Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

 


DĖL SIŪLOMŲ DAUGIABUČIŲ NAMŲ ADMINISTRAVIMO PRINCIPŲ SAVIVALDYBĖMS KYLA RIZIKA PAŽEISTI KONKURENCIJĄ

VMS_3234.jpg

Konkurencijos taryba išnagrinėjo Aplinkos ministerijos parengtą Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdymo įstatymo projektą ir rekomendavo jai dar kartą apsvarstyti siūlomus pakeitimus, kuriais savivaldybėms gali kilti interesų konfliktas, bei atlikti poveikio konkurencijai vertinimą.

Projekto autoriai siekia viename įstatyme įtvirtinti daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdymo, naudojimo, priežiūros principus, taip pat – bendrijų steigimo, administratorių atrankos tvarką ir kitas nuostatas. Savivaldybėms norima suteikti teisę ne tik sudaryti daugiabučių administratorių sąrašą, į kurį galės patekti tiek savivaldybių valdomos įmonės, tiek privačios bendrovės, bet ir skirti nuobaudas, taip pat išbraukti iš sąrašo pažeidimus padariusius administratorius. 

Kadangi savivaldybių valdomos įmonės pretenduoja tapti administratoriais, o savivaldybės prižiūri administratorių veiklą, Konkurencijos tarybos vertinimu, jos gali veikti neobjektyviai bei piktnaudžiauti suteiktomis teisėmis tam, jog pagerintų savo valdomų ar kontroliuojamų įmonių padėtį rinkoje – taip savivaldybės gali pažeisti pareigą užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę.

„Įstatymo projektu niekaip nėra užtikrinama, kad vienodi objektyvumo kriterijai prižiūrint administratorių veiklą būtų taikomi tiek savivaldybių įmonėms, tiek ir privatiems ūkio subjektams. Todėl savivaldybės gali sukurti savo įmonėms palankesnes sąlygas veikti rinkoje lyginant kitų rinkos dalyvių atžvilgiu. Pavyzdžiui, neišbraukti savo įmonės iš sąrašo už padarytus pažeidimus, kad ši toliau galėtų vykdyti veiklą ir gauti pajamas“, – rašoma Konkurencijos tarybos išvadoje.

Institucija siūlo daugiabučių namų valdytojų veiklos priežiūrą ir kontrolę perduoti nešališkam priežiūros organui arba savivaldybių valdomų ar kontroliuojamų įmonių neįtraukti į valdytojų sąrašus. Tokiu atveju savivaldybės įmonės šias paslaugas galėtų teikti tik išimtiniais atvejais, kai privačios bendrovės negalėtų ir nenorėtų teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugų.

Konkurencijos taryba pateikė ir daugiau pasiūlymų dėl kitų minėto įstatymo projekto nuostatų, taip pat paragino Aplinkos ministeriją dar kartą apsvarstyti siūlomus pakeitimus, susijusius su bendrojo naudojimo objektų administravimu, ir atlikti įstatymo projekto poveikio konkurencijai vertinimą, kuris yra privalomas, kai teisės akto projektu nustatomas reguliavimas gali turėti poveikį konkurencijai.