Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

 

 

Privatumo politika

SAVIVALDYBĖS TURĖS GAUTI LEIDIMĄ VYKDYTI ŪKINĘ VEIKLĄ

Nuo liepos 1 d. savivaldybės galės steigti įmonę ar patikėti naują ūkinę veiklą jau veikiančioms savo bendrovėms tik gavusios Konkurencijos tarybos leidimą.

Pagal Vietos savivaldos įstatymo pataisas savivaldybė gali steigti naujus viešųjų paslaugų teikėjus tik tais atvejais, kai kiti teikėjai viešųjų paslaugų gyventojams neteikia arba nėra pajėgūs jas teikti kokybiškai. Tokiais atvejais, taip pat ir tais, kai ūkinę veiklą savivaldybė norės patikėti jau veikiančiai savo įmonei, reikės gauti Konkurencijos tarybos leidimą.

Konkurencijos taryba 2016 m. gruodį patvirtino prašymų įvertinti savivaldybių vykdomą ūkinę veiklą teikimo ir nagrinėjimo tvarką. Pagal ją leidimas ūkinei veiklai vykdyti bus išduotas tik tuo atveju, jeigu paskelbus konkurencingą procedūrą paaiškėtų, kad kiti rinkoje veikiantys ar potencialiai galintys veikti ūkio subjektai, atsižvelgdami į savo komercinius interesus, nevykdytų savivaldybės bendruomenės interesams patenkinti būtinos veiklos arba vykdytų ne visa apimtimi.

Paskelbusi konkurencingą procedūrą, savivaldybė neturi privilegijuoti savo įmonių ir diskriminuoti atskirų ūkio subjektų.

Prašymą ūkinei veiklai vykdyti savivaldybės turės pateikti ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo įvykdytos konkurencingos procedūros. Jį Konkurencijos taryba išnagrinės ne vėliau kaip per 30 dienų.

Tikimasi, kad tokie savivaldybių ir jų įmonių ūkinės veiklos ribojimai sumažins galimybes teikti privilegijas savivaldybių valdomoms įmonėms viešųjų interesų sąskaita bei prielaidas kilti interesų konfliktui, kuomet savivaldybė vienu metu yra veikimo taisykles rinkoje reglamentuojantis ir per savo valdomą įmonę toje pačioje rinkoje veikiantis subjektas. Be to, bus sudarytos geresnės sąlygos, ypač regionuose, reikštis privačių asmenų ūkinės veiklos laisvei bei iniciatyvai, teikiant savivaldybių bendruomenėms reikalingas paslaugas.

Savivaldybių atstovai dėl tinkamo Vietos savivaldos įstatymo nuostatų įgyvendinimo raginami kreiptis į Konkurencijos tarybos Viešųjų subjektų priežiūros skyrių el. paštu vasvs@kt.gov.lt.