BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

PASIKEITUS ĮSTATYMAMS, KONKURENCIJOS TARYBA NUTRAUKĖ TYRIMĄ DĖL PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS VIDAUS SANDORIŲ

2023 08 23

Konkurencijos taryba nusprendė nutraukti tyrimą, vykdytą dėl Panevėžio miesto savivaldybės sprendimų, susijusių su komunalinių atliekų tvarkymu, atitikties Konkurencijos įstatymo reikalavimams.

Šių metų gegužę tyrimą pradėjusi Konkurencijos taryba atkreipė dėmesį į Panevėžio miesto savivaldybės administracijos sudarytus vidaus sandorius su savivaldybei priklausančia akcine bendrove „Panevėžio specialus autotransportas“, kuriai pavestos teikti komunalinių atliekų tvarkymo ir komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių bei popieriaus atliekų rūšiuojamojo surinkimo ir jų vežimo paslaugos.

Institucija įtarė, kad savivaldybė sudarė vidaus sandorius su bendrove neatlikusi konkurencingos procedūros ir tokiu būdu galėjo pažeisti Konkurencijos įstatymą, nes galimai sukūrė nevienodas konkurencijos sąlygas savo bendrovei bei komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas potencialiai galintiems teikti ūkio subjektams.

Nuo šių metų liepos, įsigaliojus Seimo priimtoms Konkurencijos įstatymo ir Vietos savivaldos įstatymo pataisoms, savivaldybės gali savo įmonėms pavesti teikti komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas, neatsižvelgdamos į Konkurencijos įstatyme numatytą draudimą priimti teisės aktus arba kitus sprendimus,  kurie riboja konkurenciją.

Nors Panevėžio miesto savivaldybė vidaus sandorius sudarė iki minėto teisinio reguliavimo pakeitimo, Konkurencijos taryba, net ir atlikusi tyrimą bei nustačiusi Konkurencijos įstatymo pažeidimą, nebegalėtų savivaldybės įpareigoti panaikinti ar pakeisti sprendimus ir paslaugų teikėją atrinkti organizuojant konkurencingą procedūrą. Pasikeitus teisiniam reguliavimui, tęsiamas tyrimas neatitiktų institucijos veiklos prioriteto – prisidėti prie veiksmingos konkurencijos apsaugos ir taip užtikrinti kuo didesnę vartotojų gerovę. Be to, tęsiamas tyrimas neatitiktų racionalaus institucijos išteklių naudojimo principo.

Įvertinusi nurodytas aplinkybes, Konkurencijos taryba nusprendė nutraukti tyrimą dėl Panevėžio miesto savivaldybės administracijos sudarytų vidaus sandorių. Nutarimas gali būti skundžiamas teismui per vieną mėnesį nuo jo įteikimo arba paskelbimo institucijos interneto svetainėje dienos.

Konkurencijos taryba, atsižvelgusi į pakeistą teisinį reguliavimą, taip pat peržiūrėjo 2023 m. strategijos įgyvendinimo plane įvardytus sektorinius prioritetus ir nutarė atsisakyti vidaus sandorių kaip prioriteto.

Vidaus sandoriai tarp Konkurencijos tarybos prioritetinių sričių buvo išskirti, nes institucija siekė aktyviau vykdyti prevencinę ir priežiūros veiklą, atsižvelgdama į Konstitucinio Teismo išaiškinimus, kad prieš sudarant vidaus sandorį turi būti įvertinta atitinkamo sprendimo įtaka sąžiningai konkurencijai, užtikrinant, kad tam tikras viešosios paslaugos teikėjas nebūtų privilegijuojamas, o kiti ūkio subjektai diskriminuojami. Vis dėlto Seimui priėmus Konkurencijos įstatymo bei Vietos savivaldos įstatymo pataisas ir įteisinus išimtį vidaus sandoriams, Konkurencijos taryba nebegali vertinti tokių sprendimų atitikties Konkurencijos įstatymo reikalavimams.

Atnaujinta: 2023 08 23