Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

 

 

Privatumo politika

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖ NEUŽTIKRINO VIENODŲ KONKURENCIJOS SĄLYGŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYTOJAMS

2012 04 23

Konkurencijos taryba nutarė, kad Pakruojo rajono savivaldybė (toliau – Savivaldybė), suteikdama išskirtinę teisę UAB „Pakruojo komunalininkas“ teikti komunalinių atliekų surinkimo ir išvežimo paslaugas, neleido kitoms įmonėms siūlyti konkuruojančių paslaugų. Taip Savivaldybė pažeidė Konkurencijos įstatymo 4 straipsnį, draudžiantį viešojo administravimo subjektams priimamais sprendimais teikti privilegijas ar diskriminuoti įmones ir taip joms sudaryti skirtingas konkurencijos sąlygas. Konkurencijos taryba įpareigojo Savivaldybę ne vėliau kaip per 3 mėnesius ištaisyti padėtį – Konkurencijos įstatymą pažeidžiančius Savivaldybės tarybos sprendimo punktus panaikinti, o sudarytą sutartį – nutraukti.

Atlikusi tyrimą Konkurencijos taryba nustatė, kad Savivaldybė, pasirinkusi sprendimą penkerių metų laikotarpiui ne konkurso tvarka pavesti komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo paslaugas teikti savo kontroliuojamai įmonei – UAB „Pakruojo komunalininkas“, diskriminavo kitas analogiškas paslaugas galinčias teikti įmones. Įgyvendindama savo pareigą tinkamai organizuoti komunalinių atliekų surinkimą ir išvežimą, Savivaldybė neįvertino aplinkybės, kad minėtų paslaugų rinka yra konkurencinga. Kadangi rinkoje buvo ir kitų įmonių, galinčių bei norinčių kaip ir UAB „Pakruojo komunalininkas“ teikti atitinkamas paslaugas, Savivaldybė įmonę turėjo pasirinkti ne visiškai konkurenciją pašalinusiu, o konkurenciją užtikrinančiu būdu. Tam tikslui galėjo būti organizuotas komunalinių atliekų tvarkytojų atrankos ar atliekų tvarkymo paslaugų viešasis konkursas, kuris užtikrintų skaidrumą, nediskriminavimą ir konkurenciją tarp įmonių. Tokios galimybės Savivaldybei neribojo jokie teisės aktų reikalavimai. Konkurencijos taryba nenustatė, kad Savivaldybės taryba, priimdama atitinkamą sprendimą ir 2011 m. vasarį sudarydama paslaugų teikimo sutartį su UAB „Pakruojo komunalininkas“ ir VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centru, neišvengiamai būtų vykdžiusi kituose įstatymuose nustatytus reikalavimus.

Su išsamiu Konkurencijos tarybos nutarimo tekstu galima susipažinti – čia.

PASTABA

Konkurencijos įstatymo 4 straipsnis. Viešojo administravimo subjektų pareiga užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę

1. Viešojo administravimo subjektai, įgyvendindami pavestus uždavinius, susijusius su ūkinės veiklos reguliavimu Lietuvos Respublikoje, privalo užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę.

2. Viešojo administravimo subjektams draudžiama priimti teisės aktus arba kitus sprendimus, kurie teikia privilegijas arba diskriminuoja atskirus ūkio subjektus ar jų grupes ir dėl kurių atsiranda ar gali atsirasti konkurencijos sąlygų skirtumų atitinkamoje rinkoje konkuruojantiems ūkio subjektams, išskyrus atvejus, kai skirtingų konkurencijos sąlygų neįmanoma išvengti vykdant Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus.

Atstovė viešiesiems ryšiams