugas. Po koncentracijos AB „Lietuvos telekomas“ kartu su susijusiais ūkio subjektais dėl sustiprėjusios padėties rinkoje galėtų apriboti konkurenciją atitinkamoje mažmeninėje plačiajuosčio ryšio prieigos rinkoje Lietuvoje. Tuo tarpu konkurentų galimybės padidinti savo dalį rinkoje yra kur kas mažesnės, kadangi jų valdomi tinklai turi mažesnę skvarbą.

Vadovaudamasi Konkurencijos įstatymo nuostatomis, Konkurencijos taryba, leisdama Elion Ettevõtted AS vykdyti koncentraciją įsigyjant 100 proc. MicroLink AS akcijų, įpareigojo AB „Lietuvos telekomas“ parduoti UAB „MicroLink Lietuva“ per nustatytą laikotarpį ūkio subjektui, nesusijusiam su Elion Ettevõtted AS, AB „Lietuvos telekomas“, MicroLink AS. Pardavimo terminas yra konfidencialus.

Tam, kad būtų išlaikytas parduodamos įmonės įvaizdis, konkurencingumas, turimi prekės ženklai, kitos įgytos teisės, numatyta sąlyga - užtikrinti sudarytų sutarčių su verslo partneriais ir klientais tęstinumą. Pardavimo laikotarpiu AB „Lietuvos telekomas“ įpareigota laikytis nediskriminavimo sąlygų teikiant didmenines plačiajuosčio ryšio prieigos paslaugas visiems šių paslaugų gavėjams. Apie bendrovės „MicroLink Lietuva“ pardavimo veiksmus ir eigą turės būti nuolat informuojama Konkurencijos taryba tam, kad ji galėtų laiku įvertinti potencialias pirkėjo galimybes sėkmingai konkuruoti Lietuvos mažmeninėje plačiajuosčio ryšio prieigos rinkoje ir pritarti pasirinkto pirkėjo kandidatūrai.

Atstovė viešiesiems ryšiams