Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Privatumo politika

TEISMO NUTARTIS DĖL VILNIAUS TAKSI BENDROVIŲ DRAUDŽIAMO SUSITARIMO TURĖTŲ BŪTI PAMOKA GALIMŲ KARTELIŲ DALYVIAMS

2006 05 11

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo galutinė ir neskundžiama nutartis, kuria patvirtinta, kad Konkurencijos tarybos 2005 m. vasario 3 d. nutarimas dėl draudžiamo susitarimo tarp Vilniaus mieste taksi paslaugas teikiančių ūkio subjektų buvo priimtas teisėtai, yra svarbi ateityje užkertant kelią panašiems susitarimams rinkose dėl kainų ar kitokio konkurencijos ribojimo.

Atlikusi tyrimą 2005 m. vasarį Konkurencijos taryba priėmė nutarimą, kuriame konstatavo, kad Taksi paslaugų teikėjų asociacija ir kai kurios Vilniaus mieste taksi paslaugas teikiančios bendrovės savo veiksmais pažeidė Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio reikalavimus – tarpusavyje suderinusios veiksmus bendrovės 2004 m. spalio pradžioje padidino važiavimo taksi kainas. Veiksmai, kai tariantis buvo nustatyti taksi tarifai ir/ar įsėdimo mokestis, prieštarauja Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio reikalavimams. Už atliktus Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio draudžiamus veiksmus - susitarimus, kuriais siekiama riboti konkurenciją arba kurie riboja ar gali riboti konkurenciją, įskaitant susitarimus tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti (fiksuoti) tam tikros prekės kainas arba kitas pirkimo ir pardavimo sąlygas – dešimt Vilniaus taksi bendrovių buvo pripažintos pažeidusios Konkurencijos įstatymą ir joms buvo skirtos baudos. Nustatyta, kad draudžiamo susitarimo iniciatore buvo UAB „Martono taksi“, kuriai buvo skirta didžiausia bauda.

Bendrovės, Taksi paslaugų teikėjų asociacijos narės, nesutikdamos su Konkurencijos tarybos nutarimu, jį apskundė teismui. Galutinį sprendimą šioje byloje priėmęs Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas konstatavo, kad tarp taksi paslaugas Vilniuje teikiančių bendrovių buvo sudarytas suderintais veiksmais išreikštas draudžiamas susitarimas dėl paslaugos kainos, iškraipantis konkurenciją taksi paslaugų rinkoje ir kenkiantis vartotojų interesams. Atsižvelgęs į žemesnės instancijos teismų priimtus sprendimus, draudžiamą susitarimą sudariusių ūkio subjektų užimamą rinkos dalį ir gautų bendrųjų metinių pajamų dydį, Vyriausiasis administracinis teismas pakoregavo Konkurencijos tarybos bendrovėms skirtų baudų dydžius.

Konkurencijos taryba nuolat stebi rinkas, kurios dinamiškos ir kuriose dėl vykstančių kiekybinių ir kokybinių pokyčių nuolat keičiasi situacija, tam, kad galėtų laiku pastebėti galimų draudžiamų susitarimų apraiškas. Pirmiausia sąžininga konkurencija turi skatinti ūkio subjektus siekti kokybiškesnių paslaugų – gerinti klientų aptarnavimą konkuruojant kainomis ir keliant aptarnavimo kultūrą. Nustatant prekių ir paslaugų kainas tarpusavyje derinami veiksmai, kuriuos draudžia Konkurencijos įstatymas, daro didelę žalą visiems vartotojams, todėl neteisėti veiksmai bus tiriami, o įrodžius draudžiamus susitarimus, jų dalyvių laukia numatytos griežtos sankcijos.

Atstovė viešiesiems ryšiams