Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

 

 

Privatumo politika

SUTEIKUSI PRIVILEGIJAS SAVO KONTROLIUOJAMAI BENDROVEI JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖ PAŽEIDĖ KONKURENCIJOS ĮSTATYMĄ

2012 04 26

Konkurencijos taryba nutarė, kad Joniškio rajono savivaldybė (toliau – Savivaldybė), vienašališkai suteikusi išskirtinę teisę UAB „Joniškio komunalinis ūkis“ vykdyti viešąją komunalinių atliekų tvarkymo paslaugą savivaldybės teritorijoje, neleido kitoms įmonėms siūlyti konkuruojančių paslaugų ir teikti tokias paslaugas. Taip Savivaldybė pažeidė Konkurencijos įstatymo 4 straipsnį, draudžiantį viešojo administravimo subjektams priimamais sprendimais teikti privilegijas ar diskriminuoti įmones ir taip joms sudaryti skirtingas konkurencijos sąlygas. Konkurencijos taryba įpareigojo Savivaldybę ne vėliau kaip per 3 mėnesius ištaisyti padėtį – Konkurencijos įstatymą pažeidžiančius Savivaldybės tarybos sprendimus panaikinti, o sudarytą sutartį – nutraukti.

Atlikusi tyrimą Konkurencijos taryba nustatė, kad Savivaldybė, nusprendusi ne konkurso tvarka pavesti savo kontroliuojamai bendrovei „Joniškio komunalinis ūkis“ teikti komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo paslaugas ir su ja sudariusi neterminuotą sutartį, diskriminavo kitas analogiškas paslaugas galinčias teikti įmones. Konkurentų galimybės veikti atitinkamoje rinkoje buvo apribotos neribotam laikotarpiui. Apie tai, kad nesudaromos galimybės lygiomis sąlygomis konkuruoti su Savivaldybės įsteigta bendrove, Konkurencijos tarybai skundėsi AB „Specializuotas transportas“. Konkurencijos taryba pažymi, kad įgyvendindama savo pareigą tinkamai organizuoti komunalinių atliekų surinkimą ir išvežimą, Savivaldybė turėjo įvertinti, kad komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų rinka yra konkurencinga ir paslaugas teiksiančią įmonę privalėjo pasirinkti ne visiškai konkurenciją pašalinusiu, o konkurenciją užtikrinančiu būdu. Tam tikslui galėjo būti organizuotas komunalinių atliekų tvarkytojų atrankos ar atliekų tvarkymo paslaugų viešojo pirkimo konkursas, kuris užtikrintų skaidrumą, nediskriminavimą ir konkurenciją tarp įmonių. Tokios galimybės Savivaldybei neribojo jokie teisės aktų reikalavimai. Konkurencijos taryba nenustatė, kad Joniškio rajono savivaldybė, priimdama atitinkamus sprendimus ir 2010 m. gruodį sudarydama paslaugų teikimo sutartį su UAB „Joniškio komunalinis ūkis“ ir VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centru, neišvengiamai būtų vykdžiusi kituose įstatymuose nustatytus reikalavimus.

Su išsamiu Konkurencijos tarybos nutarimo tekstu galima susipažinti – čia.

PASTABA

Konkurencijos įstatymo 4 straipsnis. Viešojo administravimo subjektų pareiga užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę

1. Viešojo administravimo subjektai, įgyvendindami pavestus uždavinius, susijusius su ūkinės veiklos reguliavimu Lietuvos Respublikoje, privalo užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę.

2. Viešojo administravimo subjektams draudžiama priimti teisės aktus arba kitus sprendimus, kurie teikia privilegijas arba diskriminuoja atskirus ūkio subjektus ar jų grupes ir dėl kurių atsiranda ar gali atsirasti konkurencijos sąlygų skirtumų atitinkamoje rinkoje konkuruojantiems ūkio subjektams, išskyrus atvejus, kai skirtingų konkurencijos sąlygų neįmanoma išvengti vykdant Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus.

Atstovė viešiesiems ryšiams