Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

 

 

Privatumo politika

PANAIKINTAS ĮPAREIGOJIMAS PARDUOTI AB „KELMĖS PIENINĖ” AKCIJAS

2005 05 27

Konkurencijos taryba išnagrinėjo UAB „Vinvesta“ pateiktą prašymą dėl šiai bendrovei nustatytų koncentracijos vykdymo sąlygų ir įpareigojimų panaikinimo.

2004 m. sausio 22 d. nutarimu Konkurencijos taryba buvo leidusi A. Trumpai, UAB „Pieno pramonės investicijų valdymas“, UAB „Survesta“ , UAB „Snavesta“ vykdyti koncentraciją įsigyjant iki 100 proc. AB „Rokiškio sūris“ akcijų ir įgyjant bendrą kontrolę su nustatytomis koncentracijos vykdymo sąlygomis ir įpareigojimais šioje koncentracijoje dalyvaujantiems ūkio subjektams. Svarbiausias įpareigojimas - UAB “Vinvesta” per nustatytą konfidencialų terminą privalėjo parduoti visas turimas AB “Kelmės pieninė” akcijas. AB “Kelmės pieninė” akcijos turėjo būti parduotos ūkio subjektui, pagal Konkurencijos įstatymą nesusijusiam su UAB “Vinvesta”, UAB “Snavesta”, UAB “Survesta”, UAB “Pieno pramonės investicijų valdymas” ir A. Trumpa. Įpareigojimas parduoti minimas akcijas buvo priimtas atsižvelgus į padėtį pieno supirkimo ir pieno produktų rinkose, kadangi AB “Rokiškio sūris”, užimdama labai didelę pieno supirkimo rinkos dalį, darė reikšmingą įtaką pieno supirkimo kainų politikai. AB “Kelmės pieninė” įjungimas į AB “Rokiškio sūris” grupę būtų dar labiau padidinęs AB “Rokiškio sūris” ekonominę galią, todėl galėjo būti sukurta dominuojanti padėtis pieno supirkimo rinkoje ar itin apribojama konkurencija atitinkamoje rinkoje.

Kadangi UAB „Survesta“ ir susiję asmenys nusprendė parduoti didžiąją dalį jai priklausančių AB „Rokiškio sūris“ akcijų, A. Trumpa ir UAB „Pieno pramonės investicijų valdymas“ kreipėsi leidimo vykdyti koncentraciją įsigyjant iki 100 proc. UAB „Rokiškio sūris“ akcijų ir įgyjant bendrą kontrolę. 2005 m. gegužės 5 d. Konkurencijos taryba davė leidimą vykdyti nurodytą koncentraciją pagal pateiktą pranešimą. 2005 m. gegužės 12 d. buvo įvykdytas sandoris, po kurio UAB „Survesta“ ir susiję asmenys neteko AB „Rokiškio sūris“ kontrolės ir turi tik 9,99 proc. balsų AB „Rokiškio sūris“ visuotiniame akcininkų susirinkime be papildomų šios bendrovės kontrolės teisių, o A. Trumpa ir UAB „Pieno pramonės investicijų valdymas“ bendrai įgijo 56,92 proc. balsų. Atsižvelgusi į pasikeitusią AB „Rokiškio sūris“ akcininkų struktūrą, Konkurencijos taryba nutarė panaikinti UAB „Vinvesta“ nustatytas koncentracijos vykdymo sąlygas ir įpareigojimą parduoti AB „Kelmės pieninė“ akcijas.

Atstovė viešiesiems ryšiams