Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

 

 

Privatumo politika

TĘSIAMAS TYRIMAS DĖL MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VEIKSMŲ, SUSIJUSIŲ SU KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMU

2013 09 26

Konkurencijos taryba 2013 m. rugsėjo 26 d. nusprendė tęsti tyrimą dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos (toliau – Savivaldybė) sprendimų, kuriais pavesta UAB „Molėtų švara“ (toliau – Bendrovė) eksploatuoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą, atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimams.

Tyrimo metu siekiama nustatyti, ar Savivaldybės sprendimai, kuriais be konkurso ar kitos konkurenciją užtikrinančios procedūros Bendrovei iki 2014 m. gruodžio 31 d. pavesta eksploatuoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą Molėtų mieste ir rajone, neprivilegijavo Bendrovės kitų, atliekų tvarkymu užsiimančių, įmonių atžvilgiu.

Konkurencijos taryba vertins faktines, teisines ir kitas su tyrimu susijusias aplinkybes, kurios gali būti svarbios nustatant Savivaldybės sprendimų atitiktį Konkurencijos įstatymo reikalavimams.

Konkurencijos tarybos nutarimą galima rasti čia.

Pastabos

(1) Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 1 dalis nustato, kad viešojo administravimo subjektai, įgyvendindami pavestus uždavinius, susijusius su ūkinės veiklos reguliavimu Lietuvos Respublikoje, privalo užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę.

(2) Šio straipsnio 2 dalis draudžia administravimo subjektams priimti teisės aktus arba kitus sprendimus, kurie teikia privilegijas arba diskriminuoja atskirus ūkio subjektus ar jų grupes ir dėl kurių atsiranda ar gali atsirasti konkurencijos sąlygų skirtumų atitinkamoje rinkoje konkuruojantiems ūkio subjektams, išskyrus atvejus, kai skirtingų konkurencijos sąlygų neįmanoma išvengti vykdant Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus.

(3) Komunalinių atliekų tvarkymo sistema Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme apibrėžiama kaip organizacinių, techninių ir teisinių priemonių visuma, susijusi su savivaldybių funkcijų įgyvendinimu atliekų tvarkymo srityje.

 

Komunikacijos skyrius

Atstovė viešiesiems ryšiams