Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Privatumo politika

PAKEISTAS KONSULTACIJŲ DĖL IŠIMČIŲ REGLAMENTAVIMAS

2011 11 14

Konkurencijos tarybos nutarimu netekusiomis galiomis pripažintos Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos darbo reglamento nuostatos (atitinkami minimo reglamento 5.9 ir 11.7 punktai), kuriose buvo numatyta atskira speciali Konkurencijos tarybos nuomonės dėl susitarimų atitikties išimčių sąlygoms teikimo ūkio subjektams tvarka (Žin., 2011, Nr. 133-6345).

Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme dar 2004 m. buvo panaikinta šio įstatymo 5 straipsnio taikymo bendrųjų ir atskirųjų išimčių reikalavimus tenkinančių susitarimų pranešimų Konkurencijos tarybai pateikimo tvarka bei Konkurencijos tarybos pareiga priimti atitinkamus sprendimus dėl ūkio subjektų susitarimų atitikties išimčių sąlygoms. Šiuo metu galiojančioje Konkurencijos įstatymo 6 straipsnio 2 dalies redakcijoje nurodyta, kad išimčių sąlygas atitinkantys ūkio subjektų susitarimai galioja ab initio be išankstinio Konkurencijos tarybos sprendimo, t. y. susitarimų atitiktį išimčių sąlygoms gali vertinti patys ūkio subjektai, o Konkurencijos taryba sprendimų, patvirtinančių susitarimų atitiktį išimčių sąlygoms, nepriima.

Praėjus pakankamai ilgam laikotarpiui nuo tokio išimčių reglamentavimo pakeitimo Konkurencijos įstatyme, nebeliko poreikio Konkurencijos tarybos darbo reglamente numatyti specialios ūkio subjektų konsultavimo išimčių klausimais tvarkos. Pripažinus netekusiais galios atitinkamus darbo reglamento punktus, konsultacijos dėl išimčių, kaip ir dėl kitų klausimų, susijusių su įstatymų, kurių laikymosi priežiūra yra priskirta Konkurencijos tarybos kompetencijai, bus teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nuostatomis.

Atstovė viešiesiems ryšiams