Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

 


ŽEMĖS ŪKIO VEIKLA UŽSIIMANČIOS BENDROVĖS GALĖS VYKDYTI SANDORĮ

selective-shot-golden-wheat-wheat-field.jpg

Konkurencijos taryba leido vykdyti koncentraciją bendrovei „Litagra“ netiesiogiai per „Šešupės ūkį“ įsigyjant 100 proc. įmonės „Noragra“ akcijų ir perimant tiek šios, o netiesiogiai per ją – ir bendrovės „Agronovas“ kontrolę. Taip pat „Invaldai INVL“ leista netiesiogiai per įmonę „Žalvarnė“ įsigyti 100 proc. bendrovės „Agrilands“ akcijų bei perimti jos kontrolę, o netiesiogiai per ją – ir žemės ūkio bendrovės „Norvestas“ kontrolę.

Pranešimas apie ketinimą vykdyti koncentraciją gautas 2022 m. vasario 14 d. Įvertinusi su sandoriu susijusias aplinkybes, Konkurencijos taryba konstatavo, kad dėl numatomos vykdyti koncentracijos nebus sukurta ar sustiprinta dominuojanti padėtis arba itin apribota konkurencija atitinkamose rinkose.

„Šešupės ūkis“ priklauso „Litagra“ įmonių grupei, kuri vienija žemės ūkio produktų tiekėjus, gyvulių augintojus, pienininkystės bendroves.  Grupės įmonės užsiima mišraus žemės ūkio veikla: gamina žalią pieną, augina galvijus pardavimui, augina pasėlius, teikia pašarus, papildus, premiksus, jaukus, ėdalus naminiams gyvūnams ir kraiką katėms, teikia mobilios pašarų gamybos ir racionų skaičiavimo paslaugas.

„Žalvarnė“ ir su juo susiję ūkio subjektai nuomoja žemės ūkio paskirties žemę. „Žalvarnė“ yra susijusi su akcinės bendrovės „Invalda INVL“ įmonių grupe. „Invalda INVL“ vykdo investicinę veiklą ir yra investavusi į įvairia veikla užsiimančias bendroves.

„Noragra“ vykdo mišraus žemės ūkio veiklą: gamina žalią pieną, augina galvijus ir pasėlius pardavimui, tuo tarpu „Agronovas“, „Agrilands“ ir žemės ūkio bendrovė „Norvestas“ užsiima žemės ūkio paskirties žemės nuoma.

Apie numatomą įvykdyti koncentraciją privaloma pranešti Konkurencijos tarybai ir gauti leidimą, jeigu koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų suminės bendrosios pajamos paskutiniais prieš koncentraciją ūkiniais metais yra didesnės negu 20 mln. Eur ir jeigu kiekvieno mažiausiai iš dviejų koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų bendrosios pajamos paskutiniais prieš koncentraciją ūkiniais metais yra didesnės negu 2 mln. Eur.