Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Privatumo politika

„VIASAT“ NUBAUSTA UŽ KLAIDINANČIĄ REKLAMĄ IR NESĄŽININGĄ KONKURENCIJĄ

2010 06 03

Konkurencijos taryba, atlikusi tyrimą, priėmė nutarimą, kuriuo pripažino, kad Estijos Respublikoje registruotos įmonės – AS Viasat veiksmai, skleidžiant klaidinančias savo paslaugų reklamas, pažeidė Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 5 straipsnio ir Konkurencijos įstatymo 16 straipsnio reikalavimus. Visapusiškai įvertinusi tyrimo metu nustatytas aplinkybes, Konkurencijos taryba konstatavo, kad AS Viasat, skleisdama klaidinančias „Auksinio paketo“ akcijų reklamas, atliko ūkinės veiklos sąžiningai praktikai ir geriems papročiams prieštaraujančius veiksmus, kurie pažeidė daugelio ūkio subjektų ir vartotojų interesus. Už tokius nesąžiningos konkurencijos veiksmus AS Viasat skirta 174 600 Lt bauda. Skiriant baudą buvo atsižvelgta į AS Viasat atsakomybę lengvinančią aplinkybę, kad su dalimi savo klientų AS Viasat taikiai išsprendė kilusius nesutarimus dėl mokesčių už paslaugas padidinimo.

Konkurencijos tarybos tyrimas dėl AS Viasat veiksmų, skleidžiant skaitmeninės televizijos paslaugų reklamą, buvo pradėtas įvertinus Vartotojų teisių apsaugos tarnybos persiųstų daug vartotojų skundų dėl to, kad AS Viasat padidino paslaugų kainas, nors vartotojai tikėjosi, kad „Auksinio paketo“ akcijos metu reklamose nurodytos AS Viasat paslaugų kainos jiems bus taikomos visą sudarytų sutarčių laikotarpį. Viena iš „Auksinio paketo“ akcijų buvo reklamuojama teiginiais, skatinančiais užsisakyti ir naudotis paslaugomis tokiomis lengvatinėmis sąlygomis: „kiekviena Lietuvos šeima „Viasat“ skaitmenine televizija 3 metus mėgausis tik už 29 Lt/mėn.“, „Paslaugos mokestis visą sutarties laikotarpį su tiesioginiu debetu – 29 Lt/mėn.“, „Abonentinis paslaugos mokestis 1-36 mėn. – 29 Lt“, „Paslaugos mokestis 36 mėn. 29 Lt/mėn.“, „Kortelės nuomos mokestis (1 kartą per metus) – 24 Lt“, „Viasat <...> 29 Lt/mėn., pusė paslaugos mokesčio visą sutarties laikotarpį“. Kitoje „Auksinio paketo“ akcijos reklamoje buvo teigiama, kad „pasirašius „Viasat“ „Auksinio paketo“ 24 mėn. sutartį, paslaugos mokestis 12 mėn. – 29 Lt/mėn. su tiesioginiu debetu“, „Antraisiais sutarties metais – 59 Lt/mėn. su tiesioginiu debetu“, „Kortelės nuomos mokestis (1 kartą per metus) – 24 Lt“. Šie reklaminiai teiginiai atskirais laikotarpiais buvo skleidžiami nuo 2006-10-01 iki 2008-08-07.

Tačiau AS Viasat nuo 2008-09-01 visiems savo klientams vienašališkai padidino kortelės nuomos mokestį iki 50 litų metams, o nuo 2009-02-01 visiems „Auksinio paketo“ vartotojams, kurie paslaugų teikimo sutartis su AS Viasat pasirašė iki 2008-11-01, padidino abonentinį paslaugų mokestį 6 litais per mėnesį. Nustatyta, kad šie mokesčiai buvo padidinti iš viso apie 60 000 AS Viasat paslaugų vartotojų, įskaitant ir iki 50 000 „Auksinio paketo“ akcijų metu sutartis sudariusių vartotojų.

Taigi, AS Viasat nesilaikė reklamose skelbtų akcijos sąlygų ir dėl to suklaidino vartotojus, kurie, atsižvelgę į minėtus reklaminius teiginius, tikėjosi, jog jiems visą sutarčių galiojimo laikotarpį AS Viasat paslaugos bus teikiamos būtent tokiomis kainomis, kokios buvo nurodytos skleistose reklamose. Tokiu būdu AS Viasat klaidinančios reklamos pagalba paskatino vartotojus pasirinkti būtent AS Viasat teikiamas paslaugas ir sudaryti su AS Viasat terminuotas 36 mėn. ar 24 mėn. trukmės sutartis, o vėliau vienašališkai padidino mokesčius už paslaugas.

Šie AS Viasat veiksmai, skleidžiant klaidinančią reklamą, ne tik lėmė padidėjusias, nei buvo galima pagrįstai tikėtis iš reklamose naudotų teiginių, vartotojų išlaidas nurodytoms paslaugoms, akivaizdžiai padarant žalą daugelio vartotojų interesams, tačiau AS Viasat taip pat pažeidė ir daugelio ūkio subjektų, kurie teikia analogiškas paslaugas kaip ir AS Viasat skaitmeninės televizijos paslaugos, interesus. Klaidinančios reklamos būdu AS Viasat priviliojusi daug vartotojų, iš savo konkurentų atėmė dalį potencialių klientų, kurie, tikėtina, būtų pasirinkę AS Viasat konkurentų teikiamas televizijos paslaugas, jei būtų žinoję, kad AS Viasat skleistos „Auksinio paketo“ akcijų reklamos yra neteisingos ir klaidinančios.

Konkurencijos taryba taip pat įpareigojo AS Viasat per nustatytą laikotarpį užtikrinti, kad vartotojams, sudariusiems klaidinančių reklamų skleidimo laikotarpiu sutartis dėl reklamuotų paslaugų teikimo, bus taikomos šiose reklamose skelbtos paslaugų kainos. Alternatyva – sudaryti sąlygas šiems vartotojams nutraukti pasirašytas sutartis su AS Viasat dėl reklamuotų paslaugų teikimo, vartotojams nepatiriant papildomų išlaidų.

Atstovė viešiesiems ryšiams