Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Privatumo politika

NE KIEKVIENAS KOMERCINIŲ PATALPŲ NUOMOS SANDORIS LAIKYTINAS KONCENTRACIJA

2013 03 06

Konkurencijos taryba atsisakė nagrinėti pateiktą pranešimą apie koncentraciją, nustačiusi, kad ketinamas įgyvendinti komercinės paskirties patalpų nuomos sandoris nėra laikytinas koncentracija.

Apie sandorį pranešusi įmonė nurodė, kad ketinamose išsinuomoti patalpose planuoja atidaryti mažmeninės prekybos parduotuvę. Anksčiau šias patalpas nuomojosi įmonės, kurios tose patalpose vykdė mažmeninę prekybą, naudojo jas restoranų veiklai bei įvairaus pobūdžio paslaugų teikimui.

Įvertinusi apie nuomos sandorį pranešusios įmonės pateiktą informaciją, Konkurencijos taryba nustatė, kad įmonė tokiu sandoriu nebūtų įgijusi kito ūkio subjekto kontrolės, todėl toks sandoris nelaikytinas koncentracija.

Konkurencijos taryba atkreipia dėmesį, kad koncentracija, be kita ko, gali būti įvykdyta ir tokiu būdu, kai viena įmonė įgyja teisę naudoti visą ar dalį kitos įmonės turto, pavyzdžiui, sudarydama nuomos sandorį dėl turto, kuris gali būti laikomas savarankiškos ūkinės veiklos vienetu, ir taip įgydama kontrolę tokiam turtui. Vis dėlto kiekvienu atveju turi būti vertinama individualiai, ar teisę naudoti turtą suteikiančio sandorio pagrindu buvo įgyta galimybė daryti lemiamą įtaką kito ūkio subjekto veiklai.

Pastabos

(1) Koncentracijos – tai atvejai, kuomet jungiasi įmonės arba viena įmonė ar fizinis asmuo jau turintis vieno ūkio subjekto kontrolę, įgyja kito ūkio subjekto kontrolę. Kadangi dėl šių pokyčių rinkoje gali būti itin apribota veiksminga konkurencija, kontrolę įgyjantys asmenys ar besijungiančios įmonės, kurių apyvartos viršija Konkurencijos įstatyme nustatytas ribas, koncentracijos įgyvendinimui privalo gauti Konkurencijos tarybos leidimą. Konkurencijos taryba leidžia vykdyti tik tas koncentracijas, dėl kurių reikšmingai nepablogėtų konkurencijos sąlygos.

(2)Ūkio subjekto kontrolė–tai visokios iš įstatymų ar sandorių atsirandančios teisės, suteikiančios kontroliuojančiam asmeniui galimybę įgyvendinti savo sprendimus dėl kontroliuojamo ūkio subjekto ūkinės veiklos. Tokias kontrolės teises suteikia, pavyzdžiui, nuosavybės teisė į visą ar dalį ūkio subjekto turto arba teisė naudoti visą ar dalį ūkio subjekto turto, taip pat kitos teisės, kurios leidžia daryti lemiamą įtaką ūkio subjekto organų sprendimams ar personalo sudėčiai.

 

Komunikacijos skyrius

Atstovė viešiesiems ryšiams