Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

 

 

Privatumo politika

NAUJI KONKURENCIJOS TARYBOS TYRIMAI – DĖL ŠILUMOS ŪKIO IR KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO. PRATĘSTI TYRIMAI DĖL TRANSPORTO PASLAUGŲ.

2014 02 05

Š. m. vasario 4 d. Konkurencijos taryba nutarė pradėti tyrimus dėl Šiaulių miesto ir Šalčininkų rajono savivaldybių priimtų sprendimų atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimams, o taip pat pratęsti tyrimus dėl Klaipėdos ir Vilniaus miestų savivaldybių sprendimų.

Konkurencijos taryba vertins, ar Šiaulių miesto savivaldybės sprendimas galėjo įmonei AB „Šiaulių energija“ suteikti privilegijas, o kitoms  įmonėms sudaryti skirtingas konkurencijos sąlygas ar net užkirsti kelią patekti į rinką.

Konkurencijos taryba taip pat vertins, ar Šalčininkų rajono savivaldybės sprendimas, kuriuo be konkurso ar kitos konkurenciją užtikrinančios procedūros UAB „Tvarkyba“ ir UAB „Eišiškių komunalinis ūkis“ (toliau abi kartu – Įmonės) pavesta teikti komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas, privilegijuoja šias Įmones kitų atliekų tvarkymu užsiimančių įmonių atžvilgiu. Konkurencijos taryba taip pat vertins, ar Šalčininkų rajono savivaldybės sprendimas nesudaro skirtingų konkurencijos sąlygų įmonėms, dalyvaujančioms komunalinių atliekų rinkoje.

„Lietuvos gyventojams ir ūkio subjektams savivaldybių administracijų bei miestų ar rajonų tarybų priimami sprendimai dėl transporto, atliekų surinkimo ir šilumos ūkio yra ypač aktualūs. Konkurencijos taryba siekia, kad visos valstybės ir savivaldybių institucijos sudarytų nediskriminacines konkurencijos sąlygas ir  veiktų viena kryptimi – savo veiksmais skatintų veiksmingą konkurenciją“ – sako Šarūnas Keserauskas, Konkurencijos tarybos pirmininkas.

Konkurencijos taryba, įvertinusi savo patirtį tiriant įvairių Lietuvos savivaldybių sprendimus dėl komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų, nutarė pradėti rinkos tyrimą dėl komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų teikimo.

2013 m. net 4 Konkurencijos tarybos sprendimai buvo susiję su konkurencijos teisės pažeidimais komunalinių atliekų tvarkymo sektoriuje. Konkurencijos tarybos inicijuoto tyrimo tikslas – išanalizuoti komunalinių atliekų tvarkymo sektorių ir  pateikti pasiūlymus, kaip tobulinti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą Lietuvoje.

Šį rinkos tyrimą kartu su Konkurencijos tarybos ekspertais atliks ir Jaunųjų profesionalų programos „Kurk Lietuvai“ dalyviai.

Konkurencijos taryba taip pat nutarė dar trims mėnesiams pratęsti tyrimus dėl Klaipėdos m. savivaldybės sprendimų, susijusių su keleivių vežimu maršrutiniais taksi ir dėl Vilniaus m. savivaldybės sprendimų, susijusių su taksi paslaugų teikimu Vilniaus mieste.

Konkurencijos tarybos ekspertai 2012 m. parengė Viešojo administravimo subjektų sprendimų poveikio konkurencijai vertinimo gaires, kurios išsamiai paaiškina, kaip rengti teisės aktus, kad šie neiškraipytų konkurencijos ir užtikrintų vienodas rinkos dalyvių veikimo sąlygas įvairiose ekonomikos srityse. Gairių pagrindu parengtas ir trumpas 15 klausimų klausimyną, kuris padės greitai įvertinti priimamus sprendimus konkurencijos ir vartotojų gerovės požiūriu.

Konkurencijos tarybos ekspertai nuolat rengia Sprendimų poveikio konkurencijai vertinimo gairių pristatymus, tad maloniai kviečia savivaldybes kreiptis į Konkurencijos tarybą dėl gairių pristatymo organizavimo.

Pastabos

(1) Konkurencijos taryba atkreipia dėmesį į tai, kad tyrimo pradėjimas dar nereiškia, kad pažeidimas egzistuoja.

(2) Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 1 dalis nustato, kad viešojo administravimo subjektai, įgyvendindami pavestus uždavinius, susijusius su ūkinės veiklos reguliavimu Lietuvos Respublikoje, privalo užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę.

(3) Šio straipsnio 2 dalis draudžia administravimo subjektams priimti teisės aktus arba kitus sprendimus, kurie teikia privilegijas arba diskriminuoja atskirus ūkio subjektus ar jų grupes ir dėl kurių atsiranda ar gali atsirasti konkurencijos sąlygų skirtumų atitinkamoje rinkoje konkuruojantiems ūkio subjektams, išskyrus atvejus, kai skirtingų konkurencijos sąlygų neįmanoma išvengti vykdant Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus.

Atstovė viešiesiems ryšiams