BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

Europos Komisijos sprendimai

Europos Komisijos užregistruotos valstybės pagalbos schemos

Informaciją apie Europos Komisijos užregistruotas visų valstybių narių visas valstybės pagalbos schemas (notifikuotas schemas bei schemas, parengtas pagal bendruosius išimčių reglamentus) galima rasti Europos Komisijos tinklalapyje.

Europos Komisijos sprendimai

2023 m.

 • SA.107831 (2023/N) - Laikinoji valstybės pagalbos priemonė "Paskolos ūkio subjektams remti (schemos SA.105108 (2022/N) pakeitimas)
 • SA.107620 (2023/N) - Alternatyvaus kuro diegimas pramonės įmonėse Kauno, Šiaulių ir Telšių regionuose
 • SA.107127 (2023/N) - Laikina valstybės pagalba sodininkystės sektoriui (pakeitimas)
 • SA.106647 (2023/N) – Lietuvos regioninės pagalbos žemėlapio (2022 m. sausio 1 d. – 2027 m. gruodžio 31 d.) pakeitimas – padidintas pagalbos intensyvumas teritorijoms, kurioms numatyta parama iš TPF
 • SA.106672 - Skatinamoji finansinė priemonė "Tiesioginės paskolos verslui nuo karo nukentėjusiems verslo subjektams" (schemų SA.104109 ir SA.104854 pakeitimai)
 • SA.106380 - Valstybinio socialinio draudimo valstybės pagalbos teikimo taisyklės apdraustiesiems, turintiems finansinių sunkumų dėl energetikos krizės
 • SA.62161 (2021/PN) – Valstybės pagalba Vilniaus oro uostui 
 • SA.44678 (2022/C) (ex 2018/N) – Sprendimas dėl schemos SA.44678 (2022/C) (ex 2018/N) – Parama SGD terminalui - peržiūros
 • SA.104926 (2022/N) – Lietuva – Mokesčių pagalbos priemonės nuo energetikos krizės nukentėjusiems mokesčių mokėtojams dėl Rusijos agresijos prieš Ukrainą

2022 m.

 • SA.104853, SA.104854, SA.105108 (2022/N) – Likvidumo priemonių taikymo pratęsimas (SA.102772, SA.104109, SA.103706 pakeitimai)
 • SA.104975 (2022/N) – Valstybės pagalba sodininkystės sektoriaus įmonėms
 • SA.104717 (2022/N) – Subsidijos įmonėms, veikiančioms itin paveiktuose sektoriuose, siekiant sušvelninti energijos kainų padidėjimo padarinius
 • SA.103706 (2022/N) – Individualios garantijos ir paskolos ūkio subjektams remti po Rusijos agresijos prieš Ukrainą
 • SA.103781 (2022/N) – Juridinių asmenų investicijos į iškastinio kuro naudojimo keitimą ar mažinimą ir (arba) atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą
 • SA.104109 (2022/N) – Tiesioginės paskolos nuo karo nukentėjusiems verslo subjektams
 • SA.63098 (2022/N) – Priemonės „Naujos kartos technologijų plėtra“ pakeitimas – prieigos infrastruktūra RAIN 3“
 • SA.103044 – Europos garantijų fondo lėšų skyrimo laikotarpio pratęsimas
 • SA.102772 (2022/N) – Individualios paskolų ir išperkamosios nuomos garantijos
 • SA.100766 (2021/N) – Paramos biodegalams pratęstimas – SA.59028 (2020/N)
 • SA.102002 (2022/N) – Tiesioginės paskolos nuo trečiųjų šalių veiksmų nukentėjusiems verslo subjektams
 • SA.102468 (2022/N) – Laikinoji valstybės pagalba broilerių augintojams, susiduriantiems su ekonominiais sunkumais dėl COVID-19 protrūkio
 • SA.62831 (2021/N) – Individuali pagalba daugiafunkcinio sveikatos, švietimo, kultūros ir verslo paramos komplekso Vilniuje plėtrai
 • SA.102324 (2022/N) COVID-19: Pagalba apgyvendinimo paslaugų teikėjams ir kelionių organizatoriams
 • SA.101868 – Paskolos ūkio subjektų, veikiančių žemės ūkio ir akvakultūros srityje, likvidumui užtikrinti COVID-19 protrūkio metu
 • SA.101400 (2022/N) – Tiesioginės COVID-19 paskolos (pakeitimas)
 • SA.101446 (2022/N) – Pagalbos verslui fondas (pakeitimas)
 • SA.100014 (2021/NN) – COVID-19: Mokesčių pagalbos priemonės, kuriomis siekiama sušvelninti koronaviruso plitimo padarinius ir padėti įmonėms išlaikyti likvidumą

2021 m.

 • SA.64495 (2021/N) – Su COVID-19 susijusių mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir produktų gamybos paramos schema (pratęsimas)
 • SA.100253 (2021/N) – Europos garantijų fondas, skirtas nukentėjusiems nuo COVID-19 (pakeitimas)
 • SA.63433 (2021/N) – Valstybės pagalba pagal visos Europos garantijų fondą, reaguojant į COVID-19 krizę
 • SA.100937 (2021/N) – Valstybės pagalba, skirta socialinio draudimo įmokų įsiskolinimo atidėjimams (pratęsimas)
 • SA.100910 (2021/N) – COVID-19: Pagalbos schemos SA.57823 (2020/N) – Valstybės pagalba kiaulių augintojams – pakeitimas
 • SA.101074 (2021/N) – COVID-19: Pagalbos schemų SA.57008, SA.57529, SA.57665 pakeitimas
 • SA.64485 (2021/N) – Lietuvos Respublikos regioninės pagalbos žemėlapis (2022 m. sausio 1 d. – 2027 m. gruodžio 31 d.
 • SA.62306 (2021/N) – Valstybės pagalba labiausiai nukentėjusioms įmonėms
 • SA.60632 (2020/N) – Valstybės pagalba, skirta atidėti įmonėms mokesčių skolas
 • SA.60977 (2021/N) - Subsidijos nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms                    
 • SA.61067 (2021/N) - COVID-19: Priemonės SA.60379 (2020/N) „Skatinamoji finansinė priemonė „Tiesioginės COVID-19 paskolos” pakeitimas
 • SA.61815 (2021/N) - COVID-19: Schemos SA.57008 (2020/N) „COVID-19: Pagalbos verslui fondas“ pakeitimas ir pratęsimas
 • SA.62484 (2021/N) - COVID-19: Pagalbos schemų, SA.57514, SA.57529, SA.57823 ir SA.58856 (2020/N) pakeitimas
 • SA.62580 (2021/N) - Subsidijos nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms
 • SA.62627 (2021/N) - COVID19: Kompensacijos Lietuvos Respublikos kelionių organizatoriams už turistų sugrąžinimą paskelbus ekstremalią situaciją
 • SA.62833 (2021/N) - COVID-19: Mokesčių pagalbos priemonės COVID-19 plitimo padariniams sušvelninti, siekiant padėti įmonėms išlaikyti likvidumą (schemos SA.60632 pratęsimas)
 • SA.62950 (2021/N) - Laikinoji valstybės pagalba kiaulininkystės ir paukštininkystės sektoriams (įskaitant kiaušinių gavybą, pakavimą ir (ar) perdirbimą), patyrusiems nuostolių dėl COVID-19 epideminės situacijos
 • SA.63021 (2021/N) - COVID-19: Lietuvos garantijos ir paskolos kelionių organizatoriams, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų teikėjams (SA.57665, SA.59525 ir SA.60139 schemų modifikavimas)
 • SA.63099 (2021/N) - COVID-19: Schemos SA.57823 (2020/N) pakeitimas („Laikinoji valstybės pagalba teikiama kiaulių ir daržovių augintojams, patyrusiems nuostolių dėl COVID-19 viruso protrūkio“)
 • SA.63195 (2021/N) - Finansinės priemonės „Tiesioginės COVID-19 paskolos“ (schemos SA.61067) keitimas (antrasis schemos SA.60379 pakeitimas)
 • SA.63496 (2021/N) - COVID-19: Socialinio draudimo įmokų mokėjimų atidėjimas (Schemos SA.58885 pratęsimas)

2020 m. 

 • SA.58540 (2020/N) – Prekybos kredito draudimo garantijų schema
 • SA.58885 (2020/N) – Valstybės pagalba, skirta socialinio draudimo įmokų įsiskolinimo atidėjimams
 • SA.59345 (2020/N) – Valstybės pagalba, skirta remti kailinių gyvūnų laikytojus
 • SA.58371 (2020/N) – Europos Komisijos sprendimas dėl Lietuvos 2014–2020 m. regioninės pagalbos žemėlapio galiojimo pratęsimo
 • SA.58856 (2020/N) – Valstybės pagalbos schema, skirta paremti paukščių augintojus ir paukštienos perdirbėjus, nukentėjusius nuo COVID-19 protrūkio
 • SA.58645 (2020/N) – Valstybės pagalba, skirta kovai su koronaviruso protrūkiu susijusių produktų moksliniams tyrimams, plėtrai ir gamybai remti
 • SA.58574 (2020/N) – Valstybės pagalbos, skirtos žemės ūkio ir maisto sektorių įmonėms, schemos pakeitimas
 • SA.57665 (2020/N) – Garantijos ir paskolos kelionių organizatoriams, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų teikėjams
 • SA.57529 (2020/N) – Individualios garantijos ir palūkanos bei garantinių įmokų kompensacijos COVID-19 protrūkio metu nukentėjusiems ūkio subjektams, veikiantiems žemės ūkio, maisto, miškininkystės, kaimo plėtros ir žuvininkystės sektoriuose
 • SA.57514 (2020/N) – Laikina valstybės pagalba galvijų augintojams ir pieno gamintojams, susiduriantiems su ekonominiais sunkumais dėl COVID-19 protrūkio
 • SA.56927 (2020/N) Skatinamosios finansinės priemonės „Portfelinės garantijos paskoloms 2“ (Sprendimas pagal Komisijos komunikatą – Laikinoji valstybės pagalbos priemonių, skirtų ekonomikai paremti COVID-19 ligos protrūkio metu, sistema)
 • SA.57135 (2020/N) – Dalinis nuomos mokesčio kompensavimas labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms (Sprendimas pagal Komisijos komunikatą – Laikinoji valstybės pagalbos priemonių, skirtų ekonomikai paremti COVID-19 ligos protrūkio metu, sistema).
 • SA.56980 (2020/N) - Paskolos labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusiems verslams bei Apmokėtinų sąskaitų paskolos (ASAP)
 • SA.57008 (2020/N) - COVID-19: Pagalbos verslui fondas
 • SA.57032 (2020/N) – Parama SGD terminalui
 • SA.57243 (2020/N) - Valstybės pagalbos schemos SA.57066 pakeitimas – COVID-19: Tiesioginės subsidijos, skirtos padengti SVV, besiverčiančių krovinių vežimo kelių transportu, paskolų palūkanas
 • SA.57303 (2020/N) - Schemos SA.56980 (2020/N) “Paskolos labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusiems verslams“ pakeitimas
 • SA.57342 (2020/N) - COVID-19: Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojama programa „Kultūros ir meno organizacijų naujų produktų ir (ar) paslaugų kūrimas“
 • SA.57508 (2020/N) - Pagalba įmonėms, užsiimančioms žemės ūkio produktų perdirbimu paukštienos ir kiaušinių sektoriuose, kurios patyrė nuostolių dėl COVID-19 protrūkio
 • SA.57823 (2020/N) - Laikinoji valstybės pagalba ūkio subjektams, vykdantiems veiklą žemės ūkio ir žuvininkystės sektoriuose, ir patiriantiems sunkumų dėl COVID-19 protrūkio
 • SA.57828 (2020/N) - Parama žemės ūkio veiklos subjektams, patyrusiems nuostolių nukentėjus sodų ir uogynų derliui dėl šalnų 2019 metais
 • SA.58132 (2020/N) - Afrikinio kiaulių maro III zonos kiaulininkystės sektoriaus subjektų patirtų nuostolių kompensavimas
 • SA.58232 (2020/N) - Paneuropinis Garantijų Fondas atsakui į COVID-19
 • SA.58344 (2020/N) – Schemos SA.57514 (2020/N) „Laikinoji valstybės pagalba galvijų augintojams ir pieno gamintojams, susiduriantiems su ekonominiais sunkumais dėl COVID-19 protrūkio“ pakeitimas
 • SA.58476 (2020/N) - COVID-19 Kompensavimas Lietuvos Respublikos kelionių organizatoriams už turistų pargabenimą iš užsienio valstybių po nepaprastosios situacijos paskelbimo
 • SA.58903 (2020/N) – COVID-19: Schemos SA.57823 „Laikinoji valstybės pagalba ūkio subjektams, vykdantiems veiklą žemės ūkio ir žuvininkystės sektoriuose, ir patiriantiems sunkumų dėl COVID-19 protrūkio“ pakeitimas
 • SA.59028 (2020/N) - Schemos SA.48184 „Pagalba biodegalų gamybai“ pakeitimas
 • SA.59074 (2020/N) - Schemų SA.40459 (2015/N), SA.44844 (2015/N) ir SA.40672 (2016/N) pratęsimas
 • SA.59524 (2020/N) – Priemonė Nr. 01.2.1-LVPA-T-858 „COVID-19 MTEP“ ir Priemonė Nr. 03.3.1-LVPA-T-859 „COVID-19 PRODUKTAI LT“ (Schemos SA.58645 pratęsimas)
 • SA.59525 (2020/N) - COVID 19: Garantijų kelionių organizatorių prievolių įvykdymo užtikrinimui priemonės pratęsimas
 • SA.60073 (2020/N) - COVID-19: Pagalbos schemų SA.57514, SA.57529, SA.57823 ir SA.58856 (2020/N) pakeitimas
 • SA.60096 (2020/N) - Pagalbos verslui fondas
 • SA.60139 (2020/N) - Paskolos turizmo ir viešo maitinimo paslaugų teikėjams (schemos Nr. SA.57665 pakeitimas)
 • SA.60266 (2020/N) - COVID-19: Schemos SA.57823 pakeitimas - Laikinoji valstybės pagalba ūkio subjektams, vykdantiems veiklą žemės ūkio ir žuvininkystės sektoriuose, ir patiriantiems sunkumų dėl COVID-19 protrūkio
 • SA.60308 (2020/N) - Subsidijos nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms
 • SA.60379 (2020/N) - Skatinamoji finansinė priemonė „Tiesioginės COVID-19 paskolos”

2019 m.

 • SA.53074 (2019/N) –  Parama SGD terminalui
 • SA.52310 (2018/N) –  Parama žemės ūkio veiklos subjektams, patyrusiems nuostolių žuvus žemės ūkio augalams dėl gausių kritulių 2017 metais
 • SA.51158 (2018/N) –  Lietuva Klaipėdos uosto planuojamas žemsiurbės įsigijimas
 • SA.51157 (2018/N) –  Nuostolių, patirtų dėl užkrečiamųjų ligų ir salmoneliozės, kompensavimas
 • SA.50484 (2018/N) –  Parama elektros energiją intensyviai naudojančioms pramonės įmonėms susigrąžinti dalį viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kainos dalies, susijusios su elektros energijos gamyba naudojant atsinaujinančius energijos išteklius
 • SA.50199 (2019/N) –  Valstybės pagalba elektros energijos gamybai naudojant atsinaujinančiuosius energijos išteklius
 • SA.54255 - Afrikinio kiaulių maro III zonos kiaulininkystės sektoriaus subjektų patirtų nuostolių kompensavimas

2018 m.

2017 m.

 • SA.45764 (2016/N) –  Valstybės pagalba jūrų transportui. Tonažo mokesčio schemos pratęsimas ir pakeitimas
 • SA.48184 (2017/N) –  Pagalbos biodegalų gamybai schemos pratęsimas
 • SA.46372 (2017/N) –  Parama plačiajuosčio ryšio infrastruktūrai (II etapas)

2016 m.

 • SA.46285 (2016/N) - Pagalbos schemos strateginių informacinių ir ryšių technologijų (IRT) projektų plėtrai skatinti pratęsimas
 • SA.41540 (2015/N) -  Pagalba viešosioms įstaigoms – mokslo ir technologijų parkams, kuriuose veiklą vykdys (vykdo) mažos ir vidutinės įmonės
 • SA.41539 (2016/N) - Investicinė pagalba didelio efektyvumo kogeneracijai Vilniaus mieste - UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė (dar nepaskelbtas)
 • SA.40197 (2016/N)  – Investicijos į Vilniaus oro uosto infrastruktūrą
 • SA.44844 (2016/N)  – Dalies draudimo įmonių išlaidų, susidariusių išmokant draudimo išmokas už nuostolius, patirtus dėl sausros, kompensavimas
 • SA.40605 (2015/N) – Veiklos pradžios pagalba skrydžiams naujais maršrutais iš Lietuvos oro uostų vykdyti
 • SA.42225 (2015/N) – Regioninė pagalba strateginių informacinių ir ryšių technologijų (IRT) projektų plėtrai skatinti
 • SA.33313 (2011/NN) – Akcizo mokesčio sumažinimas biokurui
 • SA.43206 (2015/N) – Vilniaus kongresų centro projektas

2015 m.

 • SA.41981 (2015/N) – Į elektros kainas įtraukiamų netiesioginių su išmetamuoju CO2 susijusių išlaidų kompensavimas Lietuvoje
 • SA.40672 (2015/N) – Žalos atlyginimas už vilkų ūkiniams gyvūnams padarytą žalą (jei buvo taikytos prevencinės apsaugos priemonės) ir strumbrų padarytą žalą
 • SA.40459 (2015/N) – Pagalba grynaveislių ūkinių gyvūnų įsigijimui 

2014 m.

 • SA.38664 (2014/N) – Papildoma notifikacija dėl AB Ūkio Bankas likvidavimo
 • SA.34457 (2014/N) – Nacionalinis nemokamų pereinamojo laikotarpio apyvartinių taršos leidimų išdavimo pagal Direktyvos 2003_87_EB 10 c straipsnio 5 dalį investicijų planas
 • SA. 38488 (2014/N) – Pagalba strateginių informacinių ir ryšių technologijų (IRT) projektų plėtrai skatinti
 • SA.38510 (2014/N) –  2014 – 2020 m. regioninės pagalbos žemėlapis
 • SA. 18832 (2013/C) – Akcizo mokesčio sumažinimas biokurui

2013 m.

 • SA.24527 (N682/2007) - Dalies draudimo įmonių išlaidų, susidariusių išmokant draudimo išmokas už nuostolius, patirtus dėl stichinės sausros, kompensavimas
 • SA.35051 (2012/N) - Pagalbos schemos biokurui N 372/07 pratęsimas
 • SA.36047 (2013/N) - Penktasis Lietuvos bankų rėmimo schemos pratęsimas
 • SA.36132 (2013/N) - Valstybės pagalbos schemos N 183/2009 „Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuosčio tinklo plėtra“ – Pakeitimas
 • SA.36248 (2013/NN) - Rezoliucija dėl AB Ūkio Bankas likvidavimo
 • SA.36519 (2013/N) - Sanavimo ir restruktūrizavimo schemos mažosioms ir vidutinėms įmonėms Lietuvoje pratęsimas
 • SA.36740 (2013/NN) – Lietuva - Pagalba AB „Klaipėdos nafta“ – SGD terminalas
 • SA. 36771 (2013/N) - Pagalba gamintojų kooperacijai plėtoti
 • SA.37400 (2013/N) - 2007–2013 m. regioninės pagalbos žemėlapio taikymo pratęsimas iki 2014 m. birželio 30 d.
 • SA.37459 (2013/N) - Pagalba garantiniam užmokesčiui kompensuoti
 • SA.37498 (2013/N) - Pagalba perkant linų sektoriaus įrangą
 • SA.37603 (2013/N) - Nuostolių, patirtų dėl gyvūnų užkrečiamų ligų, kompensavimas
 • SA.37850 (2013/N) - Patvirtintos valstybės pagalbos schemos N 197/2008 (Regioninės pagalbos energetikos sektoriui, iš dalies pakeistos dokumentu SA.33094 (2011/N)) taikymo pratęsimas iki 2014 m. birželio 30 d. imtinai
 • SA.36427 (2013/N) - Vilniaus miesto savivaldybė – „Buvusios elektros matavimo technikos gamyklos AB „Skaiteks“ užterštos teritorijos sutvarkymas“ – Projekto SA.34236 (2012/N) sąmatos pataisa
 • SA.34236 (2012/N) - Vilniaus miesto savivaldybė – „Buvusios elektros matavimo technikos gamyklos AB „Skaiteks“ užterštos teritorijos sutvarkymas“

2012 m.

2011 m.

 • SA.33135(2011/N) - SA.33094 (2011/N)- Schemos N197/2008 – Regioninė pagalba energetikos sektoriui pakeitimas
 • SA.33135(2011/N) - Lietuvos bankų rėmimo schemos pratęsimas
 • N 478/2011 - MVĮ restruktūrizavimo planas
 • N 316/2011 - Perėjimas prie skaitmeninio televizijos transliavimo

2010 m.

 • N67/2010 – UAB „Toksika“
 • N 521/2010 - Pagalbos Lietuvos regioninių oro uostų veiklai pradėti schema
 • N 170/2010 - Finansinė parama kino projektams
 • N 200/2010 - Lithuanian bank support scheme
 • N 46/2010 - Amendment to the Temporary Framework measure Limited amounts of compatible aid (N 272-2009)
 • N 686/2010 - Limited amounts of compatible aid under the Temporary Framework for agricultural entities active in the primary production of agricultural products

2009 m.

 • N 659/2009 - Short - term export credit insurance
 • N 523/2009 - Lithuania Amendment to the Temporary Framework measure "Limited amounts of compatibleaid" (N 272/2009)
 • N 507/2009 - Lietuva Schemos „Inoklaster LT ir Inoklaster LT+“ pakeitimas
 • N 272/2009 – Limited amounts of compatible aid in the form of guarantees to credit institutions for loans taken by SMEs and large enterprises during the financial and economic crisis
 • N 183/2009 – Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuosčio tinklo plėtra
 • N 636/2008 – Dėl Valstybės Pagalbos Nr. N 636/2008 - Lietuva „Inoklaster LT“ ir „Inoklaster LT+“

2008 m.

 • N 497/2007 – Plačiajuosčio duomenų perdavimo tinklo diegimas Lazdijų ir Alytaus rajonuose
 • N 587/2008 – Pagalba palūkanoms už kreditus (išskyrus žemei pirkti) kompensuoti (Aid for reimbursement of credit interest (except for the purchase of land))
 • N 666/2007 – Pagalba, skirta kompensuoti draudimo įmokas
 • N 682/2007 – Dalies draudimo įmonių išlaidų, susidariusių išmokant draudimo išmokas už nuostolius, patirtus dėl stichinės sausros, kompensavimas
 • N 683/2007 – Nuostolių, patirtų dėl gyvūnų užkrečiamųjų ligų, kompensavimas
 • N 737/2007 – Pagalba garantiniam užmokesčiui kompensuoti
 • N 755/2007 – Pagalba palūkanoms už kreditus (išskyrus žemei pirkti) kompensuoti
 • N 764/2007 – 400 MW galios kombinuoto ciklo dujų turbininio bloko statyba AB „Lietuvos elektrinė“
 • N 197/2008 – Regioninė pagalba energetikos sektoriui

2007 m.

 • N 306-07 - Pagalba biodyzelio gamybos plėtojimui
 • N 363-07 Parama perkant naudotą įrangą linų sektoriuje
 • N 368-07 Pagalba garantiniam užmokesčiui kompensuoti
 • N 370-07 Pagalba kreditų (išskyrus žemei pirkti) palūkanoms kompensuoti
 • N 428-07 Valstybės pagalba gamintojų kooperacijai plėtoti
 • N 90/07 – Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos kredito įstaigų suteikiamoms paskoloms
 • N 842/06 – Parama žemės ūkio veiklos subjektams, patyrusiems nuostolių žuvus ar nukentėjus žemės ūkio augalams dėl stichinių meteorologinių reiškinių 2006 m.
 • N 691/06 – Pagalba, skirta kompensuoti draudimo įmokas
 • N 436/06 – Pagalba biodyzelino gamybos plėtojimui
 • NN 67/05 – Pelno mokesčio tarifo sumažinimas UAB „Bitė GSM“
 • NN 68/05 – Pelno mokesčio tarifo sumažinimas UAB „Omnitel“

2006 m.

 • N371/05 – Pagalba perkant naudotą įrangą linų sektoriuje
 • N114/05 – Parama kreditų palūkanoms kompensuoti
 • N641-06 - 2007–2013 m. regioninės pagalbos žemėlapis
 • N405-06 - Pagalbos Nr. N 586-2005 „Parama veislinių gyvūnų įsigijimui“ pakeitimas
 • N140-06 - Dotacijų teikimas valstybės įmonėms prie pataisos įstaigų
 • N21-06 - Dėl fitosanitarijos priemonių taikymo patirtų nuostolių kompensavimas
 • N586-05 - Parama veislinių gyvūnų įsigijimui
 • N571-05 - Valstybės pagalba nuostoliams dėl nepalankių hidrometeorologinių reiškinių žemės ūkio sektoriuje iš dalies atlyginti
 • N544-05 - Valstybės pagalba kooperacijai plėtoti
 • N464-05 - Restruktūrizavimo pagalba AB Kauno ketaus liejykla
 • N330-05 - Pagalba laivybos bendrovėms - Tonažo mokesčio schema
 • N313-05 - Jūrininkų socialinio draudimo įmokų mažinimas
 • N294-05 - Pagalba biokuro gamybos plėtojimui
 • N112-05 - Parama įsigyjant žemę

2005 m.

 • N337-05 - Ignalinos atominė elektrinė – atleidimas nuo mokesčių mokėjimo
 • N292-05 - Pagalba, skirta kompensuoti draudimo įmokas
 • N44-05 - Akcizo mokesčio sumažinimas biokurui
 • N584-04 - Restruktūrizavimo pagalba AB „Vingriai“
 • N448-04 - Parama ūkininkams kompensuojant jų patirtus nuostolius dėl nepalankių orų sąlygų
 • N425-04 - Kauno laisvoji ekonominė zona
Atnaujinta: 2024 02 22