Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Privatumo politika

PAGRINDAS ESMINEI PERTVARKAI – VIDINĖ REORGANIZACIJA

2010 01 25

Konkurencijos taryba 2010-01-21 posėdyje priėmė nutarimą, kuriuo pradėjo Konkurencijos tarybos administracijos struktūrinį pertvarkymą. Vietoje šiuo metu esančių dešimties struktūrinių padalinių bus įsteigti šeši. Konkurencijos taryba privalo veikti efektyviau, be to, jai teks įgyvendinti naujų įstatymų sukurtas funkcijas, todėl veiklos veiksmingumas ir efektyvumas galimas tik iš esmės pertvarkius vidaus struktūrą.

„Konkurencijos tarybos vidaus pertvarka, kuri pradėta įgyvendinti, kaip tik ir sukurs pagrindą veikti taip, kad mūsų pastangos įtvirtinant sąžiningą konkurenciją duotų kuo didesnį efektą ir Lietuvos ekonomikos raidai, ir visų vartotojų gerovei“- įsitikinęs Konkurencijos tarybos pirmininkas Jonas Rasimas.

Atsižvelgus į visuomenės lūkesčius dėl būtinumo Konkurencijos tarybai tapti veiklesne, bei įvertinus tai, kad institucija privalo turėti daugiau galimybių operatyviai veikti savo iniciatyva, o ne tik reaguodama į vartotojų skundus, numatyta sustiprinti skyrius, kovosiančius su draudžiamais susitarimais bei dominuojančią padėtį užimančių ūkio subjektų piktnaudžiavimu. Numatyta sustiprinti ir tą veiklos sritį, kuriai iki šiol buvo skirta kiek mažiau dėmesio – konkurencijos kultūros ugdymą: būtina ne tik akylai prižiūrėti, kad būtų laikomasi bendrų konkurencijos taisyklių, bet ir padėti ūkio subjektams suvokti sąžiningos konkurencijos svarbą, juos aktyviai konsultuoti, tokiu būdu iš anksto išvengiant konkurencijos iškraipymo rinkose.

Draudžiamų susitarimų skyrius tirs tiek horizontalius, tiek ir vertikalius susitarimus visuose ūkio sektoriuose.

Dominuojančių ūkio subjektų ir susijungimų skyrius taip pat prižiūrės, kaip laikomasi Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo nuostatų.

Teisės ir konkurencijos politikos skyrius, pasitelkdamas ir kitų skyrių specialistus, skirs daugiau dėmesio konkurencijos kultūros ugdymui ir sieks kuo anksčiau įsijungti į rengiamų teisės aktų nagrinėjimą ir svarstymą.

Viešojo administravimo subjektų veiklos skyrius turės organizuoti savo veiklą taip, kad būtų priimama kuo mažiau tokių teisės aktų ir kitų sprendimų, dėl kurių galėtų atsirasti konkurencijos sąlygų skirtumų atitinkamose rinkose konkuruojantiems ūkio subjektams.

Nesąžiningos komercinės veiklos skyriui keliamas uždavinys paspartinti tyrimų dėl Reklamos įstatymo ir Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo galimų pažeidimų eigą.

Bendrųjų reikalų skyrius sukurs pagrindą efektyviam specializuotų skyrių veikimui.

Konkurencijos tarybos administracijos struktūrinį pertvarkymą numatyta baigti pirmajame šių metų pusmetyje.

Atstovė viešiesiems ryšiams