BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖ ĮPAREIGOTA ORGANIZUOTI KONKURENCINGĄ PROCEDŪRĄ BASEINO VALDYTOJUI PARINKTI

Konkurencijos taryba nusprendė, kad Palangos miesto savivaldybė pažeidė Konkurencijos įstatymą, kai be konkurencingos procedūros perdavė savo įstaigai „Palangos investicijų valdymas“ valdyti baseiną ir jame teikti įvairaus pobūdžio, įskaitant ir komercines, paslaugas.

Tyrimo metu Konkurencijos taryba nustatė, kad Palangos miesto savivaldybė be jokios konkurencingos procedūros savo įstaigai „Palangos investicijų valdymas“ pavedė perduotame baseine neribotam laikui teikti ne tik nemokamas vaikų bei jaunimo neformaliojo švietimo (mokymo plaukti) paslaugas, bet ir komercines gyventojų poilsio (plaukiojimo baseine, viešosios pirties, renginių) organizavimo paslaugas, sudariusias reikšmingą įstaigos pajamų dalį.

„Palangos investicijų valdymui“ nereikėjo savo lėšomis pastatyti baseino – tai buvo padaryta valstybės investicijų programos ir Palangos miesto savivaldybės biudžeto lėšomis. Vis dėlto vien faktas, kad baseinas buvo pastatytas investuojant ir dalį savivaldybės lėšų, nereiškia, jog viešąsias paslaugas galima pavesti teikti savivaldybės įstaigai be konkurencingos procedūros. Konkurencijos tarybos požiūriu, geriausia priemonė surasti efektyviausią būdą valdyti viešosiomis lėšomis sukurtą turtą yra skaidri konkurencinga procedūra.  

Konkurencijos taryba konstatavo, kad savivaldybė, prieš pavesdama paslaugas teikti savo įstaigai, turėjo organizuoti konkursą ar kitą konkurencingą procedūrą, kurios metu būtų įvertinusi, ar yra kitų ūkio subjektų, potencialiai galinčių teikti paslaugas nustatytomis sąlygomis. Tokią savivaldybėms tenkančią pareigą yra pabrėžęs tiek Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, tiek Konstitucinis Teismas. Teismai yra išaiškinę, jog savivaldybės, vykdydamos joms pavestas funkcijas, turi užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę ir nepriimti sprendimų, kuriais teikiamos privilegijos arba diskriminuojami atskiri rinkoje veikiantys ūkio subjektai ar jų grupės ir dėl kurių atsiranda arba gali atsirasti konkurencijos sąlygų skirtumų atitinkamoje rinkoje konkuruojantiems ūkio subjektams.

Įvertinusi visas tyrimo metu nustatytas aplinkybes, Konkurencijos taryba padarė išvadą, kad Palangos miesto savivaldybė, be konkurencingos procedūros suteikusi teisę savo įstaigai teikti paslaugas, įskaitant ir komercines, pažeidė Konkurencijos įstatymą – privilegijavo savo įstaigą jos konkurentų atžvilgiu, o pastaruosius diskriminavo. Būtent dėl tokių savivaldybės sprendimų ūkio subjektams rinkoje galėjo atsirasti konkurencijos sąlygų skirtumų.

Konkurencijos taryba įpareigojo Palangos miesto savivaldybę ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo nutarimo paskelbimo dienos panaikinti sprendimus ar pakeisti juos taip, kad jie neprieštarautų Konkurencijos įstatymui, ir organizuoti konkurencingą procedūrą baseino valdymo operatoriui parinkti. Atsižvelgiant į tai, kad pažeidimo laikotarpiu keitėsi nagrinėjamam atvejui aktuali aukščiausios instancijos teismų praktika, nuspręsta piniginės baudos savivaldybei neskirti.

Konkurencijos tarybos nutarimas gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui per mėnesį nuo jo įteikimo arba paskelbimo institucijos interneto svetainėje dienos.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PAPILDOMI KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI

Kodėl savivaldybės, finansavusios baseino statybas, negali tiesiog perduoti šio turto valdyti savo įmonėms ar įstaigoms?

Savivaldybės privalo skelbti konkursą ar kitą konkurencingą procedūrą ir sudaryti vienodas sąlygas potencialiai galintiems ūkio subjektams varžytis tiek dėl baseino valdymo, tiek dėl paslaugų jame teikimo. Konstitucinis Teismas yra išaiškinęs, kad vidaus sandoriai, kai savivaldybės paveda teikti tam tikras viešąsias paslaugas savo įmonėms ir įstaigoms, gali būti sudaromi tik išimtiniu atveju – tik tada, kai siekiama užtikrinti, kad viešosios paslaugos būtų teikiamos nuolat, kad jomis galėtų naudotis visi gyventojai, kad jos būtų kokybiškos. Prieš tai savivaldybės privalo įvertinti tokio sprendimo įtaką sąžiningai konkurencijai, t. y. ar sudarant vidaus sandorį konkrečiam viešosios paslaugos teikėjui neteikiama privilegijų, nediskriminuojami kiti šioje rinkoje veikiantys ūkio subjektai.

Ar savivaldybių įmonės gali dalyvauti konkurse ar kitoje konkurencingoje procedūroje dėl viešųjų paslaugų teikimo?

Taip, savivaldybių įmonės ar įstaigos gali dalyvauti konkurse ar kitoje konkurencingoje procedūroje ir vienodomis sąlygomis varžytis su kitais pretendentais teikti tam tikras paslaugas. Tuo atveju, jei savivaldybės įmonės pasiūlymas būtų geresnis nei kitų pretendentų, ji ir galėtų teikti atitinkamas paslaugas.

Ar tik savivaldybių įmonių valdomų baseinų paslaugos yra prieinamos gyventojams ir čia gali nemokamai mokytis plaukti vaikai?

Savivaldybės, skelbdamos konkursus ar kitas konkurencingas procedūras, numato sąlygas, kokiomis bus naudojamas jų turtas, pavyzdžiui, baseinas. Taigi, savivaldybės gali numatyti sąlygas, kad tam tikroms vartotojų grupėms paslaugos būtų teikiamos mažesnėmis kainomis ar nemokamai. Jeigu tokiomis sąlygomis skelbtą konkursą ar konkurencingą procedūrą laimėtų privati bendrovė, ji ir teiktų paslaugas gyventojams minėtomis sąlygomis.

Kodėl Palangos miesto savivaldybė turi perduoti ir nemokamų viešųjų paslaugų teikimą verslui?

Jei Palangos baseine būtų vykdoma tik neūkinė veikla, pavyzdžiui, vaikai būtų mokomi plaukti, konkurencijos ribojimo problemų nekiltų. Tačiau baseine yra vykdoma ir ūkinė veikla – gyventojams teikiamos komercinės (plaukiojimo baseine, viešosios pirties, renginių organizavimo) paslaugos. Būtent dėl tokio pobūdžio paslaugų teikimo, turi būti sudaryta galimybė varžytis kitiems rinkos dalyviams. Tik konkurencingos procedūros metu parinktas tiekėjas gali užtikrinti, kad komercinės paslaugos bus teikiamos naudingiausiu vartotojams būdu.

Palangos miesto savivaldybė teigia, kad joks verslas esą negali pasiūlyti tokių mažų kainų kaip savivaldybės įstaiga. Ar Konkurencijos tarybos sprendimas reiškia, kad, įvykdžius konkurencingą procedūrą, vartotojai turės mokėti brangiau?

Konkurencinga procedūra ir turėtų atskleisti, kas galėtų komercines paslaugas teikti efektyviausiai ir mažiausiomis kainomis. Rengiant tokią procedūrą turėtų būti numatytos ir sąlygos, kurias turės įvykdyti būsimas paslaugų teikėjas (turto valdytojas), įskaitant galimus reikalavimus paslaugų kainoms bei socialinėms grupėms suteikiamas galimybes. Toks paslaugų teikėjo parinkimo būdas ir atskleistų, kas yra pasirengęs geriausiai teikti viešąsias paslaugas: jei geriausias sąlygas pasiūlytų savivaldybės įmonė, vadinasi, ji būtų sąžiningai atrinkta kaip efektyviausias paslaugų teikėjas. Savivaldybės įmonė taip pat turėtų konkurse dalyvauti laikydamasi skaidrumo, sąžiningumo, sąnaudų padengiamumo iš planuojamos veiklos principų, netaikyti kryžminio subsidijavimo iš kitų veiklų ar savivaldybės lėšų.

Kodėl Konkurencijos tarybos tyrimas truko daugiau kaip 3 metus?

Tyrimo trukmę lėmė tiek teismų praktikos formavimasis (teismuose buvo priimami sprendimai, svarbūs minėtam tyrimui), tiek struktūriniai Konkurencijos tarybos pokyčiai (keitėsi tyrimą vykdę tyrėjai). Konkurencijos taryba taip pat turi užtikrinti pažeidimu įtariamų asmenų teisę į gynybą, suteikti galimybę procedūros dalyviams pateikti nuomones tiek raštu, tiek žodžiu ir jas įvertinti.

Atnaujinta: 2023 04 26