BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

VIDAUS SANDORIS GALI BŪTI SUDAROMAS TIK IŠIMTINIAIS ATVEJAIS IR ĮVERTINUS TOKIO SPRENDIMO ĮTAKĄ SĄŽININGAI KONKURENCIJAI

2022 05 19

Konkurencijos taryba, prižiūrėdama, kaip savivaldybės laikosi Konkurencijos įstatymo nuostatų sudarydamos vidaus sandorius, analizuos, ar jos atsižvelgia į Konstitucinio Teismo išaiškinimus – įvertinti vidaus sandorių įtaką sąžiningai konkurencijai.

Konstitucinis Teismas nagrinėjo Viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnio 2 dalies 2 punkto konstitucingumą ir pateikė savo išaiškinimus. Minėto įstatymo nuostata numato, kad savivaldybė, organizuodama viešųjų paslaugų teikimą, gali sudaryti vidaus sandorį ir pavesti savo kontroliuojamai įmonei teikti vandens ir šilumos tiekimo, nuotekų valymo, atliekų tvarkymo, keleivių vežimo, teritorijų ir gatvių priežiūros ir tvarkymo, maitinimo švietimo, socialinės globos arba sveikatos priežiūros įstaigose paslaugas.

Teismas 2022 m. gegužės 5 d. nutarimu pripažino, kad savivaldybės gali sudaryti vidaus sandorius dėl tam tikrų viešųjų paslaugų teikimo tik išimtiniais atvejais – tik tada, kai tokių paslaugų teikimas negali būti organizuojamas pasirenkant paslaugų teikėją viešai, pagal Viešųjų pirkimų įstatymą. Prieš sudarant vidaus sandorį turi būti įvertinta atitinkamo sprendimo įtaka sąžiningai konkurencijai, užtikrinant, kad tam tikras viešosios paslaugos teikėjas nebūtų privilegijuojamas, o kiti ūkio subjektai – diskriminuojami.

Konkurencijos taryba jau daugelį metų nuosekliai laikosi pozicijos, kad vidaus sandoriai gali riboti konkurenciją, suteikiant privilegijas savivaldybių kontroliuojamoms įmonėms, diskriminuojant kitus ūkio subjektus ir tokiu būdu sukuriant skirtingas konkurencijos sąlygas.

„Dėl vidaus sandorių visuomenė gali netekti konkurencijos teikiamos naudos. Tik konkurencija užtikrina veiksmingą mechanizmą, skatinantį ūkio subjektus būti efektyvius, teikti geresnės kokybės paslaugas kuo mažesnėmis kainomis“, – akcentavo Konkurencijos tarybos pirmininkas Šarūnas Keserauskas.

Jis pabrėžė, kad tuo atveju, jeigu savivaldybės sudarytų vidaus sandorius nesilaikydamos Konstitucinio Teismo nustatytų sąlygų, Konkurencijos taryba galėtų pradėti tyrimą, ar atitinkami savivaldybių sprendimai nepažeidžia Konkurencijos įstatymo.

Nustačius Konkurencijos įstatymo pažeidimą, savivaldybė gali būti įpareigota nutraukti vidaus sandorį ir viešųjų paslaugų teikėją atrinkti organizuojant konkurencingą procedūrą. Taip pat savivaldybei gresia bauda iki 0,5 proc. viešojo administravimo subjekto metinio biudžeto einamaisiais metais ir kitų praėjusiais metais gautų bendrųjų metinių pajamų, bet ne daugiau kaip 60 000 Eur.

Atnaujinta: 2022 05 19