Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

 

 

Privatumo politika

KONKURENCIJOS TARYBA VERTINS, AR JONIŠKIO SAVIVALDYBĖ TINKAMAI ĮVYKDĖ ĮPAREIGOJIMUS DĖL KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO

2013 03 26

Konkurencijos taryba 2013 m. kovo 25 d. nutarė pradėti tyrimą, kad įvertintų ar Joniškio rajono savivaldybė (toliau – Savivaldybė) tinkamai įvykdė įpareigojimus pakeisti ar panaikinti savo sprendimus dėl komunalinių atliekų tvarkymo.

2012 m. balandžio 26 d. nutarimu Konkurencijos taryba pripažino, kad Savivaldybės sprendimai, kuriais UAB „Joniškio komunalinis ūkis“ (toliau – „Joniškio komunalinis ūkis“) suteikta išskirtinė teisė vykdyti viešąją komunalinių atliekų tvarkymo paslaugą Savivaldybės teritorijoje, užkirto kelią kitoms įmonėms siūlyti ir teikti komunalines paslaugas. Šiais sprendimais Savivaldybė neužtikrino sąžiningos konkurencijos ir taip pažeidė Konkurencijos įstatymo 4 straipsnį. Savivaldybė buvo įpareigota per tris mėnesius nuo Konkurencijos tarybos nutarimo paskelbimo dienos pakeisti ar panaikinti savo sprendimus ir jų pagrindu sudarytą sutartį su „Joniškio komunalinis ūkis“ dėl komunalinių atliekų tvarkymo taip, kad atitiktų Konkurencijos įstatymo reikalavimus ir apie tai informuoti Konkurencijos tarybą.

Savivaldybė informavo, kad dar nesurengė viešojo komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų teikimo konkurso ir nepaskyrė tikslios konkurso datos. Konkurencijos taryba, atsižvelgusi į šias aplinkybes ir į tai, kad Savivaldybė nepateikė įrodymų, jog tinkamai įvykdė Konkurencijos tarybos įpareigojimus, pradėjo tyrimą dėl galimo įpareigojimų nevykdymo.

Konkurencijos taryba primena, kad ji griežtai prižiūri, kaip viešojo administravimo subjektai vykdo jiems nustatytus įpareigojimus nutraukti Konkurencijos įstatymo pažeidimus.

Tyrimo pradėjimas rodo, kad yra pagrindas įtarti galimą pažeidimą, tačiau tai dar nereiškia, kad toks pažeidimas egzistuoja.

Pastabos

(1) Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 1 dalis nustato, kad viešojo administravimo subjektai, įgyvendindami pavestus uždavinius, susijusius su ūkinės veiklos reguliavimu Lietuvos Respublikoje, privalo užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę.

(2) Šio straipsnio 2 dalis draudžia administravimo subjektams priimti teisės aktus arba kitus sprendimus, kurie teikia privilegijas arba diskriminuoja atskirus ūkio subjektus ar jų grupes ir dėl kurių atsiranda ar gali atsirasti konkurencijos sąlygų skirtumų atitinkamoje rinkoje konkuruojantiems ūkio subjektams, išskyrus atvejus, kai skirtingų konkurencijos sąlygų neįmanoma išvengti vykdant Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus.

 

Komunikacijos skyrius

Atstovė viešiesiems ryšiams