BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

Teisės aktų projektų archyvas

Lietuvos teisės aktų

Europos Sąjungos teisės aktų

 • Komisijos komunikatas dėl valstybės pagalbos, skirtos svarbių bendrus Europos interesus atitinkančių projektų skatinimui Projektas (LT), Projektas (EN) | Pastabos: nėra
 • Bendrijos valstybės pagalbos moksliniams tyrimams, plėtrai ir inovacijoms sistema projektas (EN) Projektas | Pastabos: nėra
 • Bendrasis bendrosios išimties reglamentas, Projektas (LT), Projektas (EN) | Pastabos: nėra
 • Bendrojo bendrosios išimties reglamento priedai, Projektai (LT), Projektai (EN) | Pastabos: nėra
 • Gairės dėl valstybės pagalbos aplinkosaugai ir energetikai, projektas (LT), projektas (EN) | Pastabos: nėra
 • Gairių dėl Valstybės pagalbos politikos modernizavimo, pasitelkiant geresnį vertinimą, projektas (EN) Projektas | Pastabos: nėra
 • Gairių dėl valstybės pagalbos sunkumų patiriančioms ne finansų įmonėms sanuoti ir restruktūrizuoti projektas Projektas | Pastabos: nėra
 • Bendrojo bendrosios išimties reglamento (ES), kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 800/2008 nuostatos dėl jo taikymo laikotarpio, projektas Projektas | Pastabos: nėra
 • Komisijos reglamento, kuriuo skelbiama, kad tam tikrų rūšių pagalba žemės ūkio ir miškininkystės sektoriuje ir kaimo vietovėse yra suderinama su vidaus rinka pagal Sutarties 107 ir 108 straipsnius, ir panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1857/2006, projektas Projektas | Pastabos: nėra
 • Komisijos reglamentas dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žemės ūkio sektoriuje (patikslintas) Projektas | Pastabos | Priimtas teisės aktas
 • Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamento (EB) Nr.1857/2006 nuostatos dėl jo taikymo laikotarpio Projektas | Pastabos: nėra | Priimtas teisės aktas: nėra
 • Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr.794/2004, įgyvendinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr.659/1999, nustatantį išsamias EB sutarties 93 straipsnio taikymo taisykles Projektas | Pastabos | Priimtas teisės aktas: nėra
 • Komisijos Reglamentas (ES) dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107-108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai Projektas | Pastabos | Priimtas teisės aktas
 • Sąjungos gairės dėl valstybės pagalbos rizikos finansų investicijoms skatinti Projektas | Pastabos | Priimtas teisės aktas: nėra
 • Komisijos reglamentas (ES) skelbiantis tam tikrų rūšių pagalbą suderinama su bendrąja rinka taikant Sutarties 87 ir 88 straipsnius (BBIR II dalis) projektas [LT] | [EN] | Aiškinamasis raštas ) Pastabos | Priimtas teisės aktas: nėra
 • Komisijos reglamentas (ES) keičiantis Reglamentą (EB) Nr.800/2008 dėl jo taikymo pratęsimo [EN] Projektas | Pastabos: nėra | Priimtas teisės aktas: nėra
 • Gairės dėl valstybės pagalbos oro uostams ir oro transporto bendrovėms Projektas | Pastabos | Priimtas teisės aktas: nėra
 • 2014-2020 m. regioninės valstybės pagalbos gairės Projektas | Aiškinamasis raštas | Pastabos | Priimtas teisės aktas
 • Valstybės pagalbos taisyklių taikymo plačiajuosčio ryšio tinklų sparčiam diegimui ES gairės Projektas | Pastabos | Priimtas teisės aktas
 • Bendrasis bendrosios išimties reglamentas ( Projektas | Aiškinamasis raštas | Pastabos | Priimtas teisės aktas: nėra
 • Komunikatas dėl valstybės pagalbos filmams ir kitiems garso ir vaizdo kūriniams Projektas | Pastabos | Priimtas teisės aktas: nėra
 • Komisijos reglamentas dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai Projektas | Aiškinamasis raštas | Pastabos | Priimtas teisės aktas: nėra
 • Komisijos reglamentas dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žemės ūkio sektoriuje Projektas | Pastabos | Priimtas teisės aktas: nėra
Atnaujinta: 2023 03 02