Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

 

 

Privatumo politika

VILNIAUS SAVIVALDYBĖ NEUŽTIKRINO SĄŽININGOS KONKURENCIJOS LAISVĖS TEIKIANT KELEIVIŲ VEŽIMO VIEŠĄJĄ PASLAUGĄ

2013 06 19

Konkurencijos taryba birželio 19 d. pripažino Vilniaus miesto savivaldybę (toliau – Savivaldybė) pažeidus Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimus, pavedant keleivių vežimo viešąsias paslaugas teikti UAB „Vilniaus viešasis transportas“ be konkurenciją užtikrinančios procedūros bei neįvertinus galimybių ir nesudarius sąlygų kitoms keleivių vežimo paslaugas teikiančioms įmonėms konkuruoti dėl keleivių vežimo viešųjų paslaugų teikimo.

Tyrimą dėl Savivaldybės sprendimų atitikties Konkurencijos įstatymo reikalavimams Konkurencijos taryba pradėjo Vilniaus miesto vežėjų asociacijos (toliau - Asociacija) prašymu. Asociacija teigė, kad Savivaldybė savo sprendimais ribojo galimybes vežėjams, Asociacijos nariams, konkuruoti su Savivaldybės kontroliuojamu vežėju - UAB „Vilniaus viešasis transportas“.

Tyrimo metu Konkurencijos taryba nustatė, kad Savivaldybė pasirašė keleivių vežimo viešųjų paslaugų teikimo sutartį penkeriems metams su UAB „Vilniaus viešasis transportas“. Šių sutarčių pagrindu minėtas vežėjas įgijo išimtinę teisę teikti keleivių vežimo viešąsias paslaugas Savivaldybės nurodytais 95 maršrutais bei galėjo gauti kompensacijas už nuostolius, patirtus vykdant viešųjų paslaugų įsipareigojimus. Tai yra, prieš pavesdama teikti viešąją keleivių vežimo paslaugą UAB „Vilniaus viešasis transportas“, Savivaldybė nevertino kitų vežėjų galimybių teikti šią paslaugą bei neužtikrino sąžiningos konkurencijos tarp keleivių vežimo paslaugas teikiančių įmonių. Be to, toks Savivaldybės sprendimas, kuriuo pavedama teikti keleivių vežimo viešąją paslaugą vienam vežėjui, neskatina vežėjo veikti įmanomai mažiausiomis sąnaudomis, o tai gali lemti neracionalų Savivaldybės išteklių panaudojimą.

Pripažinusi, kad Savivaldybės sprendimai neatitinka Konkurencijos įstatymo reikalavimų, Konkurencijos taryba įpareigojo Savivaldybę per šešis mėnesius panaikinti arba pakeisti sprendimą ir sutartį taip, kad jie neprieštarautų Konkurencijos įstatymo nuostatoms.

Konkurencijos tarybos nutarimą galima rasti čia.

Pastabos

(1) Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 1 dalis nustato, kad viešojo administravimo subjektai, įgyvendindami pavestus uždavinius, susijusius su ūkinės veiklos reguliavimu Lietuvos Respublikoje, privalo užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę.

(2) Šio straipsnio 2 dalis draudžia administravimo subjektams priimti teisės aktus arba kitus sprendimus, kurie teikia privilegijas arba diskriminuoja atskirus ūkio subjektus ar jų grupes ir dėl kurių atsiranda ar gali atsirasti konkurencijos sąlygų skirtumų atitinkamoje rinkoje konkuruojantiems ūkio subjektams, išskyrus atvejus, kai skirtingų konkurencijos sąlygų neįmanoma išvengti vykdant Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus.

 

Komunikacijos skyrius

Atstovė viešiesiems ryšiams