Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

 

 

Privatumo politika

VAIRAVIMO MOKYKLOS NUBAUSTOS UŽ DRAUDŽIAMĄ SUSITARIMĄ

2004 11 19

Konkurencijos tarybos posėdyje išnagrinėtas klausimas dėl vairuotojų rengimo paslaugas teikiančių ūkio subjektų ir Lietuvos vairuotojų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo mokyklų asociacijos veiksmų atitikimo Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio reikalavimams. Tyrimas buvo pradėtas 2004 m. vasarį Konkurencijos tarybos iniciatyva, nustačius faktą, kad beveik vienu metu Klaipėdoje buvo didinamos kainos už B kategorijos kelių transporto priemonių vairavimo mokymo paslaugas.

Įvertinusi atlikto tyrimo medžiagą ir išklausiusi suinteresuotų šalių paaiškinimus, Konkurencijos taryba pripažino, kad kai kurios Klaipėdos atitinkamoje rinkoje veikiančios vairuotojų rengimo paslaugas teikiančios mokyklos atliko veiksmus, pažeidžiančius Konkurencijos įstatymo nuostatas dėl draudžiamų susitarimų. Nustatyta, kad kai kurie šioje rinkoje veikę ūkio subjektai sudarė Konkurencijos įstatymu draudžiamą susitarimą, pasireiškusį suderintais veiksmais (derintomis teikiamų paslaugų kainomis). Dėl šių tarpusavio veiksmų dalis Klaipėdoje veikiančių vairuotojų rengimo paslaugas teikiančių mokyklų kainas už paslaugas 2004 m. pradžioje padidino nuo 500 iki 860-900 Lt.

Už nustatytą Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio reikalavimų pažeidimą - draudžiamą susitarimą - Konkurencijos taryba nutarė taikyti sankcijas. Klaipėdos miesto atitinkamoje rinkoje vairuotojų rengimo paslaugas teikiantiems ūkio subjektams skirtos piniginės baudos: UAB „Particula“ -5000 Lt, UAB „Alvridika“ -1000 Lt, UAB „Klaipėdos darbo rinkos mokymo centras“ - 1000 Lt, UAB „Kalbų gama“, - 1000 Lt, E. Matuzevičiaus IĮ - 1000 Lt, A. Andrijausko IĮ -1000 Lt, UAB „Kerulis ir partneriai“ - 1000 Lt, J. Gelumbausko IĮ -1000 Lt, V. Voliko IĮ -1000 Lt, A. Strižak IĮ - 500 Lt.

Skirdama sankcijas ūkio subjektams už įvykdytą draudžiamą susitarimą ir nustatydama baudų dydžius Konkurencijos taryba atsižvelgė į keletą aplinkybių. Visų pirma, dėl draudžiamo susitarimo tirta rinka ir teikiamos paslaugos yra specifinės. Šioje rinkoje veikia daug ūkio subjektų ir tarp jų yra didelė konkurencija. Be to, šių ūkio subjektų rinkos dalys yra nedidelės ir visi jie yra smulkaus verslo atstovai, gauna nedideles pajamas, o kai kurių finansinė būklė yra prasta. Lietuvai įstojus į ES, šiems ūkio subjektams daugiau lėšų tenka skirti investicijoms bei gerinti mokymo kokybę. Be to, Konkurencijos tarybai pradėjus tyrimą, draudžiamos veikos šioje rinkoje buvo pristabdytos, o kai kurie ūkio subjektai geranoriškai bendradarbiavo su tyrėjais.

Atstovė viešiesiems ryšiams