Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

 


UŽ KONKURENCIJOS ĮSTATYMO PAŽEIDIMĄ - BAUDA TARPTAUTINIAM VILNIAUS ORO UOSTUI

2010 01 21

Konkurencijos taryba priėmė nutarimą, kuriame konstatavo, kad Valstybės įmonė Tarptautinis Vilniaus oro uostas (TVOU) pažeidė Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio, draudžiančio piktnaudžiauti dominuojančia padėtimi, reikalavimus, kadangi nepagrįstai atsisakė suteikti papildomą kuro talpų kvotą UAB „RSS MOTORS“ bei vietą šios bendrovės degalų pylimo automobiliui laikyti. Už šį pažeidimą Valstybės įmonei Tarptautiniam Vilniaus oro uostui skirta 76 000 litų bauda.Konkurencijos taryba įpareigojo TVOU nutraukti neteisėtą veiklą, jeigu ji iki šiol yra nenutraukta, t. y. per nustatytą laikotarpį suteikti UAB „RSS MOTORS“ kuro talpų kvotą, atsižvelgiant į gautus prašymus bei vadovaujantis nediskriminaciniais ir aiškiais pagrindais.

Įvertinusi tai, kad Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija yra TVOU steigėja bei už tinkamą Antžeminių paslaugų teikimo taisyklių įgyvendinimą atsakinga valstybės institucija, Konkurencijos taryba nutarime rekomendavo šiai ministerijai imtis aktyvių veiksmų ir priemonių, kad reaktyvinių degalų tiekimo orlaiviams rinkoje būtų užtikrinta sąžininga konkurencija.

Tyrimas buvo atliktas pagal UAB „RSS MOTORS“ pareiškimą, kuriame buvo prašoma nustatyti, ar TVOU, su kuriuo bendrovė konkuruoja tiekdama reaktyvinius degalus orlaiviams, nepiktnaudžiavo dominuojančia padėtimi, kadangi nepagrįstai atsisakė suteikti bendrovei daugiau vietos degalų talpyklose reaktyvinių degalų laikymui, nurodytu laikotarpiu nesuteikė priešgaisrinės saugos reikalavimus atitinkančios vietos trečiam bendrovei priklausančiam degalų pylimo automobiliui laikyti. Buvo skundžiamasi, kad TVOU, pasinaudodamas tuo, jog įmonės teikiamų antžeminių paslaugų apskaita nėra atskirta nuo kitos oro uosto vykdomos veiklos apskaitos, galėjo nustatyti nepagrįstai žemas jo tiekiamų aviacinių degalų orlaiviams kainas.

Pripažinusi Konkurencijos įstatymo pažeidimą dėl aukščiau paminėtų veiksmų UAB „RSS MOTORS“ atžvilgiu, Konkurencijos taryba konstatavo, jog nėra pagrindo teigti, kad TVOU tirtu laikotarpiu taikė „grobuoniškas“ kainas, parduodamas reaktyvinius degalus aviakompanijoms, todėl dėl šių TVOU veiksmų nėra piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi sudėties.

Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad TVOU per pastaruosius trejetą metų Konkurencijos tarybos buvo jau du kartus baustas už konkurencijos taisyklių pažeidimus (piktnaudžiavimą dominuojančia padėtimi), dėl kurių buvo apsunkintos aviacinių degalų tiekėjų veiklos sąlygos šiame oro uoste. Kita vertus, Konkurencijos taryba pastebi, kad buvę ir naujai konstatuotas Konkurencijos įstatymo pažeidimas susiję su ankstesniais metais TVOU administracijos vykdytais veiksmais, o šiuo metu aplinkybės yra pasikeitusios ir su konkurencijos ribojimu susijusios problemos imtos spręsti iš esmės. Skirdama baudą už piktnaudžiavimą dominuojančia padėtimi Konkurencijos taryba įvertino sunkinančias (pažeidimo pakartotinumą) ir lengvinančias aplinkybes (vieta trečiam UAB „RSS MOTORS“ degalų pylimo automobiliui laikyti buvo suteikta dar iki bendrovės kreipimosi į Konkurencijos tarybą).

Atstovė viešiesiems ryšiams